Doktorlarımız

Prof. Dr. Cevat ÖZPINAR

Başhekim - Mesul Müdür

D. Yeri / Tarihi : Antalya Akseki Güzelsu Köyü / 1957

Eğitimi 1982 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1994 Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi (Doçentlik), 1999 Selçuk Üniversitesi (Profesörlük)

Powered by Froala Editor

2009 - Halen

ÖZEL KONYA FARABİ HASTANESİ BAŞHEKİM-GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2001 - 2008

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ

2000 - 2001

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖR YARDIMCILIĞI

1996 - 2000

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ

1995 - 1996

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKAN YARDIMCILIĞI

1982 - 1994

Eğitim

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

ULUSAL VE ULUSLARASI ONLARCA EĞİTİME KATILDIĞI GİBİ BİRÇOK EĞİTİM VE KURSTA DA 

ÖĞRETİCİ OLARAK DERSLER VERMİŞTİR.


MESLEKİ ÖDÜLLER VE DERECELERİ

ULUSAL VE ULUSLARARASI ONLARCA ÖDÜLÜN SAHİBİDİR.

1-) SOLAK, H, OZGEN, G, YUKSEK, T, EREN, N, SOLAK, N, KİRCA, NK, AKKOÇ, Ö, GÖKTOĞAN, T, ÖZPİNAR, C , SURGERY IN HYDATİD CYST OF THE LUNG: A REPORT OF 460 CASES, SCANDİNAVİAN JOURNAL OF THORACİC AND CARDİOVASCULAR SURGERY, 22, , 101 – 104, 1988

2-) SOLAK H, YENİTERZİ M, YÜKSEK T,ÖZPİNAR C., CERAN S , ACUTE ARTERİAL EMBOLUS, VASCULAR SURGERY, JOURNARY , 25, 2, 48 – 53, 1991

3-) SOLAK, H, YENİTERZİ, YÜKSEK, T, ÖZPİNAR, C, CERAN, S , MYOCARDİAL CYSTİC HYDATİDS CAUSİNG CARDİAC TAMPONADE-REPORT OF CASES, VASCULAR SURGERY, 25, 8, 661 – 666, 1991

4-) YUKSEK, T, SOLAK, H, ODABAS, D, YENİTERZİ, M, ÖZPİNAR, C, ÖZERGİN, U , DANGEROUS PENCİLLS AND A NEW TECHNİQUE FOR REMOVAL OF FOREİGN BODİES, CHEST, 102, , 965 – 967, 1992

5-) ÖZPİNAR C, CERAN S, YENİTERZİ M, YÜKSEK T, ÖZERGİN U, SOLAK H , BİLATERAL ANEURYSMS OF THE PULMONARY ARTERY WİTH PECTUS EXCAVATUM A CASE REPORT, VASCULAR SURGERY, 27, 3, 226 – 231, 1993

6-) SOLAK H, CERAN S, ÖZPİNAR C, YENİTERZİ M, YÜKSEK T, SUNAM G.S, ÖDEV K, AKKUS , LUNG HYDATID CYST RUPTURE AND ITS SURGERY, İNDİAN JOURNAL OF MEDİCAL SCİENCES, 48, 7, 155 – 157, 1994

7-) SOLAK H, ÖZPİNAR C, CERAN S, YENİTERZİ M, YÜKSEK T, GÖK M,SUNAM G.S , PULMONARY ALVEOLAR MICROLITHIASIS WITH PECTUS EXCAVATUM CASE REPORT , INDİAN JOURNAL OF MEDİCAL SCİENCES, 48, 9, 199 – 200, 1994

8- ) SOLAK, H, OZGEN, G, YÜKSEK, T, ECİRLİ, S, SOLAK, N, YİLMAN O, KİRCA, NK, GÖKTOĞAN, T, AKKOÇ, Ö, ÖZPİNAR, C , LEFT ATRİAL HYDATİD CYST IN THE PRESENCE OF BİLATERAL MULTİPLE PULMONARY HYDATİD DİSEASE, LA CHİRURGİA THORACİCA, , , 0 – 0, 1987

9-) SOLAK, H, YUKSEK, T, YENİTERZİ, M, ECİRLİ, Ş, KAYNAK, A, AKKOÇ, Ö, GÖKTOGAN, T, ÖZPİNAR, C , FEDETT PERİCARDİUM SERÜLES, MAGYAR TRAUMATOLOGİA ORTHOPAEDİA ES HELYREALLİTO SEBESZT, 33, , 220 – 221, 1990

10-) ÖZPİNAR C, CERAN S, YENİTERZİ M, YÜKSEK T, ÖZERGİN U, SOLAK H. , A GİANT RİGHT ATRİAL MYXOMA : CASE REPORT , INTERNATİONAL JOURNAL OF ANGİOLOGY, 4, , 1 – 3, 1995

11-) ÖZERGİN U, DURGUT K, ÖZPİNAR C, GÖRMÜŞ N, SUNAM G, YÜKSEK T, SOLAK H. , NEW TECHNİQUE FOR REİNFORCED STERNAL CLOSURE., ASİAN CARDİOVASCULAR & THORACİC ANNALS, 8, 1, 76 – 77, 2000

12-) DURGUT K, GÖRMÜŞ N, ÖZÜLKÜ M, ÖZERGİN U, ÖZPİNAR C , CLİNİCAL FEATURES AND SURGİCAL TREATMENT OF MYXOMA: REPORT OF 18 CASES, ASİAN CARDİOVASCULAR&THORACİC ANNALS, 10, 2, 111 – 114, 2002

13-) GÖRMÜŞ N, ÖZERGİN U, ÖZPINAR C, SOLAK H. VENA CUBİTİ MEDİA FOR CREATİON OF A LOOP-SHOPED ARTERİOVENOUS FİSTULA AT THE ELDOW REPİON. ANN VASC SURG 2004 SEPTEMBER; 18 (5): 589-592.

YURTİÇİ DERGİ YAYINLARI

1-) DURGUT K,GÖRMÜŞ N,ÖZERGİN U,ÖZÜLKÜ M,ÖZPİNAR C , KLİPPEL – TRENAUNAY SENDROMU, TÜRKİYE KLİNİKLERİ KALP DAMAR CERRAHİSİ DERGİSİ, , , 0 – 0, 0

2-) SOLAK H, ERSÖZ A, YÜKSEK T, ÖDEV K, KAYNAK A, ECİRLİ Ş, ÖZPİNAR C , TRAVMATİK PERİKARD YARALANMASI, SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2, , 115 – 118, 1986

3-) ERSÖZ, A, YÜKSEK, T, SOLAK, H, ÖZPİNAR, C , BRONŞ KANSERLERİNDE TEŞHİS VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ, SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, 3, , 81 – 92, 1987

4-) YÜKSEK, T, ERSÖZ, A, SOLAK, H, YENİTERZİ, M, ÖZPİNAR, C , DEV BÜLLÜ LOBER AMFİZEM, SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, 3, 1, 242 – 244, 1987

5-) YÜKSEK, T, ERSÖZ, A, SOLAK, H, YENİTERZİ, M, ÖZPİNAR, C , BRONŞEKTAZİ, SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, 4, , 83 – 85, 1988

6-) YÜKSEK, T, ERSÖZ, A, SOLAK, H, YENİTERZİ, M, YİLMAZ, O, ÖZPİNAR, C , HEMANGİOMLAR, SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, 4, , 211 – 216, 1988

7-) YİLMAZ O, SOLAK, H, YÜKSEK, T, YENİTERZİ, M, ÖZPİNAR, C , BRONSİYAL KARSİNOİD TÜMÖRLER, SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, 4, , 145 – 154, 1988

8- ) SOLAK, H, ERSÖZ, A, YENİTERZİ, M, YÜKSEK, T, ÖZPİNAR, C , PENETRE KALP YARALANMALARI VE ACİL CERRAHİ TEDAVİNİN ÖNEMİ, SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, 4, , 195 – 201, 1988

9-) YÜKSEK, T, ERSÖZ, A, SOLAK, H, YENİTERZİ, M, YİLMAZ, O, ÖZPİNAR, C , BRONŞEKTAZİ, SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, 4, , 83 – 96, 1988

10-) SOLAK, H, ERSÖZ, A, YENİTERZİ, M, YÜKSEK, T, ÖZPİNAR, C , GASTROÖZEFAGEAL REFLÜ VE HİATAL HERNİLER, SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, 4, , 297 – 301, 1988

11-) YÜKSEK, T, SOLAK, H, ERSÖZ, A, YENİTERZİ, M, YİLMAZ, O, ÖZPİNAR, C , HARAP AKCİĞER, SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, 4, , 91 – 101, 1988

12-) SOLAK, H, YENİTERZİ, YÜKSEK, T, ERSÖZ A, BİTİRGEN M, YİLMAZ O, AKKOÇ Ö, GÖKTOĞAN T, ÖZPİNAR, C , AMPİYEM VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ, SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, 4, 2, 97 – 101, 1988

13-) SOLAK H, ERSÖZ A, YÜKSEK T, YENİTERZİ M, BÜYÜKBAŞ S , ÖZPİNAR C, AKDOĞAN M , PEKTUS EKSKAVATUM, SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, 4, 1, 189 – 195, 1988

14-) SOLAK, H, YENİTERZİ, YÜKSEK, T, ÇALİŞKAN, Ü, ODABAŞ, D, TELLİ HH, GÖKTOĞAN T, AKKOÇ, Ö, ÖZPİNAR, C, HALUK,Y , DİAFRAGMA EVANTRASYONU, SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, 4, 2, 269 – 273, 1988

15-) YENİTERZİ M, SOLAK H, YÜKSEK T, ÖZPİNAR C, AKHAN G, ÖĞMEGÜL A , MEDİASTİNAL KİTLELER, SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, 1, , 69 – 74, 1990

16-) ÖZPİNAR C, YENİTERZİ M, YÜKSEK T, CERAN S, SUNAM GS, SOLAK H. , AÇIK KALP AMELİYATLARINDA ANTİKOAGÜLASYON VE NÖTRALİZASYON, SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, 4, , 397 – 403, 1990

17-) SOLAK H, YENİTERZİ M, YÜKSEK T, ÖZPİNAR C, CERAN S, SUNAM GS , ALT EKSTREMİTE DERİN VEN TROMBOZLARI VE TEDAVİSİ, SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, 7, 3, 367 – 371, 1991

18-) CERAN S, ÖZPİNAR C, YENİTERZİ M, YÜKSEK T, SUNAM G.S., AÇİKGÖZOĞLU S., SOLAK H., , BEHÇET HASTALIĞINDA VASKÜLER TUTULUM, SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ , 8, 3, 455 – 458, 1992

19-) ÖZPİNAR C,CERAN S, YENİTERZİ M, YÜKSEK T, ÖZERGİN U,BAYRAM A, GÖK H, ÖZMEN S,SALBACAK A, SOLAK H , WİLLİAMS SENDROMU OLMADAN SUPRAVALVÜLER AORTİK STENOZ , SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ , 8, 4, 53 – 56, 1992

20-) CERAN S, ÖZPİNAR C, YENİTERZİ M, YÜKSEK T, ÖZERGİN U, SOLAK İ,BELVİRANLİ M, SOLAK H , VENÖZ YARALANMALAR VE CERRAHİ TEDAVİSİ, SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ , 9, 4, 533 – 536, 1993

21-) YENİTERZİ M, CERAN S, YÜKSEK T, ÖZPİNAR C, BAYRAM A, GÖK H, ÖZERGİN U, SOLAK H , 37 VAKADA İZOLE AORT KAPAK REPLASMANI SONUÇLARI, SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ , 9, 3, 405 – 406, 1993

22-) ÖZPİNAR C, CERAN S,YENİTERZİ M, YÜKSEK T,ÖZERGİN U,SOLAK H , STERNAL KONDROSARKOMANIN SANDWICH TEKNİKLİ ÇELİK PROTEZLE TEDAVİSİ, SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ , 9, 2, 288 – 292, 1993

23-) ÖZPİNAR C, CERAN S, YENİTERZİ M, YÜKSEK T, SUNAM G.S, ZİYLAN T, ÖZERGİN U, SOLAK H , DERİN VEN TROMBOZU ( DVT) ILE PULMONER EMBOLİ (PE) ARASINDAKİ İLİŞKİ VE PROFLAKSİ, SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ , 9, 1, 95 – 101, 1993

24-) YENİTERZİ M, CERAN S, YÜKSEK T, ÖZPİNAR C, BAYRAM A, GÖK H, ÖZERGİN U, SOLAK H. , 37 VAKADA IZOLE AORT KAPAK REPLASMANI SONUÇLARI, S.Ü. TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, 9, 3, 405 – 406, 1993

25-) ÖZPİNAR C, CERAN S, YENİTERZİ M, YÜKSEK T, SUNAM GS, ZİYLAN T, ÖZERGİN U, SOLAK H , DERİN VEN TROMBOZU ILE PULMONER EMBOLİ ARASINDAKİ ILİŞKİ VE PROFİLAKSİ, SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, 9, , 95 – 101, 1993

26-) ÖZPİNAR C, CERAN S, YENİTERZİ M, YÜKSEK T, ÖZERGİN U, SOLAK H , 150 OLGULUK AÇIK KALP AMELİYATI SERİSİNDE PULMONER ARTER KATETERİZASYONU KOMPLİKASYONLARI , SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2, , 49 – 54, 1993

27-) YENİTERZİ M, YÜKSEK T, ÖZPİNAR C, CERAN S, GÖK H, BAYRAM A, DURGUT K, SOLAK H , MULTİPL KAPAK REPLASMANI SONUÇLARI, SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, 9, , 379 – 380, 1993

28-) YENİTERZİ M, YÜKSEK T, ÖZPİNAR C, CERAN S, BAYRAM A, GÖK H, TÜTÜN U, SOLAK H, ERSÖZ A , SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN AÇIK KALP CERRAHİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ, SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, 9, , 351 – 354, 1993

29-) ÖZPİNAR C, CERAN S, YENİTERZİ M,YÜKSEK T, ÖZERGİN U, SOLAK H , KARDİYAK TAMPONADA GİDEN PERİKARDİYAL EFFÜZYONLARDA SUBKSİFOİDAL PERİKARDİYOTOMİ, CERRAHİ TIP BÜLTENİ , 2, 2, 98 – 103, 1993

30-) YENİTERZİ M, ÖZPİNAR C, CERAN S, YÜKSEK T, ORAN B, AVVURAN S, SOLAK H , KONJENİTAL KALP HASTALIKLARININ CERRAHİ TEDAVİ SONUÇLARI, SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, 9, 3, 391 – 392, 1993

31-) ÖZPİNAR C, ÖZERGİN U, CERAN S,YENİTERZİ M,YÜKSEK T, SOLAK H , AÇIK KALP AMELİYATLARINDA KALP DEBİSİ HESAPLANMASINDA THERMODİLÜSYON METODU ILE FİCK METODUNUN KARŞILAŞTIRILMASI, SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ , 9, 4, 551 – 553, 1993

32-) YENİTERZİ M, YÜKSEK T, CERAN S, ÖZPİNAR C, GÖK H,BAYRAM A, SUNAM G.S, SOLAK H , 90 VAKADA MİTRAL KAPAK REPLASMANLARININ SONUÇLARI, SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ , 9, 3, 363 – 365, 1993

33-) YENİTERZİ M, ÖZPİNAR C, CERAN S, YÜKSEK T,ORAN B, AVVURAN S, SOLAK H. , KONJENİTAL KALP HASTALIKLARININ CERRAHİ TEDAVİ SONUÇLARI, SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ , 9, 3, 391 – 392, 1993

34-) ÖZPİNAR C, CERAN S, YENİTERZİ M, YÜKSEK T, ÖZERGİN U, SOLAK H , 150 OLGULUK AÇIK KALP AMELİYATI SERİSİNDE PULMONER ARTER KATETERİZASYONU KOMPLİKASYONLARI, CERRAHİ TIP BÜLTENİ, 2, , 49 – 54, 1993

35-) ÖZPİNAR C, CERAN S,YENİTERZİ M, YÜKSEK T,ÖZERGİN U,SOLAK H , STERNAL KONDROSARKOMANIN SANDWICH TEKNİKLİ ÇELİK PROTEZLE TEDAVİSİ, SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ , 9, 2, 288 – 292, 1993

36-) CERAN S, SUNAM G.S, YÜKSEK T, YENİTERZİ M, AVVURAN S, ÖZPİNAR C, DUMAN A, SOLAK H, , TRAKEOBRONŞİAL YABANCI CİSİM ASPİRASYONLARI, SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, 10, 2, 237 – 239, 1994

37-) YENİTERZİ M, YÜKSEK T, TELLİ HH, GÖK H, CERAN S, ÖZMEN S, TÜTÜN U, ÖZPİNAR C, SOLAK H , AORTOKORONER BYPASS CERRAHİSİNDEKİ SONUÇLARIMIZ, SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, 10, , 139 – 142, 1994

38-) SUNAM, GS, YÜKSEK, T, CERAN, S, YENİTERZİ, M, AVVURAN, NS, ÖZPİNAR, C, SOLAK, H , DEKORTİKASYON AMELİYATLARINDA APROTİNİN KULLANIMI, SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, 10, , 229 – 235, 1994

39-) ÖZPİNAR C, CERAN S, YENİTERZİ M, YÜKSEK T, AVVURAN NS, SOLAK H , SPONTAN PNÖMOTORAKSLARDA CERRAHİ TEDAVİ, SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ , 10, 1, 51 – 56, 1994

40-) ÖZPİNAR C, CERAN S, YENİTERZİ M, YÜKSEK T, DURGUT K, SOLAK H. , KARDİOPULMONER BY- PASS VE TRİİODOTHRONİNE (T3), SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ , 10, 1, 23 – 26, 1994

41-) CERAN S,ÖZPİNAR C,YENİTERZİ M, YÜKSEK T, ÖZERGİN U,ÖZMEN S, KİLİÇ M, SOLAK H , BÜYÜK AMELİYATLARDA APROTİNİNİN YERİ , SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ , 11, 1, 77 – 80, 1995

42-) CERAN S, YENİTERZİ M, SUNAM G.S, ÖZPİNAR C, YÜKSEK T, SOLAK H, ÖZMEN S. , TRAKEA STENOZU, İÇ ANADOLU TIP DERGİSİ, 5, 2, 86 – 91, 1995

43-) CERAN S, SUNAM G.S, YÜKSEK T, YENİTERZİ M, ÖZPİNAR C, SOLAK H, SOLAK T.ÖZMEN S , TRAVMATİK DİYAFRAGMA RÜPTÜRÜ SEBEBİYLE İNTRATORASİK GELİŞEN AKUT MİDE DİLATASYONUNA BAĞLI SOLUNUM SIKINTISI , İÇ ANADOLU TIP DERGİSİ , 5, 2, 92 – 95, 1995

44-) CERAN S, YENİTERZİ M, SUNAM G.S, ÖZPİNAR C, YÜKSEK T, SOLAK H, ÖZMEN S , TRAKEA STENOZU, İÇ ANADOLU TIP DERGİSİ , 5, 2, 86 – 91, 1995

45-) YEŞİLTAY M, DURGUT K, ÖZERGİN U, ÖZPİNAR C, SOLAK I, SOLAK H , PERİFERİK PSEUDOANEVRİZMALARIN CERRAHİ TEDAVİSİ, SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, 12, 4, 435 – 439, 1996

46-) CERAN S, SUNAM G.S, AKYOL K.G, ÖZPİNAR C, ŞANLİ A, SOLAK H., , ÇOCUKLARDA TORAKS TRAVMASI , SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, 13, 3, 210 – 212, 1997

47-) TÜTÜN U, ÖZERGİN U, ÖZPİNAR C, YÜKSEK T, SOLAK H , MİTRAL POZİSYONUNDA BJÖRK-SHİLEY VE SORİN PROSTETİK KALP KAPAKLARININ POSTOPERATİF ERKEN VE GEÇ DÖNEMDE KARŞILAŞTIRILMASI, SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, 13, , 129 – 138, 1997

48-) ÖZERGİN, U, ÖZPİNAR, C, YÜKSEK, T, YENİTERZİ, M, GÖRMÜŞ, N, SOLAK, H , MİTRAL KAPAK REPLASMANI YAPILAN PULMONER HİPERTANSİF HASTALARDA ERKEN POSTOPERATİF DÖNEMDE TESPİT EDİLENHEMODİNAMİK DEĞİŞİKLİKLER-EDİTÖRE MEKTUP, HAYDARPAŞA KARDİYOLOJİ VE KARDİYOVASKÜLER CERRAHİ BÜLTENİ, 5, 1, 1 – 1, 1997

49-) ÖZERGİN, U, ÖZPİNAR, C, YOSUNKAYA, A, GÖRMÜŞ, N, YÜKSEK, T, SOLAK, H , MEKANİK KAPAK REPLASMANI UYGULANAN MİTRAL DARLIKLI HASTALARDA HEMODİNAMİK PARAMETRELERİN PRE VE POSTOPERATİF KARŞILAŞTIRILMASI , GÖĞÜS KALP VE DAMAR CERRAHİSİ DERGİSİ, 6, 2, 104 – 109, 1998

50-) SUNAM G.S, CERAN S, AKYOL K.G., SOLAK I,ÖZPİNAR C, SOLAK H, GÜNGÖR S , SİGARA DUMANININ BROŞ MUKOZASI ÜZERİNE ETKİLERİ, İÇ ANADOLU TIP DERGİSİ , 1, 3, 14 – 16, 1998

51-) ÖZPİNAR C, HOŞGÖR K, DURGUT K, ÖZERGİN U. , 6 MM GORETEX STRESTCH POLİTETRAFLOURETHYLENE GREFT ILE ARTERİOVENÖZ ŞANT DENEYİMİMİZ, S.Ü. TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, 15, 3, 0 – 0, 1999

52-) ÖZPİNAR, C, ÖZERGİN, U, GÖRMÜŞ, N,DURGUT, K, , EFOR SONRASI GELİŞEN PRİMER SUBKLAVYAN VEN TROMBOZU, SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, 15, , 171 – 173, 1999


ULUSLARARASI BİLDİRİLER

1-) YÜKSEK T, SOLAK H, ODABAŞ D, YENİTERZİ, M, ÖZPİNAR C , DANGEROUS PENCİLS AND A NEW METHOD TO REMOVE FOREİGN BODİES IN THE TRACHEOBRONCHİAL TREE, 17TH EUROPEAN FEDERATİON CONGRESS, INTERNATİONAL COLLEGE OF SURGEONS, , , 0 – 0, 1991


ULUSAL BİLDİRİLER

1-) ÖZERGİN U, SUNAM G, YENİTERZİ M, ÖZPİNAR C, CERAN S, YÜKSEK T, SOLAK H. , MEKANİK KAPAK REPLASMANI UYGULANAN IZOLE MİTRAL DARLIKLI HASTALARDA SAĞ VENTRİKÜL HEMODİNAMİK PARAMETRELERİNİN PRE VE POSTOPERATİF KARŞILAŞTIRILMASI , 4. GÖĞÜS KALP DAMAR CERRAHİSİ ULUSAL KONGRESİ, , , 0 – 0, 0

2-) ÖZERGİN U, BARİŞKANER H, TOSUN M, KARABÖRK O, TANER A, ÖZPİNAR C. , DÜŞÜK POTASYUMLU ILIK KAN KARDİOPLEJİSİNİN SAFEN VEN GREFTLERİNE ETKİSİ, TÜRK KALP DAMAR CERRAHİSİ DERNEĞİ 7. ULUSAL KONGRESİ, , , 0 – 0, 0

3-) SOLAK H, ERSÖZ A, YÜKSEK T, YENİTERZİ M, ÖZPİNAR C , ÇOCUK AMPİYEMLERİNDE TEDAVİ YÖNTEMLERİ, SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 1. GENEL TIP KONGRESİ, 15-17 EKİM 1987, , , 0 – 0, 1987

4-) SOLAK H, ERSÖZ A, YÜKSEK T, YENİTERZİ M, ÖZPİNAR C , PERİFERİK ARTER YARALANMALARI VE CERRAHİ TEDAVİSİ, SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 1. GENEL TIP KONGRESİ, 15-17 EKİM 1987, , , 0 – 0, 1987

5-) SOLAK H, ERSÖZ A, YÜKSEK T, YENİTERZİ M, ÖZPİNAR C , ÇOCUK AMPİYEMLERİNDE TEDAVİ YÖNTEMLERİ, SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 1. GENEL TIP KONGRESİ, 15-17 EKİM 1987, , , 0 – 0, 1987

6-) YÜKSEK T, YENİTERZİ M, ÖZPİNAR C, SOLAK H , AKUT ARTERİYEL TIKANMALAR, V. ULUSAL VASKÜLER CERRAHİ KONGRESİ, ANTALYA, 26-27 EKİM 1990, , , 0 – 0, 1990

7-) YENİTERZİ M, YÜKSEK T, ÖZPİNAR C, SOLAK H , AKUT ILİOFEMORAL VEN TROMBOZLARI VE TEDAVİSİ., V. ULUSAL VASKÜLER CERRAHİ KONGRESİ, ANTALYA, 26-27 EKİM 1990, , , 0 – 0, 1990

8- ) SOLAK H, YÜKSEK T, YENİTERZİ M, ÖZPİNAR C , PERİFERİK ANEVRİZMALAR, V. ULUSAL VASKÜLER CERRAHİ KONGRESİ, ANTALYA, 26-27 EKİM 1990, , , 0 – 0, 1990

9-) ÖZPİNAR C, CERAN S,YENİTERZİ M, YÜKSEK T,ÖZERGİN U , A GİANT RİGHT ATRİAL MYXOMA: CASE REPORT, TURKİSH GERMAN 4 TH JOİNT SYMPOSIUM ON CORDIOVASCULAR SURGERY AND CARDİOLOGY, OCTOBER 8-11, ANTALYA-TURKEY,1992, , , 0 – 0, 1992

10-) YENİTERZİ M, CERAN S, YÜKSEK T, ÖZPİNAR C, BAYRAM K, GÖK H, SUNAM GS, SOLAK H , 42 VAKADA IZOLE AORT KAPAK REPLASMANI SONUÇLARI, GÖĞÜS KALP DAMAR CERRAHİSİ DERGİSİ. 2(2)66 1994 EK SAYI III.ULUSAL GÖĞÜS KALP DAMAR CERRAHİSİ KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETİ., , , 0 – 0, 1994

11-) YENİTERZİ M, ÖZPİNAR C, CERAN S, YÜKSEK T , KONGENİTAL KALP HASTALIKLARININ CERRAHİ TEDAVİ SONUÇLARI, GÖĞÜS KALP DAMAR CERRAHİ DERGİSİ, III.ULUSAL GÖĞÜS KALP DAMAR CERRAHİSİ KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ . 2 (2) EKSAYI.53. 1994, , , 0 – 0, 1994

12-) YENİTERZİ M, YÜKSEK T, ÖZPİNAR C, CERAN S, SOLAK H , SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN AÇIK KALP CERRAHİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ, GÖĞÜS KALP DAMAR CERRAHİSİ DERNEĞİ III. ULUSAL KONGRESİ, KUŞADASI 26-30 EYLÜL 1994, , , 0 – 0, 1994

13-) YENİTERZİ M, ÖZPİNAR C, CERAN S, YÜKSEK T, ORAN B, SUNAM GS, SOLAK H , KONJENİTAL KALP HASTALIKLARININ CERRAHİ TEDAVİ SONUÇLARI, GÖĞÜS KALP DAMAR CERRAHİSİ DERNEĞİ III. ULUSAL KONGRESİ, KUŞADASI 26-30 EYLÜL 1994, , , 0 – 0, 1994

14-) YENİTERZİ M, YÜKSEK T, ÖZPİNAR C, CERAN S, GÖK H, BAYRAM A, TÜTÜN U, SOLAK H , MULTİPL KAPAK REPLASMANI SONUÇLARI, GÖĞÜS KALP DAMAR CERRAHİSİ DERNEĞİ III. ULUSAL KONGRESİ, KUŞADASI 26-30 EYLÜL 1994, , , 0 – 0, 1994

15-) YENİTERZİ M, CERAN S, YÜKSEK T, ÖZPİNAR C, BAYRAM K, GÖK H, SUNAM GS, SOLAK H , 42 VAKADA IZOLE AORT KAPAK REPLASMANI SONIÇLARI, GÖĞÜS KALP DAMAR CERRAHİSİ DERNEĞİ III. ULUSAL KONGRESİ, KUŞADASI 26-30 EYLÜL 1994, , , 0 – 0, 1994

16-) YENİTERZİ M, YÜKSEK T, CERAN S, ÖZPİNAR C, GÖK H, BAYRAM A, TÜTÜN U, SOLAK H , 108 VAKADA MİTRAK KAPAK REPLASMANLARININ SONUÇLARI, GÖĞÜS KALP DAMAR CERRAHİSİ DERNEĞİ III. ULUSAL KONGRESİ, KUŞADASI 26-30 EYLÜL 1994, , , 0 – 0, 1994

17-) ÖZERGİN U, SUNAM G.S,CERAN S, YENİTERZİ M,ÖZPİNAR C,YÜKSEK T, SOLAK H , PERİFERİK ARTER YARALANMALARI, IV. GÖĞÜS KALP DAMAR CERRAHİSİ ULUSAL KONGRESİ, 29 EKİM-1 KASIM 1996 .GÖĞÜS KALP DAMAR CERRAHİSİ DERGİSİ BİLDİRİ ÖZETLERİ 4(3):1996, , , 0 – 0, 1996

18-) ÖZERGİN U, SUNAM GS, CERAN S, YENİTERZİ M, ÖZPİNAR C, YÜKSEK T, SOLAK H , MİTRAL POZİSYONDA REPLASE EDİLEN ST. JUDE KALP KAPAĞI PROTEZLERİNDE ERKEN VALV TROMBOZU, IV.GÖĞÜS KALP DAMAR CERRRAHİSİ ULUSAL KONGRESİ 29. EKİM ?1 KASIM 1996, MARES-MARMARİS , , , 0 – 0, 1996

19-) SUNAM G.S, ÖZERGİN U, CERAN S, ÖZPİNAR C, YENİTERZİ M, SOLAK H, , DEKORTİKASYON AMELİYATLARINDA APROTİNİN KULLANIMI, IV. GÖĞÜS VE KALP DAMAR CERRAHİSİ ULUSAL KONGRESİ, 29 EKİM-1KASIM1996. GÖĞÜS KALP DAMAR CERRAHİSİ DERGİSİ BİLDİRİ ÖZETLERİ: 4(3) 1996, , , 0 – 0, 1996

20-) ÖZERGİN, U, DURGUT, K, ÖZPİNAR, C, HOŞGÖR, K, GÖRMÜŞ, N, KARABÖRK, O, YÜKSEK, T, SOLAK, H , İATROJENİK DAMAR YARALANMALARININ NADİR GÖRÜLEN BİR ŞEKLİ: EKSTERNAL FİKSASYON UYGULANAN FEMUR FRAKTÜRÜ OLGUSUNDA İKİ SEVİYEDE ARTER YARALANMASI, 3. ULUSAL TRAVMA VE ACİL CERRAHİ KONGRESİ, , , 0 – 0, 1999


Powered by Froala Editor

Soru Sor

İptal Et
Farabi Hastanesi ile

sağlıkla gülümse hayata. konforlu sağlık hizmeti. teknolojik sağlık hizmeti. modern sağlık hizmeti.

© 2024 Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin tüm hakları saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.