Doktorlarımız

Doç. Dr. Ufuk ÖZERGİN

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı

D. Yeri / Tarihi : İstanbul / 1964

Eğitimi. 1987 - İstanbul Ünv. Cerrahpasa Tıp Fakültesi, 1995 - Selçuk Ünv. Tıp Fakültesi (Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Uzmanlık Eğitimi)

Powered by Froala Editor

2009 - Halen

FARABİ HASTANESİ-KALP VE DAMAR CERRAHİSİ KLİNİK ŞEFI KONYA

2007 - 2009

ÖZEL GÖZDE HASTANESİ-KALP VE DAMAR CERRAHİSİ UZMANI MALATYA

2004 - 2006

BAŞKENT ÜNV. UYG. VE ARS. HAST. BAŞHEKİM, KALP VE DAMAR CERRAHİSİ

ULUSAL KONGRELERDE SUNULAN TEBLİĞLER

1- U.ÖZERGİN, K. DURGUT, N. GÖRMÜŞ, O. KARABÖRK, T. YÜKSEK. ÖNKOLDA HEMODİALİZ AMAÇLI BASİLİK VEN TRANSPOZİSYONU. XI. ULUSAL VASKÜLER CERRAHİ KONGRESİ. 19-23 NİSAN 2002, ANTALYA.

2- U. ÖZERGİN, K. DURGUT, C. ÖZPINAR, K. HOŞGÖR, N. GÖRMÜŞ, O. KARABÖRK, T. YÜKSEK, H. SOLAK. İATROJENİK DAMAR YARALANMALARININ NADİR GÖRÜLEN BİR ŞEKLİ; EKSTERNAL FİKSASYON UYGULANAN FEMUR FRAKTÜRÜ OLGUSUNDA İKİ SEVİYEDE ARTER YARALANMASI. 3.ULUSAL TRAVMA VE ACİL CERRAHİ KONGRESİ. 31 AĞUSTOS-4 EYLÜL 1999 ANTALYA.

3- U. ÖZERGİN, G.S. SUNAM, S. CERAN, M. YENİTERZİ, C. ÖZPINAR, T. YÜKSEK, H. SOLAK. PERİFERİK ARTER YARALANMALARI. 4. GÖĞÜS KALP VE DAMAR CERRAHİSİ KONGRESİ, 29 EKİM-1 KASIM 1996, MARMARİS.

4- U. ÖZERGİN, G.S. SUNAM, M. YENİTERZİ, C. ÖZPINAR, S. CERAN, T. YÜKSEK, H. SOLAK. MEKANİK KAPAK REPLASMANI UYGULANAN MİTRAL DARLIKLI HASTALARDA HEMODİNAMİK PARAMETRELERİN PRE VE POSTOPERATİF KARŞILAŞTIRILMASI. 4. GÖĞÜS KALP VE DAMAR CERRAHİSİ KONGRESİ, 29 EKİM-1 KASIM 1996, MARMARİS.

5- U. ÖZERGİN, G.S. SUNAM, S. CERAN, M. YENİTERZİ, C. ÖZPINAR, T. YÜKSEK, H. SOLAK. MİTRAL POZİSYONDA REPLASE EDİLEN ST.JUDE KALP KAPAĞI PROTEZLERİNDE ERKEN VALV TROMBOZU. 4. GÖĞÜS KALP VE DAMAR CERRAHİSİ KONGRESİ, 29 EKİM-1 KASIM 1996, MARMARİS.

6- U. ÖZERGİN, K. DURGUT, M. ÖZÜLKÜ. HEMODİALİZ AMAÇLI 6 MM GORE-TEX STRETCH PTFE GREFTLERİN ERKEN VE GEÇ DÖNEM SONUÇLARI. 10. ULUSAL VASKÜLER CERRAHİ KONGRESİ, 20-23 NİSAN 2000, ANTALYA.

7- U. ÖZERGİN, K. DURGUT, N. GÖRMÜŞ. TRİMETAZİDİNE’İN KORONER BYPASS OPERASYONLARINDA MYOKARD KORUYUCU ETKİSİ. 6. ULUSAL GÖĞÜS KALP DAMAR CERRAHİSİ KONGRESİ, 22-25 EKİM 2000, BELEK / ANTALYA.


8- U.ÖZERGİN, B. KORKUT, N. GÖRMÜŞ. PARADOKS NABIZ KALP TAMPONADI TANISINDA EKG’DEN DAHA GÜVENİLİRDİR. 6. ULUSAL GÖĞÜS KALP DAMAR CERRAHİSİ KONGRESİ, 22-25 EKİM 2000, BELEK / ANTALYA.

9- U.ÖZERGİN, C. VATANSEV, N. GÖRMÜŞ. REKTUMA KAPALI PERFORASYON YAPAN İZOLE İNTERNAL İLİAK ARTER ANEVRİZMASI. 6. ULUSAL GÖĞÜS KALP DAMAR CERRAHİSİ KONGRESİ, 22-25 EKİM 2000, BELEK / ANTALYA.

10- U.ÖZERGİN, O. ARIBAŞ, N. GÖRMÜŞ. ÇOCUKTA ANTERİOR MEDİASTİNAL YERLEŞİMLİ BENİGN MATÜR KİSTİK TERATOM. 6. ULUSAL GÖĞÜS KALP DAMAR CERRAHİSİ KONGRESİ, 22-25 EKİM 2000, BELEK / ANTALYA.

11- U.ÖZERGİN, K. DURGUT, M. ÖZÜLKÜ. KRONİK BÖBREK YETMEZLİKLİ HASTALARDA ARTERİOVENÖZ FİSTÜL SONUÇLARIMIZ. 6. ULUSAL GÖĞÜS KALP DAMAR CERRAHİSİ KONGRESİ, 22-25 EKİM 2000, BELEK / ANTALYA.

12- U.ÖZERGİN, H. BARIŞKANER, M.TOSUN, O. KARABÖRK, A. TANER, C. ÖZPINAR. DÜŞÜK POTASYUMLU ILIK KAN KARDİOPLEJİSİNİN SAFEN VEN GREFTLERİNE ETKİSİ. TÜRK KALP DAMAR CERRAHİSİ DERNEĞİ VII. ULUSAL KONGRESİ, 23-27 EKİM 2002, KEMER-ANTALYA.

13- N.GÖRMÜŞ, U. ÖZERGİN, K. DURGUT, K. HOŞGÖR, M. AVUNDUK, H. SOLAK. KARDİYOPULMONER BYPASS SIRASINDA OLUŞAN AKCİĞER HASARININ ÖNLENMESİ. TÜRK KALP DAMAR CERRAHİSİ DERNEĞİ VII. ULUSAL KONGRESİ, 23-27 EKİM 2002, KEMER-ANTALYA

14- G.S. SUNAM, U. ÖZERGİN, S. CERAN, C. ÖZPINAR, M. YENİTERZİ, H. SOLAK. DEKORTİKASYON AMELİYATLARINDA APROTİNİN KULLANIMI. 4. GÖĞÜS KALP VE DAMAR CERRAHİSİ KONGRESİ, 29 EKİM-1 KASIM 1996, MARMARİS.

15- M. YENİTERZİ, U. ÖZERGİN, T. YÜKSEK, H. SOLAK. VENÖZ YARALANMALARDA CERRAHİ YAKLAŞIM. 8. ULUSAL VASKÜLER CERRAHİ KONGRESİ, 20-23 NİSAN 1996, İZMİR.

16- K. DURGUT, N. GÖRMÜŞ, U. ÖZERGİN, M. ÖZÜLKÜ, C. ÖZPINAR. KLİPPEL TRENAUNEY SENDROMU. XI. ULUSAL VASKÜLER CERRAHİ KONGRESİ. 19-23 NİSAN 2002, ANTALYA.

17- T.YÜKSEK, N.GÖRMÜŞ, K.DURGUT, U. ÖZERGİN, H. SOLAK. İNTERMİTTANT KLODİKASYO İLE BAŞVURAN BİLATERAL POPLİTEAL ARTER ENTRAPMENT SENDROMU OLGUSU. XI. ULUSAL VASKÜLER CERRAHİ KONGRESİ. 19-23 NİSAN 2002, ANTALYA.

ULUSLAR ARASI DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER       

1- ÖZERGİN U, SUNAM G S, YENİTERZİ M, YÜKSEK T, SOLAK T, SOLAK H. SUPRAVALVULAR AORTİC STENOSİS WİTHOUT WİLLİAMS SYNDROME. THE THORACİC AND CARDİOVASCULAR SURGEON. 1996; 44 (4): 216-8. (BU MAKALEYE DÖRT AYRI ARAŞTIRMACI TARAFINDAN ATIFTA BULUNULMUŞTUR.)

2- ÖZERGİN U, ÖZPINAR C, DURGUT K, GÖRMÜŞ N, SUNAM GS, YÜKSEK T, SOLAK H. NEW TECHNİQUE FOR REİNFORCED STERNAL CLOSURE. ASİAN CARDİOVASCULAR & THORACİC ANNALS. 2000: 8(1); 76-7. (BU MAKALEYE TIBBİ MALZEME ÜRETİCİSİ OLAN BİR KURULUŞUN İNTERNET SİTESİNDE ATIFTA BULUNULMUŞTUR.)

3- ÖZERGİN U, VATANSEV C, DURGUT K, ÖZÜLKÜ M, GÖRMÜŞ N. AN İNTERNAL İLİAC ARTERY ANEURYSM CAUSİNG COLONİC OBSTRUCTİON. SURGERY TODAY. 2001; 31 (9): 839-41.

4- ÖZERGİN U, DURGUT K, GÖRMÜŞ N, SUNAM G. S, YÜKSEK T. INFECTED MYOCARDİAL HYDATİD CYST İMİTATİNG PERİCARDİAL CYST. ASİAN THORACİC & CARDİOVASCULAR ANNALS. 2001: 9(4); 320-1.

5- ÖZERGİN U, DURGUT K, GÖRMÜŞ N, YÜKSEK T, SOLAK H. PERİPHERAL ARTERİAL İNJURİES. A STUDY OF FOUR HUNDRED AND SEVENTEEN CASES. INTERNATİONAL JOURNAL OF ANGİOLOGY, 2001: 10(3); 173-5.

6- ÖZERGİN U, GÖRMÜŞ N, ARIBAŞ O, DURGUT K, YÜKSEK T. BENİGN MATURE CYSTİC TERATOMA OF ANTERİOR MEDİASTİNUM LEADİNG TO HEART FAİLURE: REPORT OF A CASE. SURGERY TODAY, 2003. 33(7); 518-20.

7- DURGUT K, ÖZERGİN U, ÖZDEMİR K, GÖRMÜŞ N, YÜKSEK T, SOLAK H. A HYDATİD CYST CASE LOCALİZED ON POSTERİOR WALL OF RİGHT VENTRİCLE. ASİAN CARDİOVASCULAR & THORACİC ANNALS. 2000: 8(3); 275-7.

8- GÖRMÜŞ N, ÖZERGİN U, DURGUT K, YÜKSEK T, SOLAK H. COMPARİSON OF AUTOLOGOUS BASİLİC VEİN TRANSPOZİTİONS BETWEEN FOREARM AND UPPER ARM REGİONS. ANN VASC SURG, 2003: 17; 522-5.

9- GÖRMÜŞ N, ÖZERGİN U, ÖZPINAR C, SOLAK H. VENA CUBİTİ MEDİA FOR CREATİON OF A LOOP-SHAPED ARTERİOVENOUS FİSTULA AT THE ELBOW REGİON. ANNALS OF VASCULAR SURGERY, 2004; 18 : 589-92.

10- KORKUT B, ALTINBAŞ A, SARIGÜZEL A, ÖZERGİN U, GÖK H. DİSCRETE TYPE SUBAORTİC STENOSİS İN DEXTROCARDİA WİTH SİTUS İNVERSUS TOTALİS. INTERNATİONAL JOURNAL OF ANGİOLOGY. 1998; 7: 258-60.

11- DURGUT K, GÖRMÜŞ N, ÖZÜLKÜ M, ÖZERGİN U, ÖZPINAR C. CLİNİCAL FEATURES AND SURGİCAL TREATMENT OF CARDİAC MYXOMA: REPORT OF 18 CASES. ASİAN CARDİOVASCULAR & THORACİC ANNALS. 2002;

 

12- ÖZPINAR C, CERAN S, YENİTERZİ M, YÜKSEK T, ÖZERGİN U, SOLAK H. BİLATERAL ANEURYSMS OF THE PULMONARY ARTERY WİTH PECTUS EXCAVATUM – A CASE REPORT. VASCULAR SURGERY. 1993; 27 (3): 226-31.

13- ÖZPINAR C, CERAN S, YENİTERZİ M, YÜKSEK T, ÖZERGİN U, SOLAK H. A GİANT RİGHT ATRİAL MYXOMA – CASE REPORT. INTERNATİONAL JOURNAL OF ANGİOLOGY. 1995; 4: 1-3. (BU MAKALEYE BAŞKA BİR ARAŞTIRMACI TARAFINDAN ATIFTA BULUNULMUŞTUR.)

14- YÜKSEK T, SOLAK H, ODABAŞ D, YENİTERZİ M, ÖZPINAR C, ÖZERGİN U. DANGEROUS PENCİLS AND A NEW TECHNİQUE FOR REMOVAL OF FOREİGN BODİES. CHEST. 1992; 102 (3): 965-7. (BU MAKALEYE DÖRT AYRI ARAŞTIRMACI TARAFINDAN ATIFTA BULUNULMUŞTUR. BUNLARDAN BİRİ, BİR İNTERNET SİTESİNDE YAR ALMAKTADIR)

15- AKSOY F, BELVİRANLI M, VATANSEV C, TUNCER S, YOL S, ÖZERGİN U, ATABEK M, KESRİKLİOĞLU A. A COMPARİSON OF THE HEMODYNAMİC AND METABOLİC EFFECTS OF EXTRAPERİTONEAL CARBON DİOXİDE AND NİTROUS OXİDE İNSUFFLATİON. AM J SURG 2001; 182(5): 486-90.

 

ULUSAL DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

1- U. ÖZERGİN, C. ÖZPINAR, A. YOSUNKAYA, N. GÖRMÜŞ, T. YÜKSEK, H. SOLAK. MEKANİK KAPAK REPLASMANI UYGULANAN MİTRAL DARLIKLI HASTALARDA HEMODİNAMİK PARAMETRELERİN PRE VE POSTOPERATİF KARŞILAŞTIRILMASI. GÖĞÜS KALP VE DAMAR CERRAHİSİ DERGİSİ. 1998; 6: 104-9.

2- U. ÖZERGİN, T. YÜKSEK, G.S. SUNAM, T. SOLAK, H. SOLAK. SUBCLAVİAN ARTER YARALANMALARI. S.Ü. TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ. 1995; 11: 239-41.

3- U. ÖZERGİN, C. ÖZPINAR, M. YENİTERZİ, T. YÜKSEK, N. GÖRMÜŞ, H. SOLAK. EDİTÖRE MEKTUP. HAYDARPAŞA KARDİOLOJİ – KARDİOVASKÜLER CERRAHİ BÜLTENİ. 1997; 5: 1.

4- U. ÖZERGİN, K. DURGUT, N. GÖRMÜŞ, O. KARABÖRK, M. ÖZÜLKÜ, T. YÜKSEK, H. SOLAK. TRİMETAZİDİNE’İN KORONER BYPASS OPERASYONLARINDA MYOKARD KORUYUCU ETKİSİ. GÖĞÜS KALP DAMAR CERRAHİSİ DERGİSİ. 1999: 7(5); 370-3.

5- U. ÖZERGİN, K. DURGUT, N. GÖRMÜŞ, M. ÖZÜLKÜ. TORASİK AORT CERRAHİSİNDE SPİNAL KORD HASARI. GENEL TIP DERGİSİ. 1999; 9(4): 153-6.

6- U. ÖZERGİN, K. DURGUT, N. GÖRMÜŞ, H. SOLAK. KORONER BYPASS OPERASYONU SONRASI YALANCI ANEVRİZMA GÖRÜNÜMÜ VEREN MEDİASTİNAL HEMATOM. CERRAHİ TIP BÜLTENİ 2000; 1: 59-61.

7- U. ÖZERGİN, K. DURGUT, M. ÖZÜLKÜ. KRONİK BÖBREK YETMEZLİKLİ HASTALARDA ARTERİOVENÖZ FİSTÜL SONUÇLARI VE PATENTLİĞİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER. CERRAHİ TIP BÜLTENİ 2000; 1: 9-12.

8- ÖZERGİN U, GÖRMÜŞ N, DURGUT K, SOLAK H. A RETROSTERNAL LOCATED RELAPSE CASE OF A MULTİPLE İNTRAPERİCARDİAL HYDATİD CYST. KOŞUYOLU HEART JOURNAL 2000; 4: 139-41.

 

9- ÖZERGİN U, DURGUT K, GÖRMÜŞ N, ÖZÜLKÜ M. CARDİAC RHABDOMYOMA İN A 53-YEAR-OLD MALE. KOŞUYOLU HEART JOURNAL 2000; 4: 128-30.

10- U. ÖZERGİN, B.KORKUT, N.GÖRMÜŞ. KALP TAMPONADI TANISINDA PARADOKS NABIZ EKG’DEN DAHA GÜVENİLİR BİR BULGUDUR. TÜRKİYE KLİNİKLERİ KALP DAMAR CERRAHİSİ DERGİSİ 2001; 2: 1-5.

11- U. TÜTÜN, U. ÖZERGİN, K. DURGUT, T. YÜKSEK, T. SOLAK, H. SOLAK. SOL ATRİAL MİKSOMA VE PERİFERİK EMBOLİ. S.Ü. TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ. 1996; 12: 123-7.

12- C. ÖZPINAR, U. ÖZERGİN, N. GÖRMÜŞ, K. DURGUT. EFOR SONRASI GELİŞEN PRİMER SUBKLAVİAN VEN TROMBOZU – VAKA TAKDİMİ. S.Ü. TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ. 1999; 15: 171-3.

13- U. TÜTÜN, U. ÖZERGİN, C. ÖZPINAR, T. YÜKSEK, H. SOLAK. MİTRAL POZİSYONUNDA BJORK-SHİLEY VE SORİN PROSTETİK KALP KAPAKLARININ POSTOPERATİF ERKEN VE GEÇ DÖNEMDE KARŞILAŞTIRILMASI. S.Ü. TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ. 1997; 13 (2): 129-38.

14- C. ÖZPINAR, U. ÖZERGİN, S. CERAN, M. YENİTERZİ, T. YÜKSEK, H. SOLAK. AÇIK KALP AMELİYATLARINDA KALP DEBİSİ HESAPLANMASINDA THERMODİLÜSYON METODU İLE FİCK METODUNUN KARŞILAŞTIRILMASI. S.Ü. TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ. 1993; 9 (4): 551-3.

15- N. GÖRMÜŞ, U. ÖZERGİN, M. C. AVUNDUK, K. HOŞGÖR, K. DURGUT, H. TOY, H. SOLAK. KARDİYOPULMONER BYPASS SIRASINDA OLUŞAN AKCİĞER HASARININ ÖNLENMESİ. S.Ü TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ. 2002; 12 (1): 1-7.

16- K. DURGUT, N. GÖRMÜŞ, U. ÖZERGİN, M. ÖZÜLKÜ. PERİKARDİYAL EFFÜZYONLARDA SUBKSİFOİD PERİKARDİYAL PENCERE OPERASYONU. GENEL TIP DERGİSİ. 1999; 9(4): 127-9.

17- K. DURGUT, N. GÖRMÜŞ, U. ÖZERGİN. HIV-NEGATİF KAPOSİ SARKOMU. GENEL TIP DERGİSİ. 2000; 10(1): 25-7.

18- M. YESİLTAY, K. DURGUT, U. ÖZERGİN, C. ÖZPINAR, I. SOLAK, H. SOLAK. PERİFERİK PSEUDOANEVRİZMALARIN CERRAHİ TEDAVİSİ. S.Ü. TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ. 1996; 12 (4): 435-7.

19- M. YEŞİLTAY, K. DURGUT, U. ÖZERGİN, I .SOLAK, T. YÜKSEK, H. SOLAK. ABDOMİNAL AORT ANEVRİZMALARI. S.Ü. TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ. 1996; 12 (3): 307-12.

20- B. ORAN, T. YÜKSEK, M. YENİTERZİ, U. ÖZERGİN, H. SOLAK. ÇOCUKTA SERVİKAL YERLEŞİMLİ BİR VENÖZ MALFORMASYON; OLGU SUNUMU. GÖĞÜS KALP VE DAMAR CERRAHİSİ DERGİSİ. 1995; 3: 273-6.

21- G.S. SUNAM, M. GÖK, S. CERAN, U. ÖZERGİN, A. ŞANLI, T. SOLAK, H. SOLAK. INTRATORASİK EKSTRAPULMONER NEUROFİBROMA. S.Ü. TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ. 1996; 12 (1): 113-9.

22- G.S. SUNAM, M. GÖK, S. CERAN, U. ÖZERGİN, T. SOLAK, H. SOLAK. BİR VAKA NEDENİYLE PULMONER SEKESTRASYON. S.Ü. TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ. 1996; 12 (1): 129-33.

23- M. GÖK, G.S. SUNAM, S. CERAN, U. ÖZERGİN, K. AKYOL, T. SOLAK, H. SOLAK. PULMONER TROMBOEMBOLİZM. S.Ü. TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ. 1996; 12 (1): 135-37.

 

 

24- G.S. SUNAM, S. CERAN, M. GÖK, U. ÖZERGİN, T. SOLAK, H. SOLAK. GÖĞÜS CERRAHİSİNDE PREOPERATİF PULMONER VE KARDİAK DEĞERLENDİRMENİN ÖNEMİ. S.Ü. TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ. 1996; 12(1): 139-41.

 

25- S. CERAN, G.S. SUNAM, K. AKYOL, U. ÖZERGİN, T. SOLAK, H. SOLAK. TÜRBAN İĞNESİ ASPİRASYONU. S.Ü. TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ. 1996; 12 (3): 319-22.

 

26- K. DURGUT, M. YEŞİLTAY, M. GÖK, U. ÖZERGİN, U. TÜTÜN, I. SOLAK, T. YÜKSEK, H. SOLAK. KAROTİS TÜMÖRLERİ (BİR VAKA NEDENİYLE). S.Ü. TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ. 1996; 12 (3): 327-9.

 

27- C. ÖZPINAR , K.HOŞGÖR, K.DURGUT, U. ÖZERGİN. 6 MM GORETEX STRETCH POLİTETRAFLOUROETİLEN GREFT İLE ARERİOVENÖZ SHUNT DENEYİMİMİZ. S.Ü.TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ. 1999: 15; 161-2.

 

28- G. S. SUNAM, M. GÖK, S. CERAN, U. ÖZERGİN, A. ŞANLI, T. SOLAK, H. SOLAK. AKSİDENTAL TORAKSA PENETRE KOMPLİKASYONA YOL AÇMAYAN DELİCİ CİSİM YARALANMASI. S.Ü.TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ. 1996: 12(5); 77-80.

 

29- T. YÜKSEK, K. DURGUT, N. GÖRMÜŞ, U. ÖZERGİN, H. SOLAK. SON DÖNEM KALP YETMEZLİĞİ TEDAVİSİNDE BAŞARILI BATİSTA OPERASYONU. S.Ü.TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ. 2001: 17(4); 263-6.

 

30- S. CERAN, C. ÖZPINAR, M. YENİTERZİ, T. YÜKSEK, U. ÖZERGİN, İ. SOLAK, M. BELVİRANLI, H. SOLAK. VENÖZ YARALANMALAR VE CERRAHİ TEDAVİSİ. S.Ü. TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ. 1993; 9 (4): 533-6.

 

31- C. ÖZPINAR, S. CERAN, M. YENİTERZİ, T. YÜKSEK, U. ÖZERGİN, H. SOLAK. 150 OLGULUK AÇIK KALP AMELİYATI SERİSİNDE PULMONER ARTER KATETERİZASYONU KOMPLİKASYONLARI. CERRAHİ TIP BÜLTENİ. 1993; 2 (1): 49-54.

 

32- C. ÖZPINAR, S. CERAN, M. YENİTERZİ, T. YÜKSEK, U. ÖZERGİN, H. SOLAK. KARDİAK TAMPONADA GİDEN PERİKARDİAL EFFÜZYONLARDA SUBKSİFOİDAL PERİKARDİYOTOMİ. CERRAHİ TIP BÜLTENİ. 1993; 2 ( 2): 98-103.

 

33- C. ÖZPINAR, S. CERAN, M. YENİTERZİ, T. YÜKSEK, U. ÖZERGİN, H. SOLAK. STERNAL KONDRO- SARKOMANIN SANDWİCH TEKNİKLİ ÇELİK PROTEZLE TEDAVİSİ. S.Ü. TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ. 1993; 9 (2): 288-92.

 

34- S. CERAN, C. ÖZPINAR, M. YENİTERZİ, T. YÜKSEK, U. ÖZERGİN, S. ÖZMEN, M. KILIÇ, H. SOLAK. BÜYÜK AMELİYATLARDA APROTİNİNİN’İN YERİ. S.Ü. TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ. 1995; 11 (1): 77-80.

 

35- M. YENİTERZİ, S. CERAN, T. YÜKSEK, C. ÖZPINAR, A. BAYRAM, H. GÖK, U. ÖZERGİN, H. SOLAK. 37 VAKADA İZOLE AORT KAPAK REPLASMANI SONUÇLARI. S.Ü. TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ. 1993; 9 (3): 405-6.

 

36- C. ÖZPINAR, S. CERAN, M. YENİTERZİ, T. YÜKSEK, G.S.SUNAM, T.ZİYLAN, U. ÖZERGİN, H. SOLAK. DERİN VEN TROMBOZU (DVT) İLE PULMONER EMBOLİ (PE) ARASINDAKİ İLİŞKİ VE PROFİLAKSİ. S.Ü. TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ. 1993; 9 (1): 95-101.

 Powered by Froala Editor

Soru Sor

İptal Et
Farabi Hastanesi ile

sağlıkla gülümse hayata. konforlu sağlık hizmeti. teknolojik sağlık hizmeti. modern sağlık hizmeti.

© 2019 Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin tüm hakları saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.