Doktorlarımız

Op. Dr. Yaşar KARATAŞ

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı

Doğum Yeri ve Tarihi: Suruç – 27.01.1982


Eğitim:  

İlkokul: Cengiz Topel İlkokulu - Ceylanpınar/Şanlıurfa (1990-1995)

Ortaokul: Kasım Ekenler Ortaokulu - Tarsus/Mersin (1995-1997)

Lise: Tevfik Sırrı Gür Süper Lisesi (1997-2000)

Üniversite: Gaziantep Tıp Fakültesi (2000-2006) 


İhtisas

Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi A.D 

(2007-2013)


Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Yürütücü

Karvedilol’ün spinal travmada ikincil hasar üzerine olan etkisinin incelenmesi


Tez Danışmanı: Yrd.Dç.Dr. Şahika Liva Cengiz, 2013, Konya


E-mail: ykaratas@farabihastanesi.com.tr

Powered by Froala Editor

2022 - Halen

ÖZEL KONYA FARABİ HASTANESİ

2021 - 2022

ÖZEL PARK HAYAT HASTANESİ UZMAN HEKİM OLARAK

2017 - 2021

ÖZEL MEDOVA HASTANESİ UZMAN HEKİM OLARAK

2014 - 2017

NEÜ MERAM TIP FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ ( YRD.DOÇ)

2013 - 2014

KAHTA DEVLET HASTANESİ MECBURİ HİZMET

2007 - 2013

NEÜ MERAM TIP FAKÜLTESİ İHTİSAS

2006 - 2007

ARABAN SAĞLIK OCAĞI

2000 - 2006

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

 Projelerde Yaptığı Görevler:

               

 1. Karvedilol' ün spinal travmada ikincil hasar üzerine olan etkisinin incelenmesi. Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 05/04/2012 - 19/04/2013 


 2. Deneysel subaraknoid kanama ve vazospazmın tiyoredoksin sistem üzerine etkileri. Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 02/09/2013 - 11/08/2015 


3. Adalimumab ve Tocilizumab' ın tavşanlarda oluşturulan deneysel spinal kord iskemi reperfüzyon modelinde ikincil hasar üzerine olan etkilerinin incelenmesi. Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 08/10/2015 - 29/12/2016 


4. Astrositomlarda kolin transporter like protein-1 (CTL1), ubiquitin carboxy terminal hydrolase-L1 (UCH-L1), chemokine (C motif) receptor 1 (XCR1), mutant izositrat dehidrogenaz -1 (IDH-1)' in fonksiyonel ekspresyonunun tümör derecesi ile ilişkisi. Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 14/04/2016 – 26/07/2017


İdari Görevler:


1. Satın alma komisyon üyesi (2016-2017). Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı.


2. Sağlık Kurulu komisyon üyesi (2014-2016). Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı.

Dersler:

2015-2016

Beyin Tümörleri

Posterior fossa tümörleri

Kafa içi basınç artışı sendromu

Kafa travmaları

2016-2017

Kafa içi basınç artışı sendromu

Kafa travmaları

Nöroşirürjikal Enfeksiyöz Hastalıklar

Periferik Sinirlerin Cerrahi Hastalıkları


ESERLER

ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER 


A. Araştırma Makalesi/Özgün Makale (SCI, SCI-exp):


1. Karatas Y, Cengiz S L , Esen H , Toker A , Savas C. Effect of Carvedilol on Secondary Damage in Experimental Spinal Cord Injury in Rats. Turk Neurosurg. 2015;25(6):930-5. doi: 10.5137/1019-5149.JTN.11749-14.1.


2. Kaya B, Erdi F, Kılınc I, Keskin F, Feyzioglu B, Esen H, Karatas Y, Uyar M, Kalkan E.  Alterations of the thioredoxin system during subarachnoid hemorrhage-induced cerebral vasospasm. Acta Neurochir (Wien). 2015 May;157(5):793-800. doi: 10.1007/s00701-015-2390-z. Epub 2015 Mar 18.


3. Erdi F, Keskin F, Esen H, Kaya B, Feyzioglu B, Kilinc I, Karatas Y, Cuce G, Kalkan E. Telmisartan ameliorates oxidative stress and subarachnoid haemorrhage-induced cerebral vasospasm. Neurol Res. 2016 Mar;38(3):224-31. doi: 10.1080/01616412.2015.1105626. Epub 2016 Mar 23.4. Erayman I, Erdi F, Kalkan E, Karatas Y, Kaya B, Keskin F, Izci EK, Uyar M. Evaluation of nosocomial infections and related risk factors in a neurosurgery intensive care unit. International Journal of Clinical and Experimental Medicine 2016;9(4):7334-7338


5. Erdi F, Kaya B, Esen H, Karatas Y, Fındık S, Keskin F, Feyzioglu B, Kalkan E. New Clues in the Malignant Progression of Glioblastoma: Can the Thioredoxin System Play a Role? Journal of Turkish Neurosurgery. DOI: 10.5137/1019-5149.JTN.18991-16.2


6. Karatas Y, Erdi MF, Kaya B, Keskin F, Cüce G, Kılınc I, Uyar M, Izci EK, Kalkan E. Neuroprotective Effects of Tocilizumab on Experimentally-Induced Spinal Cord Ischemia-Reperfusion Injury. World Neurosurg. 2018 Dec 26. pii: S1878-8750(18)32892-4. doi: 10.1016/j.wneu.2018.12.069. [Epub ahead of print]


7. Ilik MK, Keskin F, Erdi MF, Kaya B, Karatas Y, Kalkan E. The Effects of Steroids in Traumatic Thoracolumbar Junction Patients on Neurological Outcome. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi-Turkish Journal of Trauma Emergency Surgery, Yayın No: (4610012) 2019 Aug;25(5):484-488. doi: 10.5505/tjtes.2018.86721.


B. Araştırma Makalesi/Özgün Makale (Diğer Endeksler):


1. Kaya B, Çiçek O, Erdi F, Findik S, Karatas Y, Esen H, Keskin F, Kalkan E. Intratumoral hemorrhage-related differences in the expression of vascular endothelial growth factor, basic fibroblast growth factor and thioredoxin reductase 1 in human glioblastoma. Mol Clin Oncol. 2016 Oct;5(4):343-346.


2. Karatas Y, Kaya B, Kalkan E. The Relationship of Facet Tropism with Disc Degeneration at L5-S1 Level. Clin Surg. 2019; 4: 2569.


3. Karatas Y, Kaya B, Erdi MF, Keskin F, Arac D, Izci EK, Uyar M, Kıvrak AS, Kalkan E. Computed tomography-based morphometric measurements of the atlas (C1) posterior arc. Romanian Neurosurgery. 2020; 34(1), 95-99.


4. Karatas Y, Keskin F, Erdi MF, Kaya B, Arac D, Izci EK, Kalkan E. Association of platelet count and platelet indices with cranial meningioma. Romanian Neurosurgery. 2020; 34(1), 117-120.


5. Karatas Y, Keskin F, Erdi MF, Kaya B, Kosemen I, Kenan M, Kalkan E. Efficacy of c-arm scopy-guided erector spinae plane block (ESPB) in postoperative pain control and reduction of opioid side effects in spinal instrumentation surgery. Romanian Neurosurgery. 2020; 34(1), 144-147

C. Olgu Sunumu (SCI, SCI-exp):


1. Kaya B , Kalkan E , Erdi F , Keskin F , Karatas Y. Multiple Lumbar Perineural Cysts Presented With Nonspecific Back Pain. Journal of Neurological Sciences (Turkish) 2013; 30(2): 418-421


2.  Keskin F, Erdi F, Kalkan E, Karatas Y. Recurrence of Primary Spinal Cyst Hydatid in a HIV (+) Patient: A Case Report. Journal of Neurological Sciences (Turkish) 2013;30(2):455-460


3. Erdi F, Emiroglu M , Kaya B , Karatas Y,  Guney O.  Cerebellitis and concomitant acute hydrocephalus in a child: Case report. Journal of Neurological Sciences(Turkish) 31:(4) 42; 808-812, 2014


4. Erdi F, Kaya B, Keskin F, Koç O, Karatas Y, Kalkan E. Congenital Carotid-–Jugular Fistula in a Child: A Case Report. Vasc Endovascular Surg. 48(3) 256-258, 2014


5. Erdi F, Keskin F, Kalkan H, Karatas Y, Koc O. Ruptured Spinal Artery Aneurysm Associated with Coarctation of The Aorta. Spine J. 2015 Sep 11. pii: S1529-9430(15)01389-3. doi: 10.1016/j.spinee.2015.09.015. 


6. Keskin F, Erdi F, Kalkan H, Karatas Y, Koc O. Extradural Spinal Chondromyxoid Fibroma Mimicking Intradural Mass Lesion: MR and MR myelographic Images. The Spine Journal. 2015 Jul 30. pii: S1529-9430(15)01206-1. doi: 10.1016/j.spinee.2015.07.465.


7. Keskin F, Kalkan H, Kaciran BK, Erdi MF, Karatas Y, Kalkan E. Primary tumor of thoracic vertebra: Chondrosarcoma. The Spine Journal 16 (2016) e33–e34


D. Olgu Sunumu (Diğer Endeksler):


1. Keskin F, Kalkan E, Karatas Y. A Case of Upper Thoracic Intradural-Extramedullary Multiple Meningiomas. Neurosurgery Quarterly. 2013;23(3):224-225


2. Erdi F, Kaya B, Karatas Y, Esen H, Ustun M E. Diffuse   Ossified  Meningioma of the Upper Thoracic Spine: A Case Report. Neurosurgery Quarterly: 24;240-242, 2014


3. Karataş Y, Erdi F, Kaya B , Keskin F, Akay R, Kalkan E. Conus medullaris syndrome due to dorsally migrated thoracic disc herniation. World Spinal Column Journal 2: 51-54, 2015


4. Karatas Y, Ustun M.E. Congenital cervical dermal sinus tract caused tethered cord syndrome in an adult: a case report. Spinal Cord: Cases and Series (2015) 2, 15021; doi:10.1038/scsandc.2015.21


5. Karatas Y , Cengiz S L , Ustun M E. A case of symptomatic syncronous cervical and cerebellar metastasis after resection of thoracal metastasis from temporal glioblastoma multiforme without any local recurrence. Asian J Neurosurg. 2016 Oct-Dec;11(4):452.ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER


A. Araştırma makalesi/ Özgün Makale/ Derleme (TR Dizin)


1. Karatas Y, Keskin F. Lomber dejeneratif disk hastalıklarında konservatif tedavi yöntemleri. J Neurosurg-SpecialTopics 2015;5(3):38-43


2. Karatas Y. Serum CRP düzeylerinin lomber dejeneratif hastalık şiddetini belirlemedeki rolü. Genel Tıp Derg 2020;30(1):43-47


B. Araştırma makalesi/ Özgün Makale (Diğer Endeksler)


C. Olgu Sunumu


1. Kalkan E , Erdi F , Keskin F , Kaya B , İlik K , Karataş Y. Enfekte lumbosakral spinal dermoid kist. Genel Tıp Derg 2010;20(1):31-34


2. Kalkan E, Erdi F, Keskin F, İlik K , Karataş Y. Gibboziteye neden olan ve tedavi altında farklı seviyede reaktivasyon gösteren Pott Hastalığı. Genel Tıp Derg 2010;20(3):121-123


3. Kalkan E , Keskin F , Karataş Y, Kaya B , Güney A Ö. Supratentoryal ve infratentoryal multiple kavernom olgusu. Cumhuriyet Tıp Derg 2013; 35(1): 124-127


4. Erdi F, Kaya B, Keskin F, Karatas Y, Izci EK, Kalkan E. Kalvarial Dev Osteom: Olgu Sunumu. ISJMS 2015;1(1):18-20


5. Karatas Y, Erdi F, Kaya B, Keskin F, Izci EK, Üstün ME. Transient ventriculoperitoneal shunt malfunction after constipation. ISJMS 2015;1(2):35-37


6. Kaya B, Erdi F, Keskin F, Karataş Y, İzci EK, Toğuşlu G. Meme Kanserli Hastada İzole Dural-Kalvaryal Metastaz: Olgu Sunumu. Acta Oncologica Turcica 2015, 48(2), 90-92. DOI: 10.5505/aot.2015.18291  7. Karatas Y, Kaya B, Erdi F, Keskin F, Esen H, Kalkan E. Glioblastoma Multiformenin atipik lokalizasyonlu nadir bir varyantı: Serebellar epitelioid glioblastoma. Türk Nöroşirürji Dergisi. 2016, 26(1), 90-92.


8. Erdi MF, Karataş Y, Kaya B, Keskin F, İzci EK, Oltulu P, Kalkan E. Alt ekstremite yumuşak doku anjiosarkomunun serebral metastazı: Olgu sunumu.  Türk Nöroşirurji Dergisi 2016;26(2), 162-164


 9. Keskin F, Kalkan E, Koç O, Erdi F, Kaya B, Toğuşlu G, Karataş Y. Behçet Hastalığı Olan Bir Hastada Woven EndoBridge Serebral Anevrizma Embolizasyon Cihazı ile İlk Klinik Deneyim: Olgu Sunumu. Türk Nöroşirurji Dergisi 2016;26(2), 137-140


10. Kalkan E, Erdi MF, Kaya B, Karatas Y, Keskin F.  Endoskopik Transfenoidal Yaklasım Sırasında Meydana Gelen Interkavernöz Sinüs Kanamasında Floseal Kullanımı. Türkiye Klinikleri Gold Journal, 2017, 2(1), 19-21. 


 ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN SÖZLÜ BİLDİRİLER    


1. Üstün M E, Karataş Y, Güney Ö, Kurtoğlu E. Surgical treatment of an anterior thoracolumbar Type IVB spinal arteriovenous malformation. 24-27 October, 2012, Bratislava, Slovakia, EANS


2. Üstün M E , Büyükmumcu M , Kaya B , Karaköse S , Aydın A D , Karataş Y. Determination of the variation in the circle of willis by computed tomographic(CT) angiography. 24-27 October, 2012, Bratislava, Slovakia, EANS


3. Üstün M.E , Karatas Y ,  Eryılmaz M A , Güney Ö. Anterior cervical artrodesis using distractable cage and stabilization with plate and screw fixation via transoral approach at the craniocervical junction. 24-27 October, 2012, Bratislava, Slovakia, EANS


4. Karatas Y, Erdi F, Kaya B, Keskin F, Kılınc I, Izci EK, Uyar M, Kalkan S, Kalkan E. Tocilizumabın spinal kord iskemi reperfüzyon hasarında nöroprotektif etkilerinin incelenmesi. 19-22 Nisan, 2017, Antalya, Türkiye, 12. Türk Omurga Kongresi 5. İlik MK, Keskin F, Erdi MF, Kaya B, Karatas Y, Kalkan E. The Effects of Steroids in Traumatic Thoracolumbar Junction Patients on Neurological Outcome. 20-25 August, 2017,  Istanbul, Turkey, XVI. World Congress of Neurosurgery


6. Karatas Y, Kaya B, Erdi MF, Keskin F, Izci EK, Kılınc I, Cüce G, Uyar M, Kalkan E. Effect of Adalimumab on Spinal Cord Ischemia-Reperfusion Injury. 20-25 August, 2017,  Istanbul, Turkey,  XVI. World Congress of Neurosurgery 


7. Karatas Y. Kronik bel ağrılı hastalarda demografik özellikler ve bel ağrısının depresyonla ilişkisinin incelenmesi.6 Mart 2020, Ankara, Türkiye, 3.Uluslararası Hipokrat Tıp ve Sağlık Bilimleri KongresiULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN SÖZLÜ BİLDİRİLER

1. Karataş Y, Dündar S, Eryılmaz M A, Avunduk M C, Sakarya M E, Üstün M E. Hipofiz tümörlerinin manyetik rezonans görüntülemedeki farklılıklarının intraoperatif görünüm ve histopatolojik inceleme sonuçları ile korelasyonu. Türk Nöroşirürji Derneği 26. bilimsel Kongresi, 20-24 Nisan 2012, Antalya, Türkiye


2. Kaya B, Erdi F, Kılınç İ, Keskin F, Feyzioğlu B, Esen H, Karataş Y, Uyar M, Kalkan E. Subaraknoid kanamaya bağlı serebral vasospazmın tiyoredoksin sistemi üzerine etkileri. Türk Nöroşirürji Derneği 29. Bilimsel Kongresi, 17-21 Nisan, 2015, Antalya, Türkiye


3. Kalkan E, İlik MK, Keskin F, Erdi F, Kaya B, Karataş Y. Servikal omurga kırığı olan travma hastalarında cerrahi zamanlamanın nörolojik iyileşme üzerine etkisinin değerlendirilmesi. Türk Nöroşirürji Derneği 29. Bilimsel Kongresi, 17-21 Nisan, 2015, Antalya, Türkiye


4. Keskin F, Erdi F, Koç O, Karataş Y, İzci EK, Kalkan E. Kanamamış anevrizmalarda endovasküler tedavi sonuçlarımız. Türk Nöroşirürji Derneği 29. Bilimsel Kongresi, 17-21 Nisan, 2015, Antalya, Türkiye


5. Erdi MF, Kaya B, Esen HH, Karataş Y, Fındık S, Keskin F, Feyzioğlu B, Kalkan E. Primer ve sekonder glioblastomlarda tiyoredoksin redüktaz 1 ekspresyonu.  Türk Nöroşirurji Derneği 30.Bilimsel Kongresi, 8-12 Nisan 2016, Antalya, Türkiye


6. Erdi MF, Kaya B, Eryılmaz A, İzci E, Karataş Y, Keskin F, Öter A, Güney Ö, Kalkan E. Hipofiz adenomlarının tedavisinde endoskopik transsfenoidal cerrahi sonuçlarımız: 70 olgunun retrospektif değerlendirilmesi. Türk Nöroşirurji Derneği 31. Bilimsel Kongresi, 29 Mart- 2 Nisan, 2017, Antalya, Türkiye 


7. Kalkan E, Keskin F, Karataş Y, Kaya B, Erdi MF, Güney AÖ, İzci EK. Spinal enstrümantasyon cerrahisinde malpraktis örnekleri ve endikasyon şartının önemi. Türk Nöroşirurji Derneği 31. Bilimsel Kongresi, 29 Mart- 2 Nisan, 2017, Antalya, Türkiye 


YAZILAN ULUSLARARASI KİTAP/ KİTAP BÖLÜMLERİ

1. Kalkan E, Erdi F, Karatas Y, Kaya B. Intracranial Space-Occupying Lesions

July 2019 DOI: 10.1007/978-3-030-06088-6_20 In book: Fungal Infections of the Central Nervous System Springer Nature Switzerland AG, Editör:Mehmet Turgut, Sundaram Challa, Ali Akhaddar, Basım sayısı:1, ISBN:978-3-030-06087-9, 


2. Kalkan E, Erdi F, Karatas Y, Kaya B. Dura Mater and Epidural Space. June 2017

DOI: 10.1007/978-3-319-50712-5_6. In book: Tuberculosis of the Central Nervous System Springer International Publishing AG 2017, Editör:Mehmet Turgut, Ali Akhaddar, Ahmet T. Turgut, Ravindra K. Garg, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 633, ISBN:978-3- 319-50711-8YAZILAN ULUSAL KİTAP/ KİTAP BÖLÜMLERİ


1. Karatas Y. Temel ve Klinik Nöroşirürji Soruları. Bölüm: Serebral kan akımı ve fizyolojisi. 173-177. Editör: Mevci Özdemir. ISBN: 978-605-9358-01-9, US Akademi, 2017, Türkçe


2.Karatas Y. Nöroşirurji Yeterlik Sınavına Hazırlık, Bölüm: Omurga tüberkülozuna detaylı bir bakış ve ayırıcı tanı. Editörler: Hüseyin Biçeroğlu, Murat Hancı. ISBN:978-605-9358-05-7, US Akademi, 2016, Türkçe


3. Kalkan E, Karatas Y. Yaşlı hastada aydınlatılmış onam.Yaşlanan omurga. Bölüm 30. 147-151. Editörler: Serkan Şimşek, Ali Dalgıç, Mesut Yılmaz, Ahmet Dağtekin, Kudret Türeyen, Serdar Işık, Cüneyt Temiz, Eda Gürçay, Onur Yaman, Ahmet Gürhan Gürçay.ISBN: 978-605-4149-21-6. Türk Nöroşirürji derneği, Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Eğitim ve Öğretim Grubu yayınları.No:22. Ankara, 2019  


4. Karataş Y, Kaya B, Kalkan E. Kraniovertebral bileşke anomalilerinde nörolojik muayene bulguları. Tüzgen S, editör. Kraniovertebral Bileşke Anomalileri. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2019. p.36-8.


ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN POSTER BİLDİRİLER    


1. Keskin F, Karatas Y, Izci EK, Erdi MF, Kalkan E. Brown-Sequard Sendromuna Neden Olan Akut Servikal Disk Hernisi Olgusu. 19-22 Nisan, 2017, Antalya, Türkiye, 12. Türk Omurga Kongresi


2. Keskin F, Karatas Y, Izci EK, Kaya B, Erdi MF, Kalkan E. Çocukluk çağında spontan gelişen çok seviyeli akut lomber subdural hematom olgusunda cerrahi tedavi seçimi: Laminoplasti. 19-22 Nisan, 2017, Antalya, Türkiye, 12. Türk Omurga Kongresi


3.  Karatas Y, Kalkan E, Keskin F, Kaya B, Erdi F,  Esen H, Kenan M. Kronik böbrek yetmezliğine sekonder gelişen hiperparatiroidizmin nadir bir komplikasyonu omurganın brown tümörü. 19-22 Nisan, 2017, Antalya, Türkiye, 12. Türk Omurga Kongresi


4.  Karatas Y, Keskin F, Izci EK, Erdi F, Kaya B, Kalkan E. Travmatik L1-2 spondilopitozis. 19-22 Nisan, 2017, Antalya, Türkiye, 12. Türk Omurga KongresiULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN SÖZLÜ BİLDİRİLER

1.  Kalkan E, Erdi F , Karataş Y. İntraparankimal hava sıvı seviyesi veren lezyona yol açan rinore. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, 17-21 Nisan 2009, Girne, KKTC. EPS-308


2.  Kalkan E , Erdi M F , Karataş Y, Kurtoğlu E. Ankilozan spondilitli bir hastada gelişen travmatik servikal dislokasyon: Olgu sunumu. Türk Nöroşirürji Derneği 24. bilimsel Kongresi, 14-18 Mayıs 2010, Antalya, Türkiye EPS-81


3. Kalkan E, Erdi M F , Keskin F, Karataş Y. Travmatik BOS fistülleri ve MR sisternografi: İki olgu sunumu. Türk Nöroşirürji Derneği 24. bilimsel Kongresi, 14-18 Mayıs 2010, Antalya, Türkiye EPS-83


4. Kalkan E , Erdi M F , Karataş Y , Kurtoğlu E . Rekürren diskektomi sonrası gelişen segmental instabilite. Türk Nöroşirürji Derneği 24. bilimsel Kongresi, 14-18 Mayıs 2010, Antalya, Türkiye EPS-82


5. Kalkan E, Erdi M F, Karataş Y , Kurtoğlu E. Uzun süre sonra gelişen komşu segment hastalığı ve instabilite: Olgu sunumu. Türk Nöroşirürji Derneği 24. bilimsel Kongresi, 14-18 Mayıs 2010, Antalya, Türkiye EPS-89


6. Kalkan E, Erdi M F, Keskin F, Karataş Y. Temporal tümörü taklit eden serebral tüberkülom: Olgu sunumu. Türk Nöroşirürji Derneği 24. bilimsel Kongresi, 14-18 Mayıs 2010, Antalya, Türkiye EPS-88


7. Cengiz Ş L, Erdi M F, Yavuz S, Karataş Y. Nasofrontal ensefalosel. Türk Nöroşirürji Derneği 24. bilimsel Kongresi, 14-18 Mayıs 2010, Antalya, Türkiye EPS-148


8. Kalkan E, Koç O, Erdi M F, Karataş Y. Kronik böbrek yetmezlikli hastada aynı seansta karotid stenozu ve AcoA anevrizmasına endovasküler tedavi: Olgu sunumu. Türk Nöroşirürji Derneği 24. bilimsel Kongresi, 14-18 Mayıs 2010, Antalya, Türkiye EPS-85


9. Keskin F, Kalkan E, Karataş Y, Koç O. İskemik serebral infarktla prezente olan kanamamış intrakranial anevrizma olgusu. Türk Nöroşirürji Derneği 25. bilimsel Kongresi, 22-26 Nisan 2011, Antalya, Türkiye EPS-220


10. Keskin F, Kalkan E, Koç O,  Karataş Y. İntrakranial anevrizmada haberci bulgu olarak perianevrizmatik sızıntı kanaması. Türk Nöroşirürji Derneği 25. bilimsel Kongresi, 22-26 Nisan 2011, Antalya, Türkiye EPS-221


11. Keskin F, Karataş Y, Kurtoğlu E, Dündar S. Menenjiom kliniğini taklit eden stroke olgusu. Türk Nöroşirürji Derneği 25. bilimsel Kongresi, 22-26 Nisan 2011, Antalya, Türkiye EPS-235


12. Keskin F, İlik M K , Karataş Y. Yaklaşan kanamanın habercisi başağrısı. Türk Nöroşirürji Derneği 25. bilimsel Kongresi, 22-26 Nisan 2011, Antalya, Türkiye EPS-237


13. Cengiz Ş L, Karataş Y, Özkal E. Sellar malign tümör. Türk Nöroşirürji Derneği 25. bilimsel Kongresi, 22-26 Nisan 2011, Antalya, Türkiye EPS-311


14. Kalkan E, Keskin F, Karataş Y. Frontobazal Yerleşimli Meningiomalar. Türk Nöroşirürji Derneği 25. bilimsel Kongresi, 22-26 Nisan 2011, Antalya, Türkiye EPS-395


15. Kalkan E, Keskin F, Karataş Y. Spinal epidural abselerde erken tanı ve tedavinin önemi. Türk Nöroşirürji Derneği 25. bilimsel Kongresi, 22-26 Nisan 2011, Antalya, Türkiye EPS-409


16. Kalkan E, Keskin F, Erdi M F, Karataş Y. HIV(+) hastada farklı seviyede nüks eden primer spinal kist hidatik: Olgu sunumu. Türk Nöroşirürji Derneği 25. bilimsel Kongresi, 22-26 Nisan 2011, Antalya, Türkiye EPS-33


17. Keskin F, Kalkan E, Karataş Y,  Güney A Ö. Pediyatrik hastada idiyopatik kronik subdural hematom: Olgu sunumu. Türk Nöroşirürji Derneği 25. bilimsel Kongresi, 22-26 Nisan 2011, Antalya, Türkiye EPS-179


18. Kalkan E, Keskin F, Karataş Y, Bülent Kaya, Güney A Ö. Supratentoryal ve infratentoryal yerleşimli multipl kavernom olgusu. Türk Nöroşirürji Derneği 25. bilimsel Kongresi, 22-26 Nisan 2011, Antalya, Türkiye EPS-222


19. Kalkan E, Keskin F, Karataş Y, Koç O, Erdi M F. Distal süperior serebellar arter anevrizması ve endovasküler tedavisi: Olgu sunumu. Türk Nöroşirürji Derneği 25. bilimsel Kongresi, 22-26 Nisan 2011, Antalya, Türkiye EPS-287


20. Keskin F, Kocaoğullar Y, Karataş Y, Esen H, Özkal E. Spinal epidural mesafede diffüz büyük B hücreli lenfoma: Olgu sunumu. Türk Nöroşirürji Derneği  25. bilimsel Kongresi, 22-26 Nisan 2011, Antalya, Türkiye EPS-305


21. Keskin F, Karataş Y, Üstün M E, Güney A Ö. Bir buçuk frontoorbital yaklaşımla total çıkarılan iki kraniofarengioma olgusu. Türk Nöroşirürji Derneği 25. bilimsel Kongresi, 22-26 Nisan 2011, Antalya, Türkiye EPS-310


22. Cengiz Ş L, Karataş Y, Dündar S, Güney Ö , Üstün M E. Posteriordan transforaminal lomber interbody füzyon cage uygulaması. Türk Nöroşirürji Derneği 26. bilimsel Kongresi, 20-24 Nisan 2012, Antalya, Türkiye EPS-51


23. Keskin F, Karataş Y, Kalkan E. Far lateral disk hernisi:Olgu Sunumu. Türk Nöroşirürji Derneği 26. bilimsel Kongresi, 20-24 Nisan 2012, Antalya, Türkiye EPS-54


24. Karataş Y, Dündar S, Kurtoğlu E, Güney Ö , Üstün M E. Konjenital servikal filum terminale,dermal sinüs traktı ve split kord malformasyonu. Türk Nöroşirürji Derneği 26. bilimsel Kongresi, 20-24 Nisan 2012, Antalya, Türkiye EPS-55


25. Keskin F, Karataş Y, Kalkan E. Posterior spinal enstrümantasyon sonrası gelişen komşu segment hastalığı. Türk Nöroşirürji Derneği 26. bilimsel Kongresi, 20-24 Nisan 2012, Antalya, Türkiye EPS-173


26. Keskin F, Karataş Y, Kalkan E. Radyolojik Görüntülemede Ters klinik bulgu veren lomber disk hernisi. Türk Nöroşirürji Derneği 26. bilimsel Kongresi, 20-24 Nisan 2012, Antalya, Türkiye EPS-184


27. Karataş Y, Dündar S, Kurtoğlu E, Araç D, Üstün M E, Önder Güney. Subaraknoid kanamaya neden olan baziller tepe anevrizması ve Moya Moya hastalığı birlikteliği. Türk Nöroşirürji Derneği 26. bilimsel Kongresi, 20-24 Nisan 2012, Antalya, Türkiye EPS-304


28. Karataş Y, Cengiz Ş L. İkinci servikal omurga düzeyinde vertebral arter komşuluğunda görülen delici tığ batması olgu sunumu. Türk Nöroşirürji Derneği 26. bilimsel Kongresi, 20-24 Nisan 2012, Antalya, Türkiye EPS-368


29. Karataş Y, Keskin F, Araç D. Os Odontoideum:Olgu Sunumu. Türk Nöroşirürji Derneği 26. bilimsel Kongresi, 20-24 Nisan 2012, Antalya, Türkiye EPS-384


30. Karataş Y, Güney Ö , Üstün M E. Anterior serebral arterin nadir bir vasyasyonu; triple A2. Türk Nöroşirürji Derneği 26. bilimsel Kongresi, 20-24 Nisan 2012, Antalya, Türkiye EPS-385


31. Keskin F, Karataş Y, Kalkan E, Koç O, Özbek O. Kanamış distal A2 anevrizmasının endovasküler koil embolizasyonu. Türk Nöroşirürji Derneği 26. bilimsel Kongresi, 20-24 Nisan 2012, Antalya, Türkiye EPS-387


32. Keskin F, Karataş Y, Özkal E, Erdi M F. Glioblastoma multiformenin farklı lokalizasyonda nüksü. Türk Nöroşirürji Derneği 26. bilimsel Kongresi, 20-24 Nisan 2012, Antalya, Türkiye EPS-411


33. Karataş Y, Üstün M E. Glioblastoma multiforme de total çıkarımın sağkalım süresi üzerinde etkisi. Türk Nöroşirürji Derneği 26. bilimsel Kongresi, 20-24 Nisan 2012, Antalya, Türkiye EPS-425


34. Karataş Y, Cengiz Ş L, Üstün M E. Torakal, serebellar ve servikal metastazlar yapan glioblastoma multiforme olgusu. Türk Nöroşirürji Derneği 26. bilimsel Kongresi, 20-24 Nisan 2012, Antalya, Türkiye EPS-432


35. Keskin F, Karataş Y, Özkal E. İntrakraniyel kapiller hemanjiom:Olgu sunumu. Türk Nöroşirürji Derneği 26. bilimsel Kongresi, 20-24 Nisan 2012, Antalya, Türkiye EPS-477


36. Keskin F, Karataş Y, Kurtoğlu E, Dündar S, Erdi M F, Kaya B. Geç teşhis edilmiş nörolojik defisiti olmayan travmatik C6-7 dislokasyon olgusu. Türk Nöroşirürji Derneği 26. bilimsel Kongresi, 20-24 Nisan 2012, Antalya, Türkiye EPS-20


37. Keskin F, Kalkan E, Karataş Y. Torakolomber bölgenin kırıklı çıkık travmasında posterior yaklaşımla tedavi olgu sunumu. Türk Nöroşirürji Derneği 26. bilimsel Kongresi, 20-24 Nisan 2012, Antalya, Türkiye EPS-42


38. Keskin F, Kalkan E, Karataş Y. Üst torakal fraktür-dislokasyonlu  iki olgunun posterior yaklaşımla tedavisi. Türk Nöroşirürji Derneği 26. bilimsel Kongresi, 20-24 Nisan 2012, Antalya, Türkiye EPS-43


39. Kocaoğullar Y, Keskin F, Karataş Y. Spinal epidural kapiller hemanjiom:olgu sunumu.  Türk Nöroşirürji Derneği 26. bilimsel Kongresi, 20-24 Nisan 2012, Antalya, Türkiye EPS-44


40. Keskin F, Kalkan E, Karataş Y. Kuvvet kaybı yapmamış lomber disk herniasyonuna bağlı kauda equina sendromu: olgu sunumu. Türk Nöroşirürji Derneği 26. bilimsel Kongresi, 20-24 Nisan 2012, Antalya, Türkiye EPS-46


41. Keskin F, Karataş Y, Kaya B. Pediatrik hastada intrakranial yerleşimli dev kist hidatik. Türk Nöroşirürji Derneği 26. bilimsel Kongresi, 20-24 Nisan 2012, Antalya, Türkiye EPS-217


42. Keskin F, Karataş Y, Özkal E. İnfratentoryal yerleşimli araknoid kist: Olgu sunumu. Türk Nöroşirürji Derneği 26. bilimsel Kongresi, 20-24 Nisan 2012, Antalya, Türkiye EPS-219


43. Keskin F, Koç O,  Özbek O , Karataş Y, Kalkan E. İpsilateral ICA petrokavernöz segmentte çift anevrizmanın pipeline stent embolizasyonu. Türk Nöroşirürji Derneği 26. bilimsel Kongresi, 20-24 Nisan 2012, Antalya, Türkiye EPS-293


44. Keskin F, Karataş Y, Erdi M F, Esen H.  Serebellar glioblastoma multiforme: Olgu sunumu. Türk Nöroşirürji Derneği 26. bilimsel Kongresi, 20-24 Nisan 2012, Antalya, Türkiye EPS-406


45. Keskin F, Karataş Y, Kocaoğullar Y , Özkal E. Posterior fossa cerrahisi sonrası gelişen serebellar mutizm ve uygunsuz ADH salınımı sendromu birlikteliği: Olgu sunumu. Türk Nöroşirürji Derneği 26. bilimsel Kongresi, 20-24 Nisan 2012, Antalya, Türkiye EPS-424


46. Karataş Y, Dündar S , Araç  M D, Kurtoğlu E, Üstün M E.  Dev serebellopontin köşe menenjiomunda kombine subtemporal presigmoid yaklaşım: Olgu sunumu. Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği 8. bilimsel kongresi, 27-30 Eylül 2012, Gaziantep, Türkiye. E-poster bildiri, PS13


47. Karataş Y, Üstün M E. Erken puberteye neden olan hipotalamik hamartom: Olgu sunumu. Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği 8. bilimsel kongresi, 27-30 Eylül 2012, Gaziantep, Türkiye. E-poster bildiri, PS40


48. Erdi F, Keskin F, Kaya B, Yasar Karatas, Kalkan E. Akut parapleji ile klinik bulgu veren ayrık omurilik malformasyonu olgusu. Türk Nöroşirürji Derneği 27. Bilimsel Kongresi, 12-16 Nisan 2013, Antalya, Türkiye EPS-58


49. Erdi F, Kaya B, Keskin F, Karataş Y, Kalkan E. Primer multiple torakal spinal PNET olgusu. Türk Nöroşirürji Derneği 27. Bilimsel Kongresi, 12-16 Nisan 2013, Antalya, Türkiye EPS-313


50. Erdi F, Güney Ö , Kaya B , Dündar S, Yasar Karatas. McCune-Albright sendromu: bir olgu sunumu. Türk Nöroşirürji Derneği 27. Bilimsel Kongresi, 12-16 Nisan 2013, Antalya, Türkiye EPS-317


51. Keskin F, Erdi F, Kaya B, Karataş Y. Endometrial-servikal karsinomlu bir hastada intrakranial metastazı taklit eden atipik menenjiom olgusu. Türk Nöroşirürji Derneği 27. Bilimsel Kongresi, 12-16 Nisan 2013, Antalya, Türkiye EPS- 442


52. Erdi F, Kaya B, Keskin F, Karataş Y, Koç O, Kalkan E. Spontan karotiko-jügüler fistül olgusu. Türk Nöroşirürji Derneği 27. Bilimsel Kongresi, 12-16 Nisan 2013, Antalya, Türkiye EPS- 496


53.Kaya B, Keskin F, Erdi F, Karataş Y, Kocaoğullar Y. Enterococcus faecalis'in neden olduğu cerrahi alan enfeksiyonu. Türk Nöroşirürji Derneği 27. Bilimsel Kongresi, 12-16 Nisan 2013, Antalya, Türkiye EPS-591


54. Kalkan E, Erdi F, Kaya B , Karataş Y. Siyatalji ile prezente olan Herpes Zoster enfeksiyonu:Olgu sunumu. Türk Nöroşirürji Derneği 27. Bilimsel Kongresi, 12-16 Nisan 2013, Antalya, Türkiye EPS-66


55. Erdi F, Kalkan E, Keskin F, Kaya B, Karataş Y. Epidural hematomu taklit eden alışılmamış dural metastazlar:İki olgu sunumu. Türk Nöroşirürji Derneği 27. Bilimsel Kongresi, 12-16 Nisan 2013, Antalya, Türkiye EPS-382


56. Karataş Y, Akay R , Keskin F, Erdi F, Kaya B, Kalkan E. Conus medullaris syndrome due to dorsally migrated thoracic disc herniation. Türk Nöroşirürji Derneği 28. Bilimsel Kongresi, 4-8 Nisan, 2014, Antalya, Türkiye, EPS 11


57. Karataş Y, Keskin F, Erdi F, Kaya B, Kalkan E. Uzun süre inhaler steroid kullanan KOAH lı bir erişkinde analjeziklere yanıt vermeyen multiseviye vertebral çökme kırığı ile ilişkili bel ve sırt ağrısı. Türk Nöroşirürji Derneği 28. Bilimsel Kongresi, 4-8 Nisan, 2014, Antalya, Türkiye, EPS 131


58. Karataş Y, Keskin F, Erdi F , Kaya B, Kalkan E. D vitamini eksikliğine bağlı servikal vertebral rikets ve boyun ağrısı. Türk Nöroşirürji Derneği 28. Bilimsel Kongresi, 4-8 Nisan, 2014, Antalya, Türkiye, EPS 220


59. Keskin F, Erdi M F, Kaya B, Karataş Y. Kafa travması sonrası rüptüre olan dermoid kist olgusu. Türk Nöroşirürji Derneği 28. Bilimsel Kongresi, 4-8 Nisan, 2014, Antalya, Türkiye, EPS 396


60. Erdi F, Keskin F, Kaya B, Karataş Y, İzci EK, Toğuşlu G, Kalkan E. Adölesan çağda lomber disk hernisi: İki olgu nedeniyle.  Türk Nöroşirürji Derneği 29. Bilimsel Kongresi, 17-21 Nisan, 2015, Antalya, Türkiye, EPS 10


61. Keskin F, Erdi F, Karataş Y,  İzci EK, Toğuşlu G, Koç O, Kalkan E. İntraserebral hematom ile prezente olan arteriovenöz malformasyon olgusu ve endovasküler tedavisi. Türk Nöroşirürji Derneği 29. Bilimsel Kongresi, 17-21 Nisan, 2015, Antalya, Türkiye, EPS 157


62. Erdi F, Karataş Y, Kaya B, Keskin F,  İzci EK, Koç O. Distal anterior koroidal arter anevrizması ile birlikte görülen arteriovenöz malformasyon olgusu. Türk Nöroşirürji Derneği 29. Bilimsel Kongresi, 17-21 Nisan, 2015, Antalya, Türkiye, EPS 515


63. Erdi F, Karataş Y, Kaya B, Keskin F,  İzci EK, Kalkan E. Alt ekstremite yumuşak doku anjiosarkomunun serebral metastazı: Olgu sunumu. Türk Nöroşirürji Derneği 29. Bilimsel Kongresi, 17-21 Nisan, 2015, Antalya, Türkiye, EPS 529


64. Erdi F, Karataş Y, Keskin F,  İzci EK, Kenan M, Koç O, Kalkan E. Multiple serebral anevrizma olgusu. Türk Nöroşirürji Derneği 29. Bilimsel Kongresi, 17-21 Nisan, 2015, Antalya, Türkiye, EPS 729


65. Erdi F, Kaya B, Karataş Y, İzci EK, Keskin F. Meme kanserli hastada izole dural-kalvaryal metastaz.  Türk Nöroşirürji Derneği 29. Bilimsel Kongresi, 17-21 Nisan, 2015, Antalya, Türkiye, EPS 819


66. Karataş Y, Erdi MF, Kaya B, Keskin F, İzci EK, Güney AÖ, Kalkan E. Kronik subdural hematom cerrahisi sonrası gelişen intraparankimal ve intraventriküler hemoraji. Türk Nöroşirurji Derneği 30.Bilimsel Kongresi, 8-12 Nisan, 2016, Antalya, Türkiye 


67. Erdi MF, Karataş Y, Keskin F, Kaya B, Toğuşlu G, Koç O, Kalkan E. A rare cause of the ischemic stroke: Middle cerebral artery dissecting aneurysm. Türk Nöroşirurji Derneği 30.Bilimsel Kongresi, 8-12 Nisan, 2016, Antalya, Türkiye


68 Keskin F, Karataş Y, Erdi MF, Kaya B, Kenan M, Kalkan E. Saçlı derinin trişilemmal kisti. Türk Nöroşirurji Derneği 30. Bilimsel Kongresi, 8-12 Nisan, 2016, Antalya, Türkiye


69. Kaya B, Erdi MF, Dadacı M, Gültekin ND, Karataş Y, Keskin F, Güney AÖ, Örs R, Kalkan E. Meningomyelosel defektlerinin kapatılmasında erken cerrahi ve primer kapamanın önemi: kendi deneyimimiz. Türk Nöroşirurji Derneği 30. Bilimsel Kongresi, 8-12 Nisan, 2016, Antalya, Türkiye

70. Kaya B, Karataş Y,Erdi MF, Keskin F, İzci EK, Kalkan E. Kafa travması sonucu meydana gelen beyin ödemine bağlı unkal herniasyon ve posterior serebral arter enfarktı. Türk Nöroşirurji Derneği 30. Bilimsel Kongresi, 8-12 Nisan, 2016, Antalya, Türkiye


71. Keskin F, Karatas Y, İzci EK, Erdi MF, Kaya B, Kalkan E. Spinal Kist Hidatik Cerrahi Tedavisinde Stratejiler ve Uzun Süreli Takibin Önemi. Türk Nörosirurji Dernegi 31.Bilimsel Kongresi, 29 Mart-2 Nisan 2017, Antalya, Türkiye


72. Karatas Y, Kaya B, Kalkan E. The relationship of facet tropism with disc degeneration at L5-S1 level. 31 Ekim -3 Kasım, 2019, Belek, Antalya. Türk Nörosirurji Dernegi SPSCG Yaşlanan Omurga Sempozyumu


KATILDIĞI BİLİMSEL KONGRE, KURS, SEMPOZYUMLAR

1. International Neuroimplantation Congress, 22-23 January, 2010, İstanbul,Turkey


2. Selçuk Üniversitesi Deney Hayvanları Kullanım Kursu, 29 Mart-6 Nisan, 2010, Konya, Türkiye


3. Türk Nöroşirürji Derneği 25. Bilimsel Kongresi, 22-26 Nisan, 2011, Antalya, Türkiye


4. Türk Nöroşirürji Derneği Nöroonkolojik Cerrahi Eğitim ve Öğretim Grubu  Hipofiz Adenomları konulu toplantısı, 2-3 Haziran, 2012, Konya, Türkiye


5. Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Eğitim ve Öğretim Grubu Yaz Okulu 1. Kursu, 28 Haziran-01 Temmuz, 2012, Konya, Türkiye


6. Türk Nöroşirürji Derneği 28. Bilimsel Kongresi, 4-8 Nisan, 2014, Antalya, Türkiye


7. Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Eğitim ve Öğretim Grubu Omurga ve Omurilik Tümörleri Sempozyumu , 25-28 Eylül , 2014, Çeşme, İzmir, Türkiye


8. Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Eğitim ve Öğretim Grubu Spinal Denge ve Erişkin Deformitesi Kursu, 25-28 Eylül , 2014, Çeşme, İzmir, Türkiye


9. Türk Nöroşirürji Derneği Akademik Yazım Eğitimi Toplantısı, 2-4  Ekim, 2015, İstanbul, Türkiye


10. Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Eğitim ve Öğretim Grubu Spinal Deformite Kursu, 11 Haziran 2016, İstanbul, Koç Üniversitesi Hastanesi


11. Klinik Enteral Parenteral Nutrisyon Derneği, Klinik Nutrisyon Eğitimi, 15.10.2016, Konya, Türkiye


12. Türk Omurga Derneği Çekirdek Eğitim Programı ve Eurospine Diploma Kursları 1. Temel Bilimler ve 4. Omurga Deformiteleri modülleri, 17-18 Aralık 2016, Okan Üniversitesi, İstanbul, Türkiye


13. Türk Omurga Derneği Çekirdek Eğitim Programı ve Eurospine Diploma Kursları 2. Travma ve 3. Dejeneratif Omurga Hastalıkları modülleri, 14-15 Ocak 2017, Acıbadem Üniversitesi, İstanbul, Türkiye


14. Türk Omurga Derneği Çekirdek Eğitim Programı ve Eurospine Diploma Kursları 5.  Destrüktif Omurga Hastalıkları modülü, 19 Şubat 2017, Acıbadem Üniversitesi, İstanbul, Türkiye


15. Türk Nöroşirürji Derneği 31. Bilimsel Kongresi, 29 Mart-2 Nisan, 2017, Antalya, Türkiye


16. Türk Omurga Derneği XII. Uluslararası Omurga Kongresi, 19-22 Nisan, 2017, Antalya, Türkiye


17. Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Eğitim ve Öğretim Grubu, Yaşlanan Omurga Sempozyumu, 31 Ekim – 3 Kasım, 2019, Antalya, Belek


18. Türk Omurga Derneği Bölgesel Toplantısı, Erişkin Deformite Cerrahisinde Komplikasyonlar, 24-25 Ocak, 2020, Adana, Türkiye


19. Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Eğitim ve Öğretim Grubu, Lomber Omurgaya Minimal İnvaziv Girişimler Kursu, 07.02.2020, İstanbul, Türkiye


20. 3. Uluslararası Hipokrat Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi, 06.03.2020, Ankara, Türkiye


DAVETLİ KONUŞMALAR


1. Olgu Kokteyli, Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Eğitim ve Öğretim Grubu, Yaşlanan Omurga Sempozyumu, 31 Ekim – 3 Kasım, 2019, Antalya, BelekHAKEMLİKLER ( REVİEW)


SCI, SCI EXP


DİĞER ENDEKSLER


1. Anevrizmaya Bağlı Olmayan Arterial Temastan Dolayı Gerçekleşen Görme Alanı Defekti: Bir Olgu Sunumu. İbni Sina Tıp Bilimleri Dergisi, 20 Şubat 2015


2. Are Transitional Vertebra and Spina Bifida Occulta Related with Lumbar Disc Herniation and Clinical Parameters in Young Patients with Chronic Low Back Pain? The Eurasian Journal of Medicine, 16 Dec 2015


3. The incidence and risk factors for the progression of proximal junctional kyphosis in degenerative lumbar scoliosis following long instrumented posterior spinal fusion. Medicine 27 Apr 2016


4. Nucleoplasty with NuCore Injectable Nucleus Replacement for Herniated Lumbar Disc: a Multıcenter Study with a Minimum Five-Year Follow-up. Sci-Technol, 24 Jan 2016


5. A corny cause of CSF ascites: A case report and review of literature. SAGE Open Medical Case Reports


6. Unusual spread of renal cell carcinoma to the clivus. Case Reports in Neurological Medicine, 19.02.2016


7. "Direct vision" operation of posterior atlantoaxial transpedicular screw fixation for unstable atlantoaxial fractures.  Medicine, 04.03.2017


8. Multimodal treatment of recurrent malignant peripheral nerve sheath tumor of the sciatic nerve: A case report. Medicine, 28.09.2017


9. Frontal intradiploic meningioma with progressive intracranial invasion: a rare case report. Medicine, 17.07.2017


10. Effect of bone mineral density on lumbar discs in young adults: A case control study. Medicine, 17.07.2017


11. Usefulness of anterior cervical fusion using titanium interbody cage for treatment of cervical degenerative disease with preoperative segmental kyphosis. Medicine, 05.07.2017 BİLİMSEL KURULUŞLARA ÜYELİKLER 


1. Türk Nöroşirürji Derneği, 2014-


2. Neurocritical Care Society, 2014-2015


3. Türk Omurga Derneği, 2017-


4. Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Eğitim ve Öğretim Grubu, 2019-ATIFLAR

Alterations of the thioredoxin system during subarachnoid hemorrhage-induced cerebral vasospasm. Acta Neurochir (Wien). 2015 May;157(5):793-800. doi: 10.1007/s00701-015-2390-z. Epub 2015 Mar 18.


1.Thioredoxin-Interacting Protein (TXNIP) in Cerebrovascular and Neurodegenerative Diseases: Regulation and Implication By: Nasoohi, Sanaz; Ismael, Saifudeen; Ishrat, Tauheed MOLECULAR NEUROBIOLOGY  Volume: 55   Issue: 10   Pages: 7900-7920   Published: OCT 2018 Usage Count:    4 (Last 180 Days)   22 (Since 2013) Times Cited: 12 (from Web of Science Core Collection) SCI EXP


2.Thioredoxin-interacting protein links endoplasmic reticulum stress to inflammatory brain injury and apoptosis after subarachnoid haemorrhage By: Zhao, Qing; Che, Xudong; Zhang, Hongxia; et al. JOURNAL OF NEUROINFLAMMATION  Volume: 14     Article Number: 104   Published: MAY 11 2017 Usage Count:    1 (Last 180 Days)   14 (Since 2013) Times Cited: 11 (from Web of Science Core Collection) SCI EXP

    

3. Thioredoxin-Interacting Protein Mediates Apoptosis in Early Brain Injury after Subarachnoid Haemorrhage By: Zhao, Qing; Che, Xudong; Zhang, Hongxia; et al. INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES  Volume: 18   Issue: 4     Article Number: 854   Published: APR 2017 Usage Count:    0 (Last 180 Days)   4 (Since 2013) Times Cited: 2 (from Web of Science Core Collection) SCI EXP

    

4. Unraveling of the Effect of Nodose Ganglion Degeneration on the Coronary Artery Vasospasm After Subarachnoid Hemorrhage: An Experimental Study By: Yolas, Coskun; Kanat, Ayhan; Aydin, Mehmet Dumlu; et al. WORLD NEUROSURGERY  Volume: 86   Pages: 79-87   Published: FEB 2016 Usage Count:    1 (Last 180 Days)   15 (Since 2013) Times Cited: 17 (from Web of Science Core Collection) SCI EXP

    

5. Antagonistic Effects of Gingko biloba and Sophora japonica on Cerebral Vasoconstriction in Response to Histamine, 5-Hydroxytryptamine, U46619 and Bradykinin By: Ha Thi Thanh Nguyen; Hai Thanh Nguyen; Islam, Md. Zahorul; et al. AMERICAN JOURNAL OF CHINESE MEDICINE  Volume: 44   Issue: 8   Pages: 1607-1625   Published: 2016 Usage Count:    1 (Last 180 Days)   4 (Since 2013) Times Cited: 3 (from Web of Science Core Collection) SCI EXP

    

6. Telmisartan ameliorates oxidative stress and subarachnoid haemorrhage-induced cerebral vasospasm By: Erdi, Fatih; Keskin, Fatih; Esen, Hasan; et al. NEUROLOGICAL RESEARCH  Volume: 38   Issue: 3   Pages: 224-231   Published: 2016 Usage Count:    0 (Last 180 Days)   6 (Since 2013) Times Cited: 4 (from Web of Science Core Collection) SCI EXP

    

7. Intracerebral Hemorrhage, Oxidative Stress, and Antioxidant Therapy By: Duan, Xiaochun; Wen, Zunjia; Shen, Haitao; et al. OXIDATIVE MEDICINE AND CELLULAR LONGEVITY    Article Number: 1203285   Published: 2016 Usage Count:    3 (Last 180 Days)   26 (Since 2013) SCI EXP
Congenital Carotid-Jugular Fistula in a Child A Case Report


    1. Fetal carotid-jugular fistula A case report By: Hu, Jia; Zang, Xi; Yuan, XinChun

MEDICINE  Volume: 98   Issue: 28     Article Number: e16250   Published: JUL 2019

Usage Count:    1 (Last 180 Days)   1 (Since 2013) Times Cited: 0 (from Web of Science Core Collection)

    

2. Endovascular Treatment of Congenital Internal Carotid-Jugular Fistula By: Wang, Ming; Fan, Weijian; Mungur, Rajneesh; et al. FRONTIERS IN NEUROLOGY  Volume: 9     Article Number: 1118   Published: DEC 18 2018 Usage Count:    1 (Last 180 Days)   2 (Since 2013) Times Cited: 0 (from Web of Science Core Collection)  SCI EXP


3. Endovascular Management of an Acquired Carotid-Jugular Fistula in a Child

By: Elheis, Mwaffaq; Aljarrah, Qusai; Heis, Husein; et al. AMERICAN JOURNAL OF CASE REPORTS  Volume: 19   Pages: 839-843   Published: JUL 18 2018

Usage Count:    0 (Last 180 Days)   0 (Since 2013) Times Cited: 1 (from Web of Science Core Collection)

    

4. A congenital external carotid artery-external jugular vein arteriovenous fistula was successfully treated by coil embolization (case report and literature review) By: Cui, Deqiu; Li, Jingwei; Zeng, Gao; et al. CHILDS NERVOUS SYSTEM  Volume: 33   Issue: 9   Pages: 1583-1587   Published: SEP 2017 Usage Count:    0 (Last 180 Days)   4 (Since 2013) Times Cited: 0 (from Web of Science Core Collection) SCI EXP

    

5. Endovascular management of congenital arteriovenous fistulae in the neck

By: Guneyli, S.; Cinar, C.; Bozkaya, H.; et al. DIAGNOSTIC AND INTERVENTIONAL IMAGING  Volume: 97   Issue: 9   Pages: 871-875   Published: SEP 2016 Usage Count:    0 (Last 180 Days)   3 (Since 2013) Times Cited: 3 (from Web of Science Core Collection) SCI EXP

    

6. Embolization of a congenital arteriovenous fistula of the internal maxillary artery: A case report and review of the literatüre By: Santillan, Alejandro; Johnson, Jeremiah; Birnbaum, Lee A. INTERVENTIONAL NEURORADIOLOGY  Volume: 22   Issue: 3   Pages: 349-353   Published: JUN 2016 Usage Count:    0 (Last 180 Days)   1 (Since 2013)

Times Cited: 1 (from Web of Science Core Collection) SCI EXP


    

7. Vascular malformations revisited By: Clemens, Robert K.; Pfammatter, Thomas; Meier, Thomas O.; et al. VASA-EUROPEAN JOURNAL OF VASCULAR MEDICINE  Volume: 44   Issue: 1   Pages: 5-22   Published: JAN 2015 Usage Count:    0 (Last 180 Days)   6 (Since 2013) SCI EXPTelmisartan ameliorates oxidative stress and subarachnoid haemorrhage-induced cerebral vasospasm


    1. Silencing of TXNIP Alleviated Oxidative Stress Injury by Regulating MAPK-Nrf2 Axis in Ischemic Stroke By: Tian, Yu; Su, Yue; Ye, Qile; et al. NEUROCHEMICAL RESEARCH  Volume: 45   Issue: 2   Pages: 428-436   Published: FEB 2020 Usage Count:    0 (Last 180 Days)   0 (Since 2013) Times Cited: 0 (from Web of Science Core Collection) SCI EXP

    

2. Thioredoxin-Interacting Protein (TXNIP) in Cerebrovascular and Neurodegenerative Diseases: Regulation and Implication By: Nasoohi, Sanaz; Ismael, Saifudeen; Ishrat, Tauheed MOLECULAR NEUROBIOLOGY  Volume: 55   Issue: 10   Pages: 7900-7920   Published: OCT 2018 Usage Count:    4 (Last 180 Days)   22 (Since 2013) Times Cited: 12 (from Web of Science Core Collection) SCI EXP 


3. Targeting Renin-Angiotensin System Against Alzheimer's Disease By: Gebre, Abadi Kahsu; Altaye, Birhanetensay Masresha; Atey, Tesfay Mehari; et al. FRONTIERS IN PHARMACOLOGY  Volume: 9     Article Number: 440   Published: APR 30 2018

Usage Count:    0 (Last 180 Days)   10 (Since 2013) Times Cited: 11 (from Web of Science Core Collection) SCI EXP

    

4. Ethyl pyruvate attenuates delayed experimental cerebral vasospasm following subarachnoid haemorrhage in rats: possible role of JNK pathway By: Jin, Ke; Wu, Hui; Lv, Tao; et al. RSC ADVANCES  Volume: 8   Issue: 14   Pages: 7726-7734   Published: 2018 Usage Count:    0 (Last 180 Days)   0 (Since 2013) SCI EXPEffect of Carvedilol on Secondary Damage in Experimental Spinal Cord Injury in Rats

    

1. Regulation of autophagy by AMP-activated protein kinase/sirtuin 1 pathway reduces spinal cord neurons damage By: Yan, Peng; Bai, Liangjie; Lu, Wei; et al. IRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES  Volume: 20   Issue: 9   Pages: 1029-1036   Published: SEP 2017 Usage Count:    0 (Last 180 Days)   0 (Since 2013) Times Cited: 8 (from Web of Science Core Collection) SCI EXP

    

2. Nanofiber Scaffolds as Drug Delivery Systems to Bridge Spinal Cord Injury By: Faccendini, Angela; Vigani, Barbara; Rossi, Silvia; et al. PHARMACEUTICALS  Volume: 10   Issue: 3     Article Number: UNSP 63   Published: SEP 2017 Usage Count:    0 (Last 180 Days)   18 (Since 2013) Times Cited: 11 (from Web of Science Core Collection) SCI EXP


    

3. Vitamin E and selenium treatment of monocrotaline induced hepatotoxicity in rats By: Cuce, G.; Canbaz, H. T.; Sozen, M. E.; et al. BIOTECHNIC & HISTOCHEMISTRY  Volume: 92   Issue: 1   Pages: 59-67   Published: 2017 Usage Count:    0 (Last 180 Days)   6 (Since 2013) Times Cited: 0 (from Web of Science Core Collection) SCI EXP

    

4. Carvedilol protects bone marrow stem cells against hydrogen peroxide-induced cell death via PI3K-AKT pathway By: Chen, Meihui; Chen, Shudong; Lin, Dingkun BIOMEDICINE & PHARMACOTHERAPY  Volume: 78   Pages: 257-263   Published: MAR 2016 Usage Count:    0 (Last 180 Days)   12 (Since 2013) SCI EXPNeuroprotective Effects of Tocilizumab on Experimentally-Induced Spinal Cord Ischemia-Reperfusion Injury


    

1. The transcription factor Foxd3 induces spinal cord ischemia-reperfusion injury by potentiating microRNA-214-dependent inhibition of Kcnk2 By: Li, Ran; Zhao, Kunchi; Ruan, Qing; et al. EXPERIMENTAL AND MOLECULAR MEDICINE  Volume: 52   Issue: 1   Pages: 118-129   Published: JAN 2020 Usage Count:    1 (Last 180 Days)   1 (Since 2013) Times Cited: 0 (from Web of Science Core Collection) SCI EXP

    

2. Effect of tocilizumab, an interleukin-6 inhibitor, on early stage streptozotocin-induced diabetic nephropathy in rats By: Abdelrahman, Aly M.; Al Suleimani, Yousuf; Shalaby, Asem; et al. NAUNYN-SCHMIEDEBERGS ARCHIVES OF PHARMACOLOGY  Volume: 392   Issue: 8   Pages: 1005-1013   Published: AUG 2019 Usage Count:    0 (Last 180 Days)   3 (Since 2013) SCI EXP


Intratumoral hemorrhage-related differences in the expression of vascular endothelial growth factor, basic fibroblast growth factor and thioredoxin reductase 1 in human glioblastoma


    1. Cell and Tissue Destruction in Selected Disorders By: Arnhold, Juergen

Book Author(s): Arnhold, J CELL AND TISSUE DESTRUCTION: MECHANISMS, PROTECTION, DISORDERS  Pages: 249-287   Published: 2020 Usage Count:    5 (Last 180 Days)   5 (Since 2013) Times Cited: 0 (from Web of Science Core Collection) SCI EXP


2. A Hemorrhagic Clival Chordoma with a Long Progression-Free Survival By: Vilela, Marcelo D.; Pedrosa, Hugo A. S.; Dias Filho, Marco Antonio WORLD NEUROSURGERY  Volume: 105     Article Number: 1042.E1   Published: SEP 2017

Usage Count:    0 (Last 180 Days)   1 (Since 2013) Times Cited: 0 (from Web of Science Core Collection) SCI EXP

    

3. The coexistence of oligo-astrocytoma, arteriovenous malformation and aneurysm: a rare case By: Zhang, Jing; Song, Yanlin; He, Min; et al. INTERNATIONAL JOURNAL OF CLINICAL AND EXPERIMENTAL MEDICINE  Volume: 10   Issue: 8   Pages: 12688-12692   Published: 2017 Usage Count:    1 (Last 180 Days)   3 (Since 2013) SCI EXP


New Clues in the Malignant Progression of Glioblastoma: Can the Thioredoxin System Play a Role?


    

1. Novel electrophilic amides amenable by the Ugi reaction perturb thioredoxin system via thioredoxin reductase 1 (TrxR1) inhibition: Identification of DVD-445 as a new lead compound for anticancer therapy By: Jovanovic, Mirna; Zhukovsky, Daniil; Podolski-Renic, Ana; et al. EUROPEAN JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY  Volume: 181     Article Number: UNSP 111580   Published: NOV 1 2019 Usage Count:    11 (Last 180 Days)   12 (Since 2013) Times Cited: 2 (from Web of Science Core Collection) SCI EXP

    

2. Radiation-Induced Alterations in the Recurrent Glioblastoma Microenvironment: Therapeutic Implications By: Gupta, Kshama; Burns, Terry C. FRONTIERS IN ONCOLOGY  Volume: 8     Article Number: 503   Published: NOV 8 2018 Usage Count:    1 (Last 180 Days)   5 (Since 2013) SCI EXP


Ruptured spinal artery aneurysm associated with coarctation of the aorta


1. Successful Surgical Resection of Spinal Artery Aneurysms: Report of 3 Cases

By: Ren, Yanming; He, Min; You, Chao; et al. WORLD NEUROSURGERY  Volume: 109   Pages: 171-178   Published: JAN 2018 Usage Count:    1 (Last 180 Days)   2 (Since 2013) SCI EXPA Case of Upper Thoracic Intradural-Extramedullary Multiple Meningiomas


1. Intradural extramedullary spinal cord tumors By: Mojak, P.; Filip, M.; Linzer, P.; et al.

CESKA A SLOVENSKA NEUROLOGIE A NEUROCHIRURGIE  Volume: 82   Issue: 2   Pages: 125-138   Published: 2019 Usage Count:    1 (Last 180 Days)   1 (Since 2013) SCI EXPRecurrence of Primary Spinal Cyst Hydatid in a HIV (+) Patient: A Case Report


1. Pooled Analysis of 86 Published Spinal Hydatid Cyst Cases From Turkey By: Suntur, Bedia Mutay; Cavus, Gokhan MEDITERRANEAN JOURNAL OF INFECTION MICROBES AND ANTIMICROBIALS  Volume: 8     Article Number: 7   Published: 2019 Usage Count:    1 (Last 180 Days)   1 (Since 2013)Powered by Froala Editor

Soru Sor

İptal Et
Farabi Hastanesi ile

sağlıkla gülümse hayata. konforlu sağlık hizmeti. teknolojik sağlık hizmeti. modern sağlık hizmeti.

© 2024 Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin tüm hakları saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.