Doç. Dr. Ufuk ÖZERGIN

 

Doç. Dr. Ufuk ÖZERGIN

Branşı Kalp ve Damar Cerrahisi                             Doğum Yeri – Tarihi İstanbul / 1964 Eğitimi 1987 – Istanbul Ünv. Cerrahpasa Tip Fakültesi, 1995 – Selçuk Ünv. Tip Fakültesi (Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dali Uzmanlik Egitimi)

 

MESLEKI DENEYIM

2004 – 2006 BASKENT ÜNV. UYG. VE ARS. HAST. BASHEKIM, KALP VE DAMAR CERRAHISI


2007 – 2009 ÖZEL GÖZDE HASTANESI-KALP VE DAMAR CERRAHISI UZMANI MALATYA


2009 -HALEN FARABI HASTANESI-BASHEKIM YARDIMCISI-KALP VE DAMAR CERRAHISI KLINIK SEFI KONYA

 

ULUSLAR ARASI KONGRELERDE SUNULAN TEBLIGLER

-Özpınar C, Ceran S, Yeniterzi M, Yüksek T, Özergin U, Solak H. A giant right atrial myxoma ; case report. Turkish – German 4.th Joint symposium on cardiovascular surgery and cardiology. October 8-11 1992, Antalya – Turkey.

-Belviranlı M, Aksoy F, Atabek M , Özergin U, Tuncer S, Kesriklioğlu A. Haemodynamic effects of preperitoneal gas insufflation for laparoscopic surgery: a comparison of CO2 with N2O insufflation. Eurosurgery 2000, 20-24 June 2000, İstanbul-Turkey

 

ULUSAL KONGRELERDE SUNULAN TEBLİĞLER

1- U.Özergin, K. Durgut, N. Görmüş, O. Karabörk, T. Yüksek. Önkolda hemodializ amaçlı basilik ven transpozisyonu. XI. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi. 19-23 Nisan 2002, Antalya.

2- U. Özergin, K. Durgut, C. Özpınar, K. Hoşgör, N. Görmüş, O. Karabörk, T. Yüksek, H. Solak. İatrojenik damar yaralanmalarının nadir görülen bir şekli; Eksternal fiksasyon uygulanan femur fraktürü olgusunda iki seviyede arter yaralanması. 3.Ulusal Travma ve acil cerrahi kongresi. 31 Ağustos-4 Eylül 1999 Antalya.

3- U. Özergin, G.S. Sunam, S. Ceran, M. Yeniterzi, C. Özpınar, T. Yüksek, H. Solak. Periferik arter yaralanmaları. 4. Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, 29 Ekim-1 Kasım 1996, Marmaris.

4- U. Özergin, G.S. Sunam, M. Yeniterzi, C. Özpınar, S. Ceran, T. Yüksek, H. Solak. Mekanik kapak replasmanı uygulanan mitral darlıklı hastalarda hemodinamik parametrelerin pre ve postoperatif karşılaştırılması. 4. Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, 29 Ekim-1 Kasım 1996, Marmaris.

5- U. Özergin, G.S. Sunam, S. Ceran, M. Yeniterzi, C. Özpınar, T. Yüksek, H. Solak. Mitral pozisyonda replase edilen St.Jude kalp kapağı protezlerinde erken valv trombozu. 4. Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, 29 Ekim-1 Kasım 1996, Marmaris.

6- U. Özergin, K. Durgut, M. Özülkü. Hemodializ amaçlı 6 mm Gore-tex stretch PTFE greftlerin erken ve geç dönem sonuçları. 10. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, 20-23 Nisan 2000, Antalya.

7- U. Özergin, K. Durgut, N. Görmüş. Trimetazidine’in koroner bypass operasyonlarında myokard koruyucu etkisi. 6. Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 22-25 Ekim 2000, Belek / Antalya.

8- U. Özergin, B. Korkut, N. Görmüş. Paradoks nabız kalp tamponadı tanısında EKG’den daha güvenilirdir. 6. Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 22-25 Ekim 2000, Belek / Antalya.

9- U. Özergin, C. Vatansev, N. Görmüş. Rektuma kapalı perforasyon yapan izole internal iliak arter anevrizması. 6. Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 22-25 Ekim 2000, Belek / Antalya.

10- U. Özergin, O. Arıbaş, N. Görmüş. Çocukta anterior mediastinal yerleşimli benign matür kistik teratom. 6. Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 22-25 Ekim 2000, Belek / Antalya.

11- U. Özergin, K. Durgut, M. Özülkü. Kronik böbrek yetmezlikli hastalarda arteriovenöz fistül sonuçlarımız. 6. Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 22-25 Ekim 2000, Belek / Antalya.

12- U. Özergin, H. Barışkaner, M.Tosun, O. Karabörk, A. Taner, C. Özpınar. Düşük potasyumlu ılık kan kardioplejisinin safen ven greftlerine etkisi. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği VII. Ulusal Kongresi, 23-27 Ekim 2002, Kemer-Antalya.

13- N.Görmüş, U. Özergin, K. Durgut, K. Hoşgör, M. Avunduk, H. Solak. Kardiyopulmoner bypass sırasında oluşan akciğer hasarının önlenmesi. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği VII. Ulusal Kongresi, 23-27 Ekim 2002, Kemer-Antalya

14- G.S. Sunam, U. Özergin, S. Ceran, C. Özpınar, M. Yeniterzi, H. Solak. Dekortikasyon ameliyatlarında aprotinin kullanımı. 4. Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, 29 Ekim-1 Kasım 1996, Marmaris.

15- M. Yeniterzi, U. Özergin, T. Yüksek, H. Solak. Venöz yaralanmalarda cerrahi yaklaşım. 8. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, 20-23 Nisan 1996, İzmir.

16- K. Durgut, N. Görmüş, U. Özergin, M. Özülkü, C. Özpınar. Klippel Trenauney Sendromu. XI. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi. 19-23 Nisan 2002, Antalya.

17- T.Yüksek, N.Görmüş, K.Durgut, U. Özergin, H. Solak. İntermittant klodikasyo ile başvuran bilateral popliteal arter entrapment sendromu olgusu. XI. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi. 19-23 Nisan 2002, Antalya.

 

MESLEKİ ÜYELİKLERİ

European Association for Cardiothoracic Surgery

Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği

Ulusal Vasküler Cerrahi Derneği

Fleboloji Derneği

Toraks Derneği

 

ULUSLAR ARASI DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

1- Özergin U, Sunam G S, Yeniterzi M, Yüksek T, Solak T, Solak H. Supravalvular aortic stenosis without Williams syndrome. The Thoracic and Cardiovascular Surgeon. 1996; 44 (4): 216-8. (Bu makaleye dört ayrı araştırmacı tarafından atıfta bulunulmuştur.)

2- Özergin U, Özpınar C, Durgut K, Görmüş N, Sunam GS, Yüksek T, Solak H. New technique for reinforced sternal closure. Asian Cardiovascular & Thoracic Annals. 2000: 8(1); 76-7. (Bu makaleye tıbbi malzeme üreticisi olan bir kuruluşun internet sitesinde atıfta bulunulmuştur.)

3- Özergin U, Vatansev C, Durgut K, Özülkü M, Görmüş N. An internal iliac artery aneurysm causing colonic obstruction. Surgery Today. 2001; 31 (9): 839-41.

4- Özergin U, Durgut K, Görmüş N, Sunam G. S, Yüksek T. Infected myocardial hydatid cyst imitating pericardial cyst. Asian Thoracic & Cardiovascular Annals. 2001: 9(4); 320-1.

5- Özergin U, Durgut K, Görmüş N, Yüksek T, Solak H. Peripheral arterial injuries. A study of four hundred and seventeen cases. International Journal of Angiology, 2001: 10(3); 173-5.

6- Özergin U, Görmüş N, Arıbaş O, Durgut K, Yüksek T. Benign mature cystic teratoma of anterior mediastinum leading to heart failure: Report of a Case. Surgery Today, 2003. 33(7); 518-20.

7- Durgut K, Özergin U, Özdemir K, Görmüş N, Yüksek T, Solak H. A hydatid cyst case localized on posterior wall of right ventricle. Asian Cardiovascular & Thoracic Annals. 2000: 8(3); 275-7.

8- Görmüş N, Özergin U, Durgut K, Yüksek T, Solak H. Comparison of autologous basilic vein transpozitions between forearm and upper arm regions. Ann Vasc Surg, 2003: 17; 522-5.

9- Görmüş N, Özergin U, Özpınar C, Solak H. Vena cubiti media for creation of a loop-shaped arteriovenous fistula at the elbow region. Annals of Vascular Surgery, 2004; 18 : 589-92.

10- Korkut B, Altınbaş A, Sarıgüzel A, Özergin U, Gök H. Discrete type subaortic stenosis in dextrocardia with situs inversus totalis. International Journal of Angiology. 1998; 7: 258-60.

11- Durgut K, Görmüş N, Özülkü M, Özergin U, Özpınar C. Clinical features and surgical treatment of cardiac myxoma: report of 18 cases. Asian Cardiovascular & Thoracic Annals. 2002;

12- Özpınar C, Ceran S, Yeniterzi M, Yüksek T, Özergin U, Solak H. Bilateral aneurysms of the pulmonary artery with pectus excavatum – A case report. Vascular Surgery. 1993; 27 (3): 226-31.

13- Özpınar C, Ceran S, Yeniterzi M, Yüksek T, Özergin U, Solak H. A giant right atrial myxoma – case report. International Journal of Angiology. 1995; 4: 1-3. (Bu makaleye başka bir araştırmacı tarafından atıfta bulunulmuştur.)

14- Yüksek T, Solak H, Odabaş D, Yeniterzi M, Özpınar C, Özergin U. Dangerous pencils and a new technique for removal of foreign bodies. Chest. 1992; 102 (3): 965-7. (Bu makaleye dört ayrı araştırmacı tarafından atıfta bulunulmuştur. Bunlardan biri, bir internet sitesinde yar almaktadır)

15- Aksoy F, Belviranlı M, Vatansev C, Tuncer S, Yol S, Özergin U, Atabek M, Kesriklioğlu A. A comparison of the hemodynamic and metabolic effects of extraperitoneal carbon dioxide and nitrous oxide insufflation. Am J Surg 2001; 182(5): 486-90.

 

 

ULUSAL DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

1- U. Özergin, C. Özpınar, A. Yosunkaya, N. Görmüş, T. Yüksek, H. Solak. Mekanik kapak replasmanı uygulanan mitral darlıklı hastalarda hemodinamik parametrelerin pre ve postoperatif karşılaştırılması. Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Dergisi. 1998; 6: 104-9.

2- U. Özergin, T. Yüksek, G.S. Sunam, T. Solak, H. Solak. Subclavian arter yaralanmaları. S.Ü. Tıp Fakültesi Dergisi. 1995; 11: 239-41.

3- U. Özergin, C. Özpınar, M. Yeniterzi, T. Yüksek, N. Görmüş, H. Solak. Editöre Mektup. Haydarpaşa Kardioloji – Kardiovasküler Cerrahi Bülteni. 1997; 5: 1.

4- U. Özergin, K. Durgut, N. Görmüş, O. Karabörk, M. Özülkü, T. Yüksek, H. Solak. Trimetazidine’in koroner bypass operasyonlarında myokard koruyucu etkisi. Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi. 1999: 7(5); 370-3.

5- U. Özergin, K. Durgut, N. Görmüş, M. Özülkü. Torasik aort cerrahisinde spinal kord hasarı. Genel Tıp Dergisi. 1999; 9(4): 153-6.

6- U. Özergin, K. Durgut, N. Görmüş, H. Solak. Koroner bypass operasyonu sonrası yalancı anevrizma görünümü veren mediastinal hematom. Cerrahi Tıp Bülteni 2000; 1: 59-61.

7- U. Özergin, K. Durgut, M. Özülkü. Kronik böbrek yetmezlikli hastalarda arteriovenöz fistül sonuçları ve patentliği etkileyen faktörler. Cerrahi Tıp Bülteni 2000; 1: 9-12.

8- Özergin U, Görmüş N, Durgut K, Solak H. A retrosternal located relapse case of a multiple intrapericardial hydatid cyst. Koşuyolu Heart Journal 2000; 4: 139-41.

9- Özergin U, Durgut K, Görmüş N, Özülkü M. Cardiac rhabdomyoma in a 53-year-old male. Koşuyolu Heart Journal 2000; 4: 128-30.

10- U. Özergin, B.Korkut, N.Görmüş. Kalp tamponadı tanısında paradoks nabız EKG’den daha güvenilir bir bulgudur. Türkiye Klinikleri Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 2001; 2: 1-5.

11- U. Tütün, U. Özergin, K. Durgut, T. Yüksek, T. Solak, H. Solak. Sol atrial miksoma ve periferik emboli. S.Ü. Tıp Fakültesi Dergisi. 1996; 12: 123-7.

12- C. Özpınar, U. Özergin, N. Görmüş, K. Durgut. Efor sonrası gelişen primer subklavian ven trombozu – vaka takdimi. S.Ü. Tıp Fakültesi Dergisi. 1999; 15: 171-3.

13- U. Tütün, U. Özergin, C. Özpınar, T. Yüksek, H. Solak. Mitral pozisyonunda Bjork-Shiley ve Sorin prostetik kalp kapaklarının postoperatif erken ve geç dönemde karşılaştırılması. S.Ü. Tıp Fakültesi Dergisi. 1997; 13 (2): 129-38.

14- C. Özpınar, U. Özergin, S. Ceran, M. Yeniterzi, T. Yüksek, H. Solak. Açık kalp ameliyatlarında kalp debisi hesaplanmasında thermodilüsyon metodu ile Fick metodunun karşılaştırılması. S.Ü. Tıp Fakültesi Dergisi. 1993; 9 (4): 551-3.

15- N. Görmüş, U. Özergin, M. C. Avunduk, K. Hoşgör, K. Durgut, H. Toy, H. Solak. Kardiyopulmoner bypass sırasında oluşan akciğer hasarının önlenmesi. S.Ü Tıp Fakültesi Dergisi. 2002; 12 (1): 1-7.

16- K. Durgut, N. Görmüş, U. Özergin, M. Özülkü. Perikardiyal effüzyonlarda subksifoid perikardiyal pencere operasyonu. Genel Tıp Dergisi. 1999; 9(4): 127-9.

17- K. Durgut, N. Görmüş, U. Özergin. HIV-negatif Kaposi sarkomu. Genel Tıp Dergisi. 2000; 10(1): 25-7.

18- M. Yesiltay, K. Durgut, U. Özergin, C. Özpınar, I. Solak, H. Solak. Periferik pseudoanevrizmaların cerrahi tedavisi. S.Ü. Tıp Fakültesi Dergisi. 1996; 12 (4): 435-7.

19- M. Yeşiltay, K. Durgut, U. Özergin, I .Solak, T. Yüksek, H. Solak. Abdominal aort anevrizmaları. S.Ü. Tıp Fakültesi Dergisi. 1996; 12 (3): 307-12.

20- B. Oran, T. Yüksek, M. Yeniterzi, U. Özergin, H. Solak. Çocukta servikal yerleşimli bir venöz malformasyon; olgu sunumu. Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Dergisi. 1995; 3: 273-6.

21- G.S. Sunam, M. Gök, S. Ceran, U. Özergin, A. Şanlı, T. Solak, H. Solak. Intratorasik ekstrapulmoner neurofibroma. S.Ü. Tıp Fakültesi Dergisi. 1996; 12 (1): 113-9.

22- G.S. Sunam, M. Gök, S. Ceran, U. Özergin, T. Solak, H. Solak. Bir vaka nedeniyle pulmoner sekestrasyon. S.Ü. Tıp Fakültesi Dergisi. 1996; 12 (1): 129-33.

23- M. Gök, G.S. Sunam, S. Ceran, U. Özergin, K. Akyol, T. Solak, H. Solak. Pulmoner tromboembolizm. S.Ü. Tıp Fakültesi Dergisi. 1996; 12 (1): 135-37.

24- G.S. Sunam, S. Ceran, M. Gök, U. Özergin, T. Solak, H. Solak. Göğüs cerrahisinde preoperatif pulmoner ve kardiak değerlendirmenin önemi. S.Ü. Tıp Fakültesi Dergisi. 1996; 12(1): 139-41.

25- S. Ceran, G.S. Sunam, K. Akyol, U. Özergin, T. Solak, H. Solak. Türban iğnesi aspirasyonu. S.Ü. Tıp Fakültesi Dergisi. 1996; 12 (3): 319-22.

26- K. Durgut, M. Yeşiltay, M. Gök, U. Özergin, U. Tütün, I. Solak, T. Yüksek, H. Solak. Karotis tümörleri (Bir vaka nedeniyle). S.Ü. Tıp Fakültesi Dergisi. 1996; 12 (3): 327-9.

27- C. Özpınar , K.Hoşgör, K.Durgut, U. Özergin. 6 mm Goretex stretch politetraflouroetilen greft ile areriovenöz shunt deneyimimiz. S.Ü.Tıp Fakültesi Dergisi. 1999: 15; 161-2.

28- G. S. Sunam, M. Gök, S. Ceran, U. Özergin, A. Şanlı, T. Solak, H. Solak. Aksidental toraksa penetre komplikasyona yol açmayan delici cisim yaralanması. S.Ü.Tıp Fakültesi Dergisi. 1996: 12(5); 77-80.

29- T. Yüksek, K. Durgut, N. Görmüş, U. Özergin, H. Solak. Son dönem kalp yetmezliği tedavisinde başarılı Batista operasyonu. S.Ü.Tıp Fakültesi Dergisi. 2001: 17(4); 263-6.

30- S. Ceran, C. Özpınar, M. Yeniterzi, T. Yüksek, U. Özergin, İ. Solak, M. Belviranlı, H. Solak. Venöz yaralanmalar ve cerrahi tedavisi. S.Ü. Tıp Fakültesi Dergisi. 1993; 9 (4): 533-6.

31- C. Özpınar, S. Ceran, M. Yeniterzi, T. Yüksek, U. Özergin, H. Solak. 150 olguluk açık kalp ameliyatı serisinde pulmoner arter kateterizasyonu komplikasyonları. Cerrahi Tıp Bülteni. 1993; 2 (1): 49-54.

32- C. Özpınar, S. Ceran, M. Yeniterzi, T. Yüksek, U. Özergin, H. Solak. Kardiak tamponada giden perikardial effüzyonlarda subksifoidal perikardiyotomi. Cerrahi Tıp Bülteni. 1993; 2 ( 2): 98-103.

33- C. Özpınar, S. Ceran, M. Yeniterzi, T. Yüksek, U. Özergin, H. Solak. Sternal kondro- sarkomanın sandwich teknikli çelik protezle tedavisi. S.Ü. Tıp Fakültesi Dergisi. 1993; 9 (2): 288-92.

34- S. Ceran, C. Özpınar, M. Yeniterzi, T. Yüksek, U. Özergin, S. Özmen, M. Kılıç, H. Solak. Büyük ameliyatlarda aprotininin’in yeri. S.Ü. Tıp Fakültesi Dergisi. 1995; 11 (1): 77-80.

35- M. Yeniterzi, S. Ceran, T. Yüksek, C. Özpınar, A. Bayram, H. Gök, U. Özergin, H. Solak. 37 vakada izole aort kapak replasmanı sonuçları. S.Ü. Tıp Fakültesi Dergisi. 1993; 9 (3): 405-6.

36- C. Özpınar, S. Ceran, M. Yeniterzi, T. Yüksek, G.S.Sunam, T.Ziylan, U. Özergin, H. Solak. Derin ven trombozu (DVT) ile pulmoner emboli (PE) arasındaki ilişki ve profilaksi. S.Ü. Tıp Fakültesi Dergisi. 1993; 9 (1): 95-101.