Doç. Dr. Ufuk ÖZERGIN

 

Doç. Dr. Ufuk ÖZERGIN

Branşı Kalp ve Damar Cerrahisi                             Doğum Yeri – Tarihi İstanbul / 1964 Eğitimi 1987 – Istanbul Ünv. Cerrahpasa Tip Fakültesi, 1995 – Selçuk Ünv. Tip Fakültesi (Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dali Uzmanlik Egitimi)

2521 Total Views 22 Views Today
 

MESLEKI DENEYIM

2004 – 2006 BASKENT ÜNV. UYG. VE ARS. HAST. BASHEKIM, KALP VE DAMAR CERRAHISI


2007 – 2009 ÖZEL GÖZDE HASTANESI-KALP VE DAMAR CERRAHISI UZMANI MALATYA


2009 -HALEN FARABI HASTANESI-BASHEKIM YARDIMCISI-KALP VE DAMAR CERRAHISI KLINIK SEFI KONYA

2522 Total Views 23 Views Today
 

ULUSLAR ARASI KONGRELERDE SUNULAN TEBLIGLER

-Özpınar C, Ceran S, Yeniterzi M, Yüksek T, Özergin U, Solak H. A giant right atrial myxoma ; case report. Turkish – German 4.th Joint symposium on cardiovascular surgery and cardiology. October 8-11 1992, Antalya – Turkey.

-Belviranlı M, Aksoy F, Atabek M , Özergin U, Tuncer S, Kesriklioğlu A. Haemodynamic effects of preperitoneal gas insufflation for laparoscopic surgery: a comparison of CO2 with N2O insufflation. Eurosurgery 2000, 20-24 June 2000, İstanbul-Turkey

2523 Total Views 24 Views Today
 

ULUSAL KONGRELERDE SUNULAN TEBLİĞLER

1- U.Özergin, K. Durgut, N. Görmüş, O. Karabörk, T. Yüksek. Önkolda hemodializ amaçlı basilik ven transpozisyonu. XI. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi. 19-23 Nisan 2002, Antalya.

2- U. Özergin, K. Durgut, C. Özpınar, K. Hoşgör, N. Görmüş, O. Karabörk, T. Yüksek, H. Solak. İatrojenik damar yaralanmalarının nadir görülen bir şekli; Eksternal fiksasyon uygulanan femur fraktürü olgusunda iki seviyede arter yaralanması. 3.Ulusal Travma ve acil cerrahi kongresi. 31 Ağustos-4 Eylül 1999 Antalya.

3- U. Özergin, G.S. Sunam, S. Ceran, M. Yeniterzi, C. Özpınar, T. Yüksek, H. Solak. Periferik arter yaralanmaları. 4. Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, 29 Ekim-1 Kasım 1996, Marmaris.

4- U. Özergin, G.S. Sunam, M. Yeniterzi, C. Özpınar, S. Ceran, T. Yüksek, H. Solak. Mekanik kapak replasmanı uygulanan mitral darlıklı hastalarda hemodinamik parametrelerin pre ve postoperatif karşılaştırılması. 4. Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, 29 Ekim-1 Kasım 1996, Marmaris.

5- U. Özergin, G.S. Sunam, S. Ceran, M. Yeniterzi, C. Özpınar, T. Yüksek, H. Solak. Mitral pozisyonda replase edilen St.Jude kalp kapağı protezlerinde erken valv trombozu. 4. Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, 29 Ekim-1 Kasım 1996, Marmaris.

6- U. Özergin, K. Durgut, M. Özülkü. Hemodializ amaçlı 6 mm Gore-tex stretch PTFE greftlerin erken ve geç dönem sonuçları. 10. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, 20-23 Nisan 2000, Antalya.

7- U. Özergin, K. Durgut, N. Görmüş. Trimetazidine’in koroner bypass operasyonlarında myokard koruyucu etkisi. 6. Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 22-25 Ekim 2000, Belek / Antalya.

8- U. Özergin, B. Korkut, N. Görmüş. Paradoks nabız kalp tamponadı tanısında EKG’den daha güvenilirdir. 6. Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 22-25 Ekim 2000, Belek / Antalya.

9- U. Özergin, C. Vatansev, N. Görmüş. Rektuma kapalı perforasyon yapan izole internal iliak arter anevrizması. 6. Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 22-25 Ekim 2000, Belek / Antalya.

10- U. Özergin, O. Arıbaş, N. Görmüş. Çocukta anterior mediastinal yerleşimli benign matür kistik teratom. 6. Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 22-25 Ekim 2000, Belek / Antalya.

11- U. Özergin, K. Durgut, M. Özülkü. Kronik böbrek yetmezlikli hastalarda arteriovenöz fistül sonuçlarımız. 6. Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 22-25 Ekim 2000, Belek / Antalya.

12- U. Özergin, H. Barışkaner, M.Tosun, O. Karabörk, A. Taner, C. Özpınar. Düşük potasyumlu ılık kan kardioplejisinin safen ven greftlerine etkisi. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği VII. Ulusal Kongresi, 23-27 Ekim 2002, Kemer-Antalya.

13- N.Görmüş, U. Özergin, K. Durgut, K. Hoşgör, M. Avunduk, H. Solak. Kardiyopulmoner bypass sırasında oluşan akciğer hasarının önlenmesi. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği VII. Ulusal Kongresi, 23-27 Ekim 2002, Kemer-Antalya

14- G.S. Sunam, U. Özergin, S. Ceran, C. Özpınar, M. Yeniterzi, H. Solak. Dekortikasyon ameliyatlarında aprotinin kullanımı. 4. Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, 29 Ekim-1 Kasım 1996, Marmaris.

15- M. Yeniterzi, U. Özergin, T. Yüksek, H. Solak. Venöz yaralanmalarda cerrahi yaklaşım. 8. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, 20-23 Nisan 1996, İzmir.

16- K. Durgut, N. Görmüş, U. Özergin, M. Özülkü, C. Özpınar. Klippel Trenauney Sendromu. XI. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi. 19-23 Nisan 2002, Antalya.

17- T.Yüksek, N.Görmüş, K.Durgut, U. Özergin, H. Solak. İntermittant klodikasyo ile başvuran bilateral popliteal arter entrapment sendromu olgusu. XI. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi. 19-23 Nisan 2002, Antalya.

2524 Total Views 25 Views Today
 

MESLEKİ ÜYELİKLERİ

European Association for Cardiothoracic Surgery

Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği

Ulusal Vasküler Cerrahi Derneği

Fleboloji Derneği

Toraks Derneği

2525 Total Views 26 Views Today
 

ULUSLAR ARASI DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

1- Özergin U, Sunam G S, Yeniterzi M, Yüksek T, Solak T, Solak H. Supravalvular aortic stenosis without Williams syndrome. The Thoracic and Cardiovascular Surgeon. 1996; 44 (4): 216-8. (Bu makaleye dört ayrı araştırmacı tarafından atıfta bulunulmuştur.)

2- Özergin U, Özpınar C, Durgut K, Görmüş N, Sunam GS, Yüksek T, Solak H. New technique for reinforced sternal closure. Asian Cardiovascular & Thoracic Annals. 2000: 8(1); 76-7. (Bu makaleye tıbbi malzeme üreticisi olan bir kuruluşun internet sitesinde atıfta bulunulmuştur.)

3- Özergin U, Vatansev C, Durgut K, Özülkü M, Görmüş N. An internal iliac artery aneurysm causing colonic obstruction. Surgery Today. 2001; 31 (9): 839-41.

4- Özergin U, Durgut K, Görmüş N, Sunam G. S, Yüksek T. Infected myocardial hydatid cyst imitating pericardial cyst. Asian Thoracic & Cardiovascular Annals. 2001: 9(4); 320-1.

5- Özergin U, Durgut K, Görmüş N, Yüksek T, Solak H. Peripheral arterial injuries. A study of four hundred and seventeen cases. International Journal of Angiology, 2001: 10(3); 173-5.

6- Özergin U, Görmüş N, Arıbaş O, Durgut K, Yüksek T. Benign mature cystic teratoma of anterior mediastinum leading to heart failure: Report of a Case. Surgery Today, 2003. 33(7); 518-20.

7- Durgut K, Özergin U, Özdemir K, Görmüş N, Yüksek T, Solak H. A hydatid cyst case localized on posterior wall of right ventricle. Asian Cardiovascular & Thoracic Annals. 2000: 8(3); 275-7.

8- Görmüş N, Özergin U, Durgut K, Yüksek T, Solak H. Comparison of autologous basilic vein transpozitions between forearm and upper arm regions. Ann Vasc Surg, 2003: 17; 522-5.

9- Görmüş N, Özergin U, Özpınar C, Solak H. Vena cubiti media for creation of a loop-shaped arteriovenous fistula at the elbow region. Annals of Vascular Surgery, 2004; 18 : 589-92.

10- Korkut B, Altınbaş A, Sarıgüzel A, Özergin U, Gök H. Discrete type subaortic stenosis in dextrocardia with situs inversus totalis. International Journal of Angiology. 1998; 7: 258-60.

11- Durgut K, Görmüş N, Özülkü M, Özergin U, Özpınar C. Clinical features and surgical treatment of cardiac myxoma: report of 18 cases. Asian Cardiovascular & Thoracic Annals. 2002;

12- Özpınar C, Ceran S, Yeniterzi M, Yüksek T, Özergin U, Solak H. Bilateral aneurysms of the pulmonary artery with pectus excavatum – A case report. Vascular Surgery. 1993; 27 (3): 226-31.

13- Özpınar C, Ceran S, Yeniterzi M, Yüksek T, Özergin U, Solak H. A giant right atrial myxoma – case report. International Journal of Angiology. 1995; 4: 1-3. (Bu makaleye başka bir araştırmacı tarafından atıfta bulunulmuştur.)

14- Yüksek T, Solak H, Odabaş D, Yeniterzi M, Özpınar C, Özergin U. Dangerous pencils and a new technique for removal of foreign bodies. Chest. 1992; 102 (3): 965-7. (Bu makaleye dört ayrı araştırmacı tarafından atıfta bulunulmuştur. Bunlardan biri, bir internet sitesinde yar almaktadır)

15- Aksoy F, Belviranlı M, Vatansev C, Tuncer S, Yol S, Özergin U, Atabek M, Kesriklioğlu A. A comparison of the hemodynamic and metabolic effects of extraperitoneal carbon dioxide and nitrous oxide insufflation. Am J Surg 2001; 182(5): 486-90.

 

2526 Total Views 27 Views Today
 

ULUSAL DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

1- U. Özergin, C. Özpınar, A. Yosunkaya, N. Görmüş, T. Yüksek, H. Solak. Mekanik kapak replasmanı uygulanan mitral darlıklı hastalarda hemodinamik parametrelerin pre ve postoperatif karşılaştırılması. Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Dergisi. 1998; 6: 104-9.

2- U. Özergin, T. Yüksek, G.S. Sunam, T. Solak, H. Solak. Subclavian arter yaralanmaları. S.Ü. Tıp Fakültesi Dergisi. 1995; 11: 239-41.

3- U. Özergin, C. Özpınar, M. Yeniterzi, T. Yüksek, N. Görmüş, H. Solak. Editöre Mektup. Haydarpaşa Kardioloji – Kardiovasküler Cerrahi Bülteni. 1997; 5: 1.

4- U. Özergin, K. Durgut, N. Görmüş, O. Karabörk, M. Özülkü, T. Yüksek, H. Solak. Trimetazidine’in koroner bypass operasyonlarında myokard koruyucu etkisi. Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi. 1999: 7(5); 370-3.

5- U. Özergin, K. Durgut, N. Görmüş, M. Özülkü. Torasik aort cerrahisinde spinal kord hasarı. Genel Tıp Dergisi. 1999; 9(4): 153-6.

6- U. Özergin, K. Durgut, N. Görmüş, H. Solak. Koroner bypass operasyonu sonrası yalancı anevrizma görünümü veren mediastinal hematom. Cerrahi Tıp Bülteni 2000; 1: 59-61.

7- U. Özergin, K. Durgut, M. Özülkü. Kronik böbrek yetmezlikli hastalarda arteriovenöz fistül sonuçları ve patentliği etkileyen faktörler. Cerrahi Tıp Bülteni 2000; 1: 9-12.

8- Özergin U, Görmüş N, Durgut K, Solak H. A retrosternal located relapse case of a multiple intrapericardial hydatid cyst. Koşuyolu Heart Journal 2000; 4: 139-41.

9- Özergin U, Durgut K, Görmüş N, Özülkü M. Cardiac rhabdomyoma in a 53-year-old male. Koşuyolu Heart Journal 2000; 4: 128-30.

10- U. Özergin, B.Korkut, N.Görmüş. Kalp tamponadı tanısında paradoks nabız EKG’den daha güvenilir bir bulgudur. Türkiye Klinikleri Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 2001; 2: 1-5.

11- U. Tütün, U. Özergin, K. Durgut, T. Yüksek, T. Solak, H. Solak. Sol atrial miksoma ve periferik emboli. S.Ü. Tıp Fakültesi Dergisi. 1996; 12: 123-7.

12- C. Özpınar, U. Özergin, N. Görmüş, K. Durgut. Efor sonrası gelişen primer subklavian ven trombozu – vaka takdimi. S.Ü. Tıp Fakültesi Dergisi. 1999; 15: 171-3.

13- U. Tütün, U. Özergin, C. Özpınar, T. Yüksek, H. Solak. Mitral pozisyonunda Bjork-Shiley ve Sorin prostetik kalp kapaklarının postoperatif erken ve geç dönemde karşılaştırılması. S.Ü. Tıp Fakültesi Dergisi. 1997; 13 (2): 129-38.

14- C. Özpınar, U. Özergin, S. Ceran, M. Yeniterzi, T. Yüksek, H. Solak. Açık kalp ameliyatlarında kalp debisi hesaplanmasında thermodilüsyon metodu ile Fick metodunun karşılaştırılması. S.Ü. Tıp Fakültesi Dergisi. 1993; 9 (4): 551-3.

15- N. Görmüş, U. Özergin, M. C. Avunduk, K. Hoşgör, K. Durgut, H. Toy, H. Solak. Kardiyopulmoner bypass sırasında oluşan akciğer hasarının önlenmesi. S.Ü Tıp Fakültesi Dergisi. 2002; 12 (1): 1-7.

16- K. Durgut, N. Görmüş, U. Özergin, M. Özülkü. Perikardiyal effüzyonlarda subksifoid perikardiyal pencere operasyonu. Genel Tıp Dergisi. 1999; 9(4): 127-9.

17- K. Durgut, N. Görmüş, U. Özergin. HIV-negatif Kaposi sarkomu. Genel Tıp Dergisi. 2000; 10(1): 25-7.

18- M. Yesiltay, K. Durgut, U. Özergin, C. Özpınar, I. Solak, H. Solak. Periferik pseudoanevrizmaların cerrahi tedavisi. S.Ü. Tıp Fakültesi Dergisi. 1996; 12 (4): 435-7.

19- M. Yeşiltay, K. Durgut, U. Özergin, I .Solak, T. Yüksek, H. Solak. Abdominal aort anevrizmaları. S.Ü. Tıp Fakültesi Dergisi. 1996; 12 (3): 307-12.

20- B. Oran, T. Yüksek, M. Yeniterzi, U. Özergin, H. Solak. Çocukta servikal yerleşimli bir venöz malformasyon; olgu sunumu. Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Dergisi. 1995; 3: 273-6.

21- G.S. Sunam, M. Gök, S. Ceran, U. Özergin, A. Şanlı, T. Solak, H. Solak. Intratorasik ekstrapulmoner neurofibroma. S.Ü. Tıp Fakültesi Dergisi. 1996; 12 (1): 113-9.

22- G.S. Sunam, M. Gök, S. Ceran, U. Özergin, T. Solak, H. Solak. Bir vaka nedeniyle pulmoner sekestrasyon. S.Ü. Tıp Fakültesi Dergisi. 1996; 12 (1): 129-33.

23- M. Gök, G.S. Sunam, S. Ceran, U. Özergin, K. Akyol, T. Solak, H. Solak. Pulmoner tromboembolizm. S.Ü. Tıp Fakültesi Dergisi. 1996; 12 (1): 135-37.

24- G.S. Sunam, S. Ceran, M. Gök, U. Özergin, T. Solak, H. Solak. Göğüs cerrahisinde preoperatif pulmoner ve kardiak değerlendirmenin önemi. S.Ü. Tıp Fakültesi Dergisi. 1996; 12(1): 139-41.

25- S. Ceran, G.S. Sunam, K. Akyol, U. Özergin, T. Solak, H. Solak. Türban iğnesi aspirasyonu. S.Ü. Tıp Fakültesi Dergisi. 1996; 12 (3): 319-22.

26- K. Durgut, M. Yeşiltay, M. Gök, U. Özergin, U. Tütün, I. Solak, T. Yüksek, H. Solak. Karotis tümörleri (Bir vaka nedeniyle). S.Ü. Tıp Fakültesi Dergisi. 1996; 12 (3): 327-9.

27- C. Özpınar , K.Hoşgör, K.Durgut, U. Özergin. 6 mm Goretex stretch politetraflouroetilen greft ile areriovenöz shunt deneyimimiz. S.Ü.Tıp Fakültesi Dergisi. 1999: 15; 161-2.

28- G. S. Sunam, M. Gök, S. Ceran, U. Özergin, A. Şanlı, T. Solak, H. Solak. Aksidental toraksa penetre komplikasyona yol açmayan delici cisim yaralanması. S.Ü.Tıp Fakültesi Dergisi. 1996: 12(5); 77-80.

29- T. Yüksek, K. Durgut, N. Görmüş, U. Özergin, H. Solak. Son dönem kalp yetmezliği tedavisinde başarılı Batista operasyonu. S.Ü.Tıp Fakültesi Dergisi. 2001: 17(4); 263-6.

30- S. Ceran, C. Özpınar, M. Yeniterzi, T. Yüksek, U. Özergin, İ. Solak, M. Belviranlı, H. Solak. Venöz yaralanmalar ve cerrahi tedavisi. S.Ü. Tıp Fakültesi Dergisi. 1993; 9 (4): 533-6.

31- C. Özpınar, S. Ceran, M. Yeniterzi, T. Yüksek, U. Özergin, H. Solak. 150 olguluk açık kalp ameliyatı serisinde pulmoner arter kateterizasyonu komplikasyonları. Cerrahi Tıp Bülteni. 1993; 2 (1): 49-54.

32- C. Özpınar, S. Ceran, M. Yeniterzi, T. Yüksek, U. Özergin, H. Solak. Kardiak tamponada giden perikardial effüzyonlarda subksifoidal perikardiyotomi. Cerrahi Tıp Bülteni. 1993; 2 ( 2): 98-103.

33- C. Özpınar, S. Ceran, M. Yeniterzi, T. Yüksek, U. Özergin, H. Solak. Sternal kondro- sarkomanın sandwich teknikli çelik protezle tedavisi. S.Ü. Tıp Fakültesi Dergisi. 1993; 9 (2): 288-92.

34- S. Ceran, C. Özpınar, M. Yeniterzi, T. Yüksek, U. Özergin, S. Özmen, M. Kılıç, H. Solak. Büyük ameliyatlarda aprotininin’in yeri. S.Ü. Tıp Fakültesi Dergisi. 1995; 11 (1): 77-80.

35- M. Yeniterzi, S. Ceran, T. Yüksek, C. Özpınar, A. Bayram, H. Gök, U. Özergin, H. Solak. 37 vakada izole aort kapak replasmanı sonuçları. S.Ü. Tıp Fakültesi Dergisi. 1993; 9 (3): 405-6.

36- C. Özpınar, S. Ceran, M. Yeniterzi, T. Yüksek, G.S.Sunam, T.Ziylan, U. Özergin, H. Solak. Derin ven trombozu (DVT) ile pulmoner emboli (PE) arasındaki ilişki ve profilaksi. S.Ü. Tıp Fakültesi Dergisi. 1993; 9 (1): 95-101.

2527 Total Views 28 Views Today