Doktorlarımız

Doç. Dr. Ufuk ÖZERGİN

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Başhekim Yardımcısı

Doğum yeri:                          İstanbul

 

E-mail:                                   uozergin@farabihastanesi.com.tr

 

Eğitimi:   :                               İstanbul Üniversitesi  Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, 1987

 

Uzmanlık Eğitimi:                Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, 1995

Powered by Froala Editor

2009 - Halen

Özel Konya Farabi Hastanesi

2007 - 2009

Malatya Özel Gözde Hastanesi

2004 - 2006

Başkent Üniversitesi Konya Uygulama ve Araştırma Hastanesi

2003 - 2004

Kayseri Özel Ömür Hastanesi

2000 - 2004

Selçuk Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi

ULUSLAR ARASI DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

 

 Özergin U, Sunam G S, Yeniterzi M, Yüksek T, Solak T, Solak H. Supravalvular aortic stenosis without Williams syndrome. The Thoracic and Cardiovascular Surgeon. 1996; 44 (4): 216-8. (Bu makaleye dört ayrı araştırmacı tarafından atıfta bulunulmuştur.)    

 

Özergin U, Özpınar C, Durgut K, Görmüş N, Sunam GS, Yüksek T, Solak H.  New technique for reinforced sternal closure. Asian Cardiovascular & Thoracic Annals. 2000: 8(1); 76-7. (Bu makaleye tıbbi malzeme üreticisi olan bir kuruluşun  internet sitesinde atıfta bulunulmuştur.)

 

Özergin U, Vatansev C, Durgut K, Özülkü M, Görmüş N. An internal iliac artery aneurysm causing colonic obstruction. Surgery Today. 2001; 31 (9): 839-41. 

 

Özergin U,   Durgut K, Görmüş N,  Sunam G. S, Yüksek T. Infected myocardial hydatid cyst   imitating  pericardial cyst. Asian Thoracic & Cardiovascular Annals. 2001: 9(4); 320-1. 

 

Özergin U, Durgut K, Görmüş N, Yüksek T, Solak H. Peripheral arterial injuries. A study of  four hundred and seventeen cases. International Journal of Angiology, 2001: 10(3); 173-5.

 

Özergin U, Görmüş N, Arıbaş O, Durgut K, Yüksek T. Benign mature cystic teratoma of anterior mediastinum leading to heart failure: Report of a Case. Surgery Today, 2003. 33(7); 518-20.

 

Durgut K, Özergin U, Özdemir K, Görmüş N, Yüksek T, Solak H. A hydatid cyst case localized on posterior wall of right ventricle. Asian  Cardiovascular & Thoracic Annals. 2000: 8(3); 275-7.

 

Görmüş N, Özergin U, Durgut K, Yüksek T, Solak H. Comparison of autologous basilic vein transpozitions between forearm and upper arm regions. Ann Vasc Surg, 2003: 17; 522-5.

 

Görmüş N, Özergin U, Özpınar C, Solak H. Vena cubiti media for creation of a loop-shaped arteriovenous fistula at the elbow region. Annals of Vascular Surgery, 2004; 18 : 589-92.

 

Korkut B, Altınbaş A, Sarıgüzel A, Özergin U, Gök H. Discrete type subaortic stenosis in dextrocardia with situs inversus totalis. International Journal of Angiology. 1998; 7: 258-60. 

 

Durgut K, Görmüş N, Özülkü M, Özergin U, Özpınar C. Clinical features and surgical treatment of cardiac myxoma: report of 18 cases. Asian Cardiovascular & Thoracic Annals. 2002; 

 

Özpınar C, Ceran S, Yeniterzi M, Yüksek T, Özergin U, Solak H. Bilateral aneurysms of    the pulmonary artery with pectus excavatum – A case report. Vascular Surgery. 1993; 27 (3):  226-31.

 

Özpınar C, Ceran S, Yeniterzi M, Yüksek T, Özergin U, Solak H. A giant right atrial  myxoma – case report. International Journal of Angiology. 1995; 4: 1-3. (Bu makaleye başka bir araştırmacı tarafından atıfta bulunulmuştur.)

 

Yüksek T, Solak H, Odabaş D, Yeniterzi M, Özpınar C, Özergin U. Dangerous pencils and a new technique for removal of foreign bodies. Chest. 1992; 102 (3): 965-7. (Bu makaleye dört ayrı araştırmacı tarafından atıfta bulunulmuştur. Bunlardan biri, bir internet sitesinde yar almaktadır)

 

Aksoy F, Belviranlı M, Vatansev C, Tuncer S, Yol S, Özergin U, Atabek M, Kesriklioğlu A. A comparison of the hemodynamic and metabolic effects of extraperitoneal carbon dioxide and nitrous oxide insufflation. Am J Surg 2001; 182(5): 486-90.

 

 

            ULUSAL DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

 

U. Özergin, C. Özpınar, A. Yosunkaya, N. Görmüş, T. Yüksek, H. Solak. Mekanik kapak replasmanı uygulanan mitral darlıklı hastalarda hemodinamik parametrelerin pre ve postoperatif karşılaştırılması. Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Dergisi. 1998; 6: 104-9.

 

U. Özergin, T. Yüksek, G.S. Sunam, T. Solak, H. Solak. Subclavian arter yaralanmaları. S.Ü. Tıp Fakültesi Dergisi. 1995; 11: 239-41. 

 

U. Özergin, C. Özpınar, M. Yeniterzi, T. Yüksek, N. Görmüş, H. Solak. Editöre Mektup. Haydarpaşa Kardioloji – Kardiovasküler Cerrahi Bülteni. 1997; 5:  1.

 

U. Özergin, K. Durgut, N. Görmüş, O. Karabörk, M. Özülkü, T. Yüksek, H. Solak. Trimetazidine’in koroner bypass operasyonlarında myokard koruyucu etkisi. Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi. 1999: 7(5); 370-3.

 

U. Özergin, K. Durgut, N. Görmüş, M. Özülkü. Torasik aort cerrahisinde spinal kord hasarı. Genel Tıp Dergisi. 1999; 9(4): 153-6.

 

U. Özergin, K. Durgut, N. Görmüş, H. Solak. Koroner bypass operasyonu sonrası yalancı anevrizma görünümü veren mediastinal hematom. Cerrahi Tıp Bülteni 2000; 1: 59-61.

 

U. Özergin, K. Durgut, M. Özülkü. Kronik böbrek yetmezlikli hastalarda arteriovenöz fistül sonuçları ve patentliği etkileyen faktörler. Cerrahi Tıp Bülteni 2000; 1: 9-12.

 

Özergin U, Görmüş N, Durgut K, Solak H. A retrosternal located relapse case of a multiple intrapericardial hydatid cyst. Koşuyolu Heart Journal 2000; 4: 139-41.

 

Özergin U,  Durgut K, Görmüş N, Özülkü M. Cardiac rhabdomyoma in a   53-year-old male. Koşuyolu Heart Journal 2000; 4: 128-30.

 

U. Özergin, B.Korkut, N.Görmüş. Kalp   tamponadı tanısında paradoks nabız EKG’den daha güvenilir bir bulgudur. Türkiye Klinikleri Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 2001; 2: 1-5.

 

U. Tütün, U. Özergin, K. Durgut, T. Yüksek, T. Solak,  H. Solak. Sol atrial miksoma ve periferik emboli. S.Ü. Tıp Fakültesi Dergisi. 1996; 12: 123-7.

 

C. Özpınar, U. Özergin, N. Görmüş, K. Durgut. Efor sonrası gelişen primer subklavian ven trombozu – vaka takdimi. S.Ü. Tıp Fakültesi Dergisi. 1999; 15: 171-3.

 

U. Tütün, U. Özergin, C. Özpınar, T. Yüksek, H. Solak. Mitral pozisyonunda Bjork-Shiley ve Sorin prostetik kalp kapaklarının postoperatif erken ve geç dönemde karşılaştırılması. S.Ü. Tıp Fakültesi Dergisi. 1997; 13 (2): 129-38.

 

C. Özpınar, U. Özergin, S. Ceran, M. Yeniterzi, T. Yüksek, H. Solak. Açık kalp ameliyatlarında kalp  debisi hesaplanmasında thermodilüsyon metodu ile Fick metodunun karşılaştırılması. S.Ü. Tıp Fakültesi Dergisi. 1993; 9 (4):  551-3.

 

N. Görmüş, U. Özergin, M. C. Avunduk, K. Hoşgör, K. Durgut, H. Toy, H. Solak. Kardiyopulmoner bypass sırasında oluşan akciğer hasarının önlenmesi. S.Ü Tıp Fakültesi Dergisi. 2002; 12 (1): 1-7.

 

K. Durgut, N. Görmüş, U. Özergin, M. Özülkü. Perikardiyal effüzyonlarda subksifoid perikardiyal pencere operasyonu. Genel Tıp Dergisi. 1999; 9(4): 127-9.

 

K. Durgut, N. Görmüş, U. Özergin. HIV-negatif  Kaposi sarkomu. Genel Tıp Dergisi. 2000; 10(1): 25-7.

 

M. Yesiltay, K. Durgut, U. Özergin, C. Özpınar, I. Solak, H. Solak. Periferik pseudoanevrizmaların cerrahi tedavisi. S.Ü. Tıp Fakültesi Dergisi. 1996; 12 (4):  435-7.

 

M. Yeşiltay, K. Durgut, U. Özergin, I .Solak, T. Yüksek, H. Solak. Abdominal aort anevrizmaları. S.Ü. Tıp Fakültesi Dergisi. 1996; 12 (3):  307-12.

 

B. Oran, T. Yüksek, M. Yeniterzi, U. Özergin, H. Solak. Çocukta servikal yerleşimli bir venöz malformasyon; olgu sunumu.  Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Dergisi. 1995; 3: 273-6.

 

G.S. Sunam, M. Gök, S. Ceran, U. Özergin, A. Şanlı, T. Solak, H. Solak. Intratorasik ekstrapulmoner neurofibroma. S.Ü. Tıp Fakültesi Dergisi. 1996; 12 (1): 113-9.

 

G.S. Sunam, M. Gök, S. Ceran, U. Özergin, T. Solak, H. Solak. Bir vaka nedeniyle pulmoner sekestrasyon. S.Ü. Tıp Fakültesi Dergisi. 1996; 12 (1): 129-33.

 

M. Gök, G.S. Sunam, S. Ceran, U. Özergin, K. Akyol, T. Solak, H. Solak. Pulmoner tromboembolizm. S.Ü. Tıp Fakültesi Dergisi. 1996; 12 (1): 135-37.

 

G.S. Sunam, S. Ceran, M. Gök, U. Özergin, T. Solak, H. Solak. Göğüs cerrahisinde preoperatif pulmoner ve kardiak değerlendirmenin önemi.  S.Ü. Tıp Fakültesi Dergisi. 1996; 12(1): 139-41.

 

S. Ceran, G.S. Sunam, K. Akyol, U. Özergin, T. Solak, H. Solak. Türban iğnesi aspirasyonu. S.Ü. Tıp Fakültesi Dergisi. 1996; 12 (3):  319-22.

 

K. Durgut, M. Yeşiltay, M. Gök, U. Özergin, U. Tütün, I. Solak, T. Yüksek, H. Solak. Karotis tümörleri (Bir vaka nedeniyle). S.Ü. Tıp Fakültesi Dergisi. 1996; 12 (3):  327-9.

 

C. Özpınar , K.Hoşgör, K.Durgut, U. Özergin. 6 mm Goretex stretch politetraflouroetilen greft ile areriovenöz shunt deneyimimiz. S.Ü.Tıp Fakültesi Dergisi. 1999: 15; 161-2.

 

G. S. Sunam, M. Gök, S. Ceran, U. Özergin, A. Şanlı, T. Solak, H. Solak. Aksidental toraksa penetre komplikasyona yol açmayan delici cisim yaralanması. S.Ü.Tıp Fakültesi Dergisi. 1996: 12(5); 77-80.

 

T. Yüksek, K. Durgut, N. Görmüş, U. Özergin, H. Solak. Son dönem kalp yetmezliği tedavisinde başarılı Batista operasyonu. S.Ü.Tıp Fakültesi Dergisi. 2001: 17(4); 263-6.

 

S. Ceran, C. Özpınar, M. Yeniterzi, T. Yüksek, U. Özergin, İ. Solak, M. Belviranlı, H. Solak. Venöz yaralanmalar ve cerrahi tedavisi. S.Ü. Tıp Fakültesi Dergisi. 1993; 9 (4): 533-6.

 

C. Özpınar, S. Ceran, M. Yeniterzi, T. Yüksek, U. Özergin, H. Solak. 150 olguluk açık kalp ameliyatı serisinde pulmoner arter kateterizasyonu komplikasyonları. Cerrahi Tıp Bülteni. 1993; 2 (1):  49-54. 

 

C. Özpınar, S. Ceran, M. Yeniterzi, T. Yüksek, U. Özergin, H. Solak. Kardiak tamponada giden perikardial effüzyonlarda subksifoidal perikardiyotomi. Cerrahi Tıp Bülteni. 1993; 2 ( 2):  98-103.

 

C. Özpınar, S. Ceran, M. Yeniterzi, T. Yüksek, U. Özergin, H. Solak. Sternal kondro- sarkomanın sandwich teknikli çelik protezle tedavisi. S.Ü. Tıp Fakültesi Dergisi. 1993; 9 (2):   288-92. 

 

S. Ceran, C. Özpınar, M. Yeniterzi, T. Yüksek, U. Özergin, S. Özmen, M. Kılıç, H. Solak. Büyük ameliyatlarda aprotininin’in  yeri. S.Ü. Tıp Fakültesi Dergisi. 1995; 11 (1): 77-80.

 

M. Yeniterzi,  S. Ceran, T. Yüksek, C. Özpınar, A. Bayram, H. Gök, U. Özergin, H. Solak. 37 vakada izole aort kapak replasmanı sonuçları. S.Ü. Tıp Fakültesi Dergisi. 1993; 9 (3):  405-6.

 

C. Özpınar, S. Ceran, M. Yeniterzi, T. Yüksek, G.S.Sunam, T.Ziylan, U. Özergin, H. Solak. Derin ven trombozu (DVT) ile pulmoner emboli (PE) arasındaki ilişki ve profilaksi.  S.Ü. Tıp Fakültesi Dergisi. 1993; 9 (1):   95-101.

 

 

ULUSLAR ARASI KONGRELERDE SUNULAN TEBLİĞLER

 

Özpınar C, Ceran S, Yeniterzi M, Yüksek T, Özergin U, Solak H. A giant right atrial myxoma ; case report. Turkish – German 4.th Joint symposium on cardiovascular surgery and cardiology. October 8-11 1992, Antalya – Turkey.

 

Belviranlı M, Aksoy F, Atabek M , Özergin U, Tuncer S, Kesriklioğlu A. Haemodynamic effects of preperitoneal gas insufflation for laparoscopic surgery: a comparison of CO2 with N2O insufflation. Eurosurgery 2000, 20-24 June 2000, İstanbul-Turkey.

 

 

 

ULUSAL KONGRELERDE SUNULAN TEBLİĞLER

 

U.Özergin, K. Durgut, N. Görmüş, O. Karabörk, T. Yüksek. Önkolda hemodializ amaçlı basilik ven transpozisyonu. XI. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi. 19-23 Nisan 2002, Antalya.

U. Özergin, K. Durgut, C. Özpınar, K. Hoşgör, N. Görmüş, O. Karabörk,    T. Yüksek, H. Solak. İatrojenik damar yaralanmalarının nadir görülen bir şekli; Eksternal fiksasyon uygulanan femur fraktürü olgusunda iki seviyede arter yaralanması. 3.Ulusal Travma ve acil cerrahi kongresi. 31 Ağustos-4 Eylül 1999 Antalya.

 U. Özergin, G.S. Sunam, S. Ceran, M. Yeniterzi, C. Özpınar, T. Yüksek,     H. Solak. Periferik arter yaralanmaları. 4. Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, 29 Ekim-1 Kasım 1996, Marmaris.

U. Özergin, G.S. Sunam, M. Yeniterzi, C. Özpınar, S. Ceran, T. Yüksek,   H. Solak. Mekanik kapak replasmanı uygulanan mitral darlıklı hastalarda hemodinamik parametrelerin pre ve postoperatif karşılaştırılması. 4. Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, 29 Ekim-1 Kasım 1996, Marmaris. 

U. Özergin, G.S. Sunam, S. Ceran, M. Yeniterzi, C. Özpınar, T. Yüksek,   H. Solak. Mitral pozisyonda replase edilen St.Jude kalp kapağı protezlerinde erken valv trombozu. 4. Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, 29 Ekim-1 Kasım 1996, Marmaris.

U. Özergin,  K. Durgut, M. Özülkü. Hemodializ amaçlı 6 mm  Gore-tex stretch PTFE greftlerin erken ve geç dönem sonuçları. 10. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, 20-23 Nisan 2000, Antalya. 

U. Özergin, K. Durgut, N. Görmüş. Trimetazidine’in koroner bypass operasyonlarında myokard koruyucu etkisi. 6. Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 22-25 Ekim 2000, Belek / Antalya.

U. Özergin, B. Korkut, N. Görmüş. Paradoks nabız kalp tamponadı tanısında EKG’den daha güvenilirdir. 6. Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 22-25 Ekim 2000, Belek / Antalya.

U. Özergin, C. Vatansev, N. Görmüş. Rektuma kapalı perforasyon yapan izole internal iliak arter anevrizması. 6. Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 22-25 Ekim 2000, Belek / Antalya.

U. Özergin, O. Arıbaş, N. Görmüş. Çocukta anterior mediastinal yerleşimli benign matür kistik teratom. 6. Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 22-25 Ekim 2000, Belek / Antalya.

U. Özergin, K. Durgut, M. Özülkü. Kronik böbrek yetmezlikli hastalarda arteriovenöz fistül sonuçlarımız. 6. Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 22-25 Ekim 2000, Belek / Antalya.

U. Özergin, H. Barışkaner, M.Tosun, O. Karabörk, A. Taner, C. Özpınar. Düşük potasyumlu ılık kan kardioplejisinin safen ven greftlerine etkisi. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği VII. Ulusal Kongresi, 23-27 Ekim 2002, Kemer-Antalya.

N.Görmüş, U. Özergin, K. Durgut, K. Hoşgör, M. Avunduk, H. Solak. Kardiyopulmoner bypass sırasında oluşan akciğer hasarının önlenmesi. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği VII. Ulusal Kongresi, 23-27 Ekim 2002, Kemer-Antalya

G.S. Sunam, U. Özergin, S. Ceran, C. Özpınar, M. Yeniterzi, H. Solak. Dekortikasyon ameliyatlarında aprotinin kullanımı. 4. Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, 29 Ekim-1 Kasım 1996, Marmaris. 

M. Yeniterzi, U. Özergin, T. Yüksek, H. Solak. Venöz yaralanmalarda cerrahi yaklaşım. 8. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, 20-23 Nisan 1996, İzmir.

K. Durgut, N. Görmüş, U. Özergin, M. Özülkü, C. Özpınar. Klippel Trenauney Sendromu. XI. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi. 19-23 Nisan 2002, Antalya.

T.Yüksek,  N.Görmüş,   K.Durgut, U. Özergin, H. Solak. İntermittant klodikasyo ile başvuran bilateral popliteal arter entrapment sendromu olgusu. XI. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi. 19-23 Nisan 2002, Antalya.

 

 

            KİTAPLAR  

 

U. Özergin. Ed., Yoğun Bakım Kitabı.  ( Marino P., The  ICU Book, second ed., Williams Wilkins, 1998, Baltymore, USA ), Logos yayıncılık, 2002, İstanbul.

T. Yüksek, U. Özergin. Yaralı Hastalara Göğüs Cerrahisi Yönünden Acil Yaklaşım Prensipleri. Ed. A.Kutlu, M.İ.S.Kapıcıoğlu. Kazalar ve Acil Tedaviler. Selçuk Üniversitesi Basımevi, 199

 

Kongre ve Kurs Katılımları

 

European Association for Cardiothoracic Surgery

Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği

Ulusal Vasküler Cerrahi Derneği

Fleboloji Derneği

Toraks Derneği

 

Powered by Froala Editor

Soru Sor

İptal Et
Farabi Hastanesi ile

sağlıkla gülümse hayata. konforlu sağlık hizmeti. teknolojik sağlık hizmeti. modern sağlık hizmeti.

© 2024 Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin tüm hakları saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.