Doktorlarımız

Uzm. Dr. Osman TÜFEKÇİ

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı

D. Yeri / Tarihi   Ankara / 1974

Eğitimi 1992-1998 Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi (Tıp Doktoru), 1998-2002 Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi (Uzmanlık), 2005 Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi (Yardımcı Doçent)

Powered by Froala Editor

2009 - Halen

ÖZEL KONYA FARABİ HASTANESİ

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

YURT İÇİ HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER

1. KARAKAŞLI S, UĞURLU H, TÜFEKCİ O, LEVENDOĞLU F. POSTMENAPOZAL KADINLARDA DİZ OSTEOARTRİTİ İLE KEMİK MİNERAL YOĞUNLUĞU ARASINDAKİ İLİŞKİ OSTEOPOROZ DÜNYASINDAN 2002;8:74-79

2.LEVENDOĞLU F, ÖZERBİL Ö, TÜFEKCİ O, UĞURLU H. SPİNAL KORD YARALI HASTALARDA KRONİK AĞRI. ROMATOL TIB REHAB 2002;13(1): 36-40

3.TÜFEKCİ O, TAŞTEKİN G. UĞURLU H. HEMİPLEJİK HASTALARA YAPTIRILAN ÜST EKSTREMİTE EGZERSİZLERİNİN BEYİN KAN AKIMI ÜZERİNE ETKİSİ. KARADENİZ TIP DERGİSİ 2004;17(3): 124-8

4.YILMAZ B, GÖKTEPE AS, TÜFEKCİ O, ALACA R, GÜNDÜZ Ş. OMURİLİK YARALILARDA MODİFİYE ASHWORTH SKALASI İLE İZOKİNETİK SPASTİSİTE ÖLÇÜMLERİNİN İLİŞKİSİ. ROMATOL TIP REHAB 2005;16(2):98-102

5.YILMAZ B, GÖKTEPE AS, TÜFEKCİ O, ŞAHİN A. ALACA R, GÜNDÜZ Ş. SPİNAL KORD YARALANMALI HASTALARDA İNTRAKAVERNÖZAL ENJEKSİYON SONRASI EREKSİYONUN DEĞERLENDİRİLMESİNDE PLETİSMOGRAFİK ÖLÇÜMLERİN GÜVENİLİRLİĞİ. ROMATOL TIP REHAB 2004;15(3): 161-5

6.UĞURLU H, TÜFEKCİ O. SAKROİLİAK EKLEM HASTALIKLARI. AKTÜEL TIP DERGİSİ BEL AĞRILARI ÖZEL SAYISI-1 2006;11(1):57-74

7- TÜFEKCİ O, OĞUZ H. BEL AĞRILARI TEDAVİSİNDE ALGORİTMA. AKTÜEL TIP DERGİSİ BEL AĞRILARI ÖZEL SAYISI-3 2006;11(3):1-10

8.YILMAZ H, KURTOGLU GM, KEŞLİ R, TÜFEKCİ O. SPİNAL KORD YARALANMALI HASTALARDA İDRAR KÜLTÜRÜNÜN KANTİTATİF ÇALIŞMASI. GENEL TIP DERG 2012;22(3):87-91.

9..DAĞI TH, ÖZDEMİR M, DOĞAN M, TÜFEKCİ O, KÜÇÜKSARAÇ S, BAYSAL B. ROMATOİD ARTRİTLİ HASTALARDA PARVOVİRUS B19 ANTİKORLARININ SIKLIĞININ ARAŞTIRILMASI. SELÇUK TIP DERG 2012;28(1):6-8.


 10.KARAKAŞLI S, TÜFEKCİ O. LOMBER DİSK HERNİSİ İLE BENİGN EKLEM HİPERMOBİLİTE SENDROMU ARASINDA BİR İLİŞKİ VAR MIDIR?”. KOCATEPE TIP DERGİSİ. KABUL EDİLDİ.

11.TÜFEKCİ O, KARAHAN YA, KAYDOK E. SHOULDER PAİN DUE TO ENCHONDROMA OF THE HUMERUS. CUMHURİYET MED J 2011; 33: 219- 223

12.TÜFEKCİ O,KARAHAN YA, YEŞİLYURT S. GUİLLAİN-BARRE SYNDROME DEVELOPİNG DURİNG İNFLİXİMAB TREATMENT FOR PSORİATİC ARTHRİTİS: A CASE REPORT. J CLİN AND ANALYTİCAL MED: PUBLİHED ONLİNE: 23.10.2012


YURT İÇİ HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN VAKA SUNUMLARI

1.YILMAZ B, ALACA R, TÜFEKCİ O, GÜNDÜZ Ş. SPİNAL KORD YARALI BİR HASTADA ÜRETERAL TAŞA BAĞLI TEKRARLAYAN OTONOMİK DİSREFLEKSİ ATAKLARI. TÜRK FİZ TIP REHAB 2004;50(4):38-42

2. TÜFEKCİ O,KANAT F, UĞURLU H. ROMATOİD ARTRİT’Lİ BİR OLGUDA DÜŞÜK DOZ METOTREKSAT TEDAVİSİ SIRASINDA GELİŞEN AKUT PNÖMONİTİS:OLGU SUNUMU. KARADENİZ TIP DERGİSİ 2005 18(1):29-34

3. TÜFEKCİ O, GÖKALP A, YILMAZ H, UĞURLU H. PARAPLEJİK BİR HASTADA REKÜRREN PRİAPİZM ATAKLARI. KARADENİZ TIP DERGİSİ 2005;18 (3): 122-24

4.TÜFEKCİ O, AÇIKGÖZOĞLU S, UĞURLU H. OSTEOPOİKİLOZ:OLGU SUNUMU KARADENİZ TIP DERGİSİ 2005 18(2):49-51

5.YILMAZ B, ALACA R, TÜFEKCİ O, GÜNDÜZ Ş. İNTRATEKAL BAKLOFEN POMPASI KULLANAN BİR HASTADA BAKLOFEN YOKSUNLUĞU SENDROMU. TÜRK FİZ TIP REHAB DERG 2005;51(2):74-7

6.TÜFEKCİ O, AKKURT E, UĞURLU H. OSTEOGENESİS İMPERFEKTA :VAKA SUNUMU. CLİNİC MED. 2007 3(1):34-40

SCI EXPANDED KAPSAMINDA OLAN YURT DIŞI DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER

1- ENGİN B, TUFEKCİ O, YAZİCİ A, OZDEMİR M. THE EFFECT OF TRANSCUTANEOUS ELECTRİCAL NERVE STİMULATİON İN THE TREATMENT OF LİCHEN SİMPLEX: A PROSPECTİVE STUDY. CLİN EXP DERMATOL. 2009 APR;34(3):324- 8. EPUB 2009 JAN 23.

2- UGUZ F, AKMAN C, KUCUKSARAC S, TUFEKCİ O. ANTİ-TUMOR NECROSİS FACTOR-ALPHA THERAPY İS ASSOCİATED WİTH LESS FREQUENT MOOD AND ANXİETY DİSORDERS İN PATİENTS WİTH RHEUMATOİD ARTHRİTİS. PSYCHİATRY CLİN NEUROSCİ. 2009 FEB;63(1):50-5.

SCI EXPANDED KAPSAMINDA OLAN YURT İÇİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER

1- UGUZ F, KUCUKSARAC S, AKMAN C, TUFEKCİ O. ROMATOİD ARTRİTLİ HASTALARDA RUHSAL BOZUKLUKLARIN YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ. ANADOLU PSİKİYATRİ DERGİSİ 2009;10(2):94-99

ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE KONGRE KİTAPÇIĞINDA ÖZETİ YAYINLANANLAR

1.ŞİMŞEK İ, OĞUZ H, AÇIKGÖZOĞLU S, TÜFEKCİ O. ADÖLESANLARDA BEL AĞRISI. XVII. ULUSAL FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON KONGRESİ ABSTRACT KİTAPÇIĞI S-027

ULUSLARARASI YABANCI DİLDE YAPILAN BİLİMSEL TOPLANTILARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN ÖZETİ YAYINLANANLAR

1. OĞUZ, H, LEVENDOĞLU F,. TÜFEKCİ O. “OSTEOARTRİT : YAŞ, CİNS VE EKLEM DAĞILIMIN ANALİZİ”, 18. ULUSAL FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON KONGRESİ, 12-17 MAYIS, ANTALYA, 2001.

2.TÜFEKCİ O. ANABİLİMDALIMIZDA YATARAK TEDAVİ GÖREN SPİNAL KORD YARALANMALI HASTALARIN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ. 22-26 HAZİRAN 2005, 20. ULUSAL FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON KONGRESİ PROGRAM VE BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTAPÇIĞI PS -292

3-TÜFEKCİ O, ENGİNAR ÜA. LOMBER DİSK HERNİSİ BULGULARI VEREN FASET EKLEM KİSTİ: OLGU SUNUMU. 2. ULUSAL ROMATİZMAL HASTALIKLAR KONGRESİ, 26-30 NİSAN, ANTALYA, 2006 KONGRE ÖZET KİTABI P-167

4-TÜFEKCİ O, KÜÇÜKSARAÇ S. GEÇİCİ KEMİK İLİĞİ SENDROMU. OLGU SERİSİ. 2. ULUSAL ROMATİZMAL HASTALIKLAR KONGRESİ, 26-30 NİSAN, ANTALYA, 2006 KONGRE ÖZET KİTABI P-168

5- TÜFEKCİ O, KÜÇÜKSARAÇ S, UĞURLU H. SAKROİLİAK EKLEM KOMŞULUĞUNDA UNİKAMERAL KEMİK KİSTİ OLGU SUNUMU. 2. ULUSAL ROMATİZMAL HASTALIKLAR KONGRESİ, 26-30 NİSAN, ANTALYA, 2006 KONGRE ÖZET KİTABI P-169

6- TÜFEKCİ O, KÜÇÜKSARAÇ S, UĞURLU H. KRONİK C HEPATİTİNE BAĞLI ARTRİT: OLGU SUNUMU. 2. ULUSAL ROMATİZMAL HASTALIKLAR KONGRESİ, 26-30 NİSAN, ANTALYA, 2006 KONGRE ÖZET KİTABI P-120

7- TÜFEKCİ O, KÜÇÜKSARAÇ S, UĞURLU H. ROMATOİD ARTRİTTTE ATLANTOAKSİYEL EKLEM TUTULUMU. 2. ULUSAL ROMATİZMAL HASTALIKLAR KONGRESİ, 26-30 NİSAN, ANTALYA, 2006 KONGRE ÖZET KİTABI P-020

8- TÜFEKCİ O, ENGİNAR ÜA, UĞURLU H. STİFF PERSON SENDROMU:OLGU SUNUMU. 2. ULUSAL ROMATİZMAL HASTALIKLAR KONGRESİ, 26-30 NİSAN, ANTALYA, 2006 KONGRE ÖZET KİTABI P-165

9- TÜFEKCİ O, KÜÇÜKSARAÇ S, UĞURLU H. BEL AĞRISININ NADİR BİR SEBEBİ:SPİNAL LİPOMA İLE BİRLİKTE OLAN KONUS MESDULLARİS SİRİNGOMYELİSİ: OLGU SUNUMU. 2. ULUSAL ROMATİZMAL HASTALIKLAR KONGRESİ, 26-30 NİSAN, ANTALYA, 2006 KONGRE ÖZET KİTABI P-166

10- TÜFEKCİ O, AKKURT E. OSTEOGENEZİS İMPERFEKTA: OLGU SUNUMU. 2. ULUSAL ROMATİZMAL HASTALIKLAR KONGRESİ, 26-30 NİSAN, ANTALYA, 2006 KONGRE ÖZET KİTABI P-072.

11- OĞUZ H, TÜFEKCİ O, DEMİR HA. İNFLİXİMAB İLE TEDAVİ EDİLEN ANKİLOZAN SPONDİLİTLİ BİR HASTADA RADİKÜLOPATİ GELİŞİMİ: OLGU SUNUMU. 2. ULUSAL ROMATİZMAL HASTALIKLAR KONGRESİ, 26-30 NİSAN, ANTALYA, 2006 KONGRE ÖZET KİTABI P-096

12- TÜFEKCİ O, ENGİNAR ÜA. DONUK OMUZ KLİNİĞİ VEREN HUMERUS TÜMÖRÜ: OLGU SUNUMU. 2. ULUSAL ROMATİZMAL HASTALIKLAR KONGRESİ, 26-30 NİSAN, ANTALYA, 2006 KONGRE ÖZET KİTABI P-170


13-TÜFEKCİ O, AKKURT E. SERVİKAL RADİKÜLOPATİ VEYA PARSONAGE – TURNER SENDROMU: OLGU SUNUMU. 2. ULUSAL ROMATİZMAL HASTALIKLAR KONGRESİ, 26-30 NİSAN, ANTALYA, 2006 KONGRE ÖZET KİTABI P-171

14-TÜFEKCİ O, KÜÇÜKSARAÇ S, KOÇ O, UĞURLU H. FİLUM TERMİNALE FİBROLİPOMU VE SAKRRAL SPİNAL KİST: OLGU SUNUMU. 2. ULUSAL ROMATİZMAL HASTALIKLAR KONGRESİ, 26-30 NİSAN, ANTALYA, 2006 KONGRE ÖZET KİTABI P-178

15-TÜFEKCİ O, KÜÇÜKSARAÇ S, KOÇ O, UĞURLU H. EPİDURAL VENLERDE GENİŞLEME İLE BİRLİKTE DERİN VEN TROMBOZU: AKUT BEL AĞRISININ NADİR SEBEBİ. 2. ULUSAL ROMATİZMAL HASTALIKLAR KONGRESİ, 26-30 NİSAN, ANTALYA, 2006 KONGRE ÖZET KİTABI P-179

16- UĞUZ F, AKMAN C, KÜÇÜKSARAÇ S, TÜFEKCİ O. ROMATOİD ARTRİTLİ HASTALARDA DUYGUDURUM VE ANKSİYETE BOZUKLUKLARININ YAYGINLIĞI. 25-28 NİSAN 2007 İZMİR. 11. YILLIK TOPLANTI- BAHAR SEMPOZYUMU VE AVRUPA’DA PSİKİYATRİ UYDU SEMPOZYUMU PROGRAM VE BİLDİRİ ÖZET KİTABI PB. 27.

17-UĞUZ F, AKMAN C, KÜÇÜKSARAÇ S, TÜFEKCİ O. ROMATOİD ARTRİTLİ HASTALARDA ANTİTÜMÖR NEKROZ FAKTÖR- ALFA TEDAVİSİNİN ANKSİYETE, DEPRESYON VE YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ. 25-28 NİSAN 2007 İZMİR. 11. YILLIK TOPLANTI- BAHAR SEMPOZYUMU VE AVRUPA’DA PSİKİYATRİ UYDU SEMPOZYUMU PROGRAM VE BİLDİRİ ÖZET KİTABI PB. 28.

18-UĞUZ F, KÜÇÜKSARAÇ S, AKMAN C, TÜFEKCİ O. ROMATOİD ARTRİTLİ HASTALARDA PSİKİYATRİK BOZUKLUKLARININ YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ. 11 – 14 HAZİRAN 2008 ZONGULDAK. 17. ANADOLU PSİKİATRİ GÜNLERİ ÖZET KİTABI PB. 16.

19-TÜFEKCİ O, HORASANLI A, ÖZERBİL Ö. İNFLİXİMAB İNFÜZYONU SIRASINDA GELİŞEN ANAFİLAKTOİD REAKSİYON:OLGU SUNUMU. 24-29 EKİM 2007, ANTALYA. 21. ULUSAL FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON KONGRESİ, PROGRAM KONUŞMA VE BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTAPÇIĞI PA-14

20-TÜFEKCİ O, HORASANLI A, KOÇ O, UĞURLU H. CHİLAİDİTİ SENDROMU: OLGU SUNUMU. 24-29 EKİM 2007, ANTALYA. 21. ULUSAL FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON KONGRESİ, PROGRAM KONUŞMA VE BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTAPÇIĞI PA-88

21-TÜFEKCİ O, KÜÇÜKSARAÇ S, UĞURLU H.HİPERGLİSEMİYE BAĞLI GELİŞEN DÜŞÜK EL SENDROMU:OLGU SUNUMU. 24-29 EKİM 2007, ANTALYA. 21. ULUSAL FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON KONGRESİ,

PROGRAM KONUŞMA VE BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTAPÇIĞI PA-89

22-TÜFEKCİ O, UĞURLU H.EV EGZERSİZ PROGRAMININ TORTİKOLLİS ÜZERİNE ETKİSİ. 24-29 EKİM 2007, ANTALYA. 21. ULUSAL FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON KONGRESİ, PROGRAM KONUŞMA VE BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTAPÇIĞI PA-128

23-TÜFEKCİ O, UĞURLU H. ARTROGRİPOZİS MULTİPLEKS KONJENİTALI ÇOCUKLARIN KLİNİK ÖZELLİKLERİ. 24-29 EKİM 2007, ANTALYA. 21. ULUSAL FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON KONGRESİ, PROGRAM KONUŞMA VE BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTAPÇIĞI PA-130


24-TÜFEKCİ O, YÜCEL U, LEVENDOĞLU F. HEREDİTER MULTİPL EGZOSİTOZ :OLGU SUNUMU. 24-29 EKİM 2007, ANTALYA. 21. ULUSAL FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON KONGRESİ, PROGRAM KONUŞMA VE BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTAPÇIĞI PB-266

25-TÜFEKCİ O, KAYDOK E, UĞURLU H. PEDİATRİK REHABİLİTASYON POLİKLİNİĞİMİZE BAŞVURAN MENİGOMYELOSELLİ ÇOCUKLARIN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ. 24-29 EKİM 2007, ANTALYA. 21. ULUSAL FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON KONGRESİ, PROGRAM KONUŞMA VE BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTAPÇIĞI PB-289

26-TÜFEKCİ O, ENGİNAR AÜ, UĞURLU H. PEDİATRİK REHABİLTASYON POLİKLİNİĞİMİZE BAŞVURAN SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLARIN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ. 24-29 EKİM 2007, ANTALYA. 21. ULUSAL FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON KONGRESİ, PROGRAM KONUŞMA VE BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTAPÇIĞI PC-406

27-TÜFEKCİ O,HORASANLI A, ÖZERBİL Ö. T10 ASIA A SPİNAL KORD YARALANMALI BİR HASTADA GELİŞEN OTONOMİK DİSREFLEKSİ ATAĞI:OLGU SUNUMU. 24-29 EKİM 2007, ANTALYA. 21. ULUSAL FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON KONGRESİ, PROGRAM KONUŞMA VE BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTAPÇIĞI PC-418

28-TÜFEKCİ O,HORASANLI A, ÖZERBİL Ö.SPİNAL KORD YARALANMASI SONRASI GELİŞEN DİABETES İNSİPİDUS:OLGU SUNUMU. 24-29 EKİM 2007, ANTALYA. 21. ULUSAL FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON KONGRESİ, PROGRAM KONUŞMA VE BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTAPÇIĞI PC-421

29-TÜFEKCİ O,HORASANLI A, ÖZERBİL Ö. SPİNAL KORD YARALANMALI BİR HASTADA GELİŞEN AĞIR HİPONATREMİ.:OLGU SUNUMU. 24-29 EKİM 2007, ANTALYA. 21. ULUSAL FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON KONGRESİ, PROGRAM KONUŞMA VE BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTAPÇIĞI PC-422

30-TÜFEKCİ O,DEMİR HA, ÖZERBİL Ö. TETRRAPELJİK BİR HASTADA TEKRARLAYAN OTONOMİK DİSREFLEKSİ ATAKLARININ TERAZOSİN İLE TEDAVİSİ: OLGU SUNUMU. 24-29 EKİM 2007, ANTALYA. 21. ULUSAL FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON KONGRESİ, PROGRAM KONUŞMA VE BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTAPÇIĞI PC-423

31-TÜFEKCİ O, KARAHAN YA, ÖZERBİL Ö.POSTERİOR LONGİTUDİNAL LİGAMENT KALSİFİKASYONUNA BAĞLI

MYELOPATİ: OLGU SUNUMU. 24-29 EKİM 2007, ANTALYA. 21. ULUSAL FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON KONGRESİ, PROGRAM KONUŞMA VE BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTAPÇIĞI PC-424

32-LEVENDOĞLU F, TÜFEKCİ O,YÜCEL U.SPİNAL KORD YARALANMASININ NADİR BİR SEBEBİ: ANTİKOAGÜLAN AŞIRI DOZUNA BAĞLI GELİŞEN PARAPLEJİ: OLGU SUNUMU. 24-29 EKİM 2007, ANTALYA. 21. ULUSAL FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON KONGRESİ, PROGRAM KONUŞMA VE BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTAPÇIĞI PC-425

33-TÜFEKCİ O, KAYDOK E, YEŞİLYURT S, KARAHAN YA, UĞURLU H.SPİNAL KORD YARALANMALI HASTALARDA ÜRODİNAMİK DEĞERLENDİRME SONUÇLARIMIZ. 24-29 EKİM 2007, ANTALYA. 21. ULUSAL FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON KONGRESİ, PROGRAM KONUŞMA VE BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTAPÇIĞI PC-455


ULUSLARARASI YABANCI DİLDE YAPILAN BİLİMSEL TOPLANTILARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN ÖZETİ YAYINLANANLAR

1.YILMAZ B, GÖKTEPE AS, ÜNSAL A, TÜFEKCİ O, ALACA R, GÜNDÜZ Ş. THE RELİABİLİTY OF PLETHSMOGRAPHİC MEASUREMENT İN THE ASSESSMENT OF ERECTİON AFTER İNTRACAVERNOSAL İNJECTİONS İN PATİENTS WİTH SPİNAL CORD İNJURY. 5TH MEDİTERRANEAN CONGRESS OF PHYSİCAL & REHABİLİTATİON MEDİCİNE FİNAL PROGRAMME & ABSTRACTS BOOK 0P080

ULUSLARARASI YABANCI DİLDE YAPILAN BİLİMSEL TOPLANTILARDA POSTER OLARAK SUNULAN ÖZETİ YAYINLANANLAR

1.YILMAZ B, ALACA R, TÜFEKCİ O, GÜNDÜZ Ş.BACLOFEN WİTHDRAWAL SYNDROME İN A PATİENT WİTH İNTRATECHAL BACLOFEN PUMP PRESENTİNG AS RECURRENT AUTONOMİC DYSREFLEXİA ATTACKS 43RD ISCOS ANNUAL SCİENTİFİC MEETİNG LECTURES&ABSTRACTS BOOK P 06

2.UĞURLU H, TÜFEKCİ O, KOCABAŞ H, SALLI A. THE EFFECTİVENESS OF HYDROTHERAPHY İN THE TREATMENT OF FİBROMYALGİA SYNDROME:A COMPARATİVE STUDY WİTH ANTİDEPRESSANT DRUGS. 14TH EUROPAN CONGRESS OF PHYSİCAL AND REHABİLİTATİON MEDİCİNE ABSTRACTS BOOK P194

3.TÜFEKCİ O, HORASANLI A,YILMAZ H. CASE REPORT: AN UNUSUAL CAUSE OF BACKPAİN İN CHİLDREN:VERTEBRAL EOSİNOPHİLİC GRANULOMA. JUNE 13-17, 2009 ISTANBUL, TURKEY. 5TH WORLD CONGRESS OF THE INTERNATİONAL SOCİETY OF PHYSİCAL AND REHABİLİTATİON MEDİCİNE ABSTRACT BOOK P-0691.

4.TÜFEKCİ O, HORASANLI A, KÖYLÜ Ö. SHOULD SERUM PTH LEVELS BE FOLLOWED İN PATİENTS WİTH OSTEOPOROSİS. JUNE 13-17, 2009 ISTANBUL, TURKEY. 5TH WORLD CONGRESS OF THE INTERNATİONAL SOCİETY OF PHYSİCAL AND REHABİLİTATİON MEDİCİNE ABSTRACT BOOK P-1023.

5..TÜFEKCİ O, LEVENDOĞLU F, HORASANLI A, HA DEMİR. THE CORRELATİON OF NEUROGENİC BOWEL DYSFUNCTİON SCORE WİTH SCIM III AND FIM VALUES İN PATİENTS WİTH SPİNAL CORD İNJURİES JUNE 13-17, 2009 ISTANBUL, TURKEY. 5TH WORLD CONGRESS OF THE INTERNATİONAL SOCİETY OF PHYSİCAL AND REHABİLİTATİON MEDİCİNE ABSTRACT BOOK P-1218.

6.TÜFEKCİ O, LEVENDOĞLU F, HORASANLI A.THE CORRRELATİON OF SCIM III AND FIM VALUES İN PATİENTS WİTH SPİNAL CORD İNJURİES. JUNE 13-17, 2009 ISTANBUL, TURKEY. 5TH WORLD CONGRESS OF THE INTERNATİONAL SOCİETY OF PHYSİCAL AND REHABİLİTATİON MEDİCİNE ABSTRACT BOOK P-1219.

7.TÜFEKCİ O, HORASANLI A, YILMAZ H. FATİGUE PATİENTS TÜFEKCİ O, HORASANLI A, YILMAZ H. FATİGUE PATİENTS WİTH SPİNAL CORD İNJURİES. JUNE 13-17, 2009 ISTANBUL, TURKEY. 5TH WORLD CONGRESS OF THE INTERNATİONAL SOCİETY OF PHYSİCAL AND REHABİLİTATİON MEDİCİNE ABSTRACT BOOK P-1220.

8.TÜFEKCİ O, HORASANLI A, YILMAZ H. THE EFFECTİVENESS OF İNTRARECTAL MANUAL COCCYX MASSAGE İN THE PATİENTS WİTH CHRONİC COCCYGODYNİA. JUNE 13-17, 2009 ISTANBUL, TURKEY. 5TH WORLD CONGRESS OF THE INTERNATİONAL SOCİETY OF PHYSİCAL AND REHABİLİTATİON MEDİCİNE ABSTRACT BOOK P-1620

KİTAP BÖLÜMLERİ

1- UĞURLU H, TÜFEKCİ O. İNSAN İMMÜN YETMEZLİK VİRÜSÜ İNFEKSİYONUNUN ROMATİZMAL BELİRTİLERİ. ÇEVİRİ ED. :TANSU ARASIL KELLEY ROMATOLOJİ. ANKARA: GÜNEŞ KİTABEVİ, 2007 CİLT II 7. BASKI:1661- 73

2- UĞURLU H, TÜFEKCİ O. DİFFÜZ İDİOPATİK İSKELETSEL HİPEROSTOZ. IN: SARIDOĞAN M. (ED.).TANIDAN TEDAVİYE OSTEOARTRİT. İSTANBUL: NOBEL TIP KİTABEVLERİ, 2007:175-89

3- TÜFEKCİ O, OĞUZ H. SPİNAL KORD ANATOMİSİ VE FİZYOLOJİSİ. IN:GÖKSOY T (ED.). NÖROLOJİK REHABİLİTASYON. İSTANBUL: YÜCE YAYIM, 2009:155-71

4- TÜFEKCİ O, OĞUZ H. SİRİNGOMYELİ. IN: GÖKSOY T (ED.). NÖROLOJİK REHABİLİTASYON. YÜCE YAYIM, İSTANBUL 2009:289-304

5- UĞURLU H, TÜFEKCİ O. SAKROİLİAK EKLEM HASTALIKLARI. IN: GÖKSOY T (ED.). BEL AĞRILARINDA TANI VE TEDAVİ. İSTANBUL: BİLMEDYA, 2007: 77-108

6- TÜFEKCİ O, OĞUZ H. BEL AĞRILARI TEDAVİSİNDE ALGORİTMA. IN: GÖKSOY T (ED). BEL AĞRILARINDA TANI VE TEDAVİ.BİLMEDYA: İSTANBUL, 2007:249-62

7- TÜFEKCİ O, ÖZERBİL Ö. KONU 10 FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON .IN:ÇİÇEK NM (ED.). REÇETE TEDAVİ EL KİTABI. KONYA: ATLAS KİTABEVİ, 2007:159- 65

MESLEKİ ÜYELİKLERİ

1. TÜRKİYE FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON DERNEĞİ

2. TÜRKİYE FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON UZMAN HEKİMLERİ DERNEĞİ

3. WORLD FEDERATİON FOR NEUROREHABİLİTATİON (WFNR)

KATILDIĞI MESLEKİ EĞİTİM, KURSLAR VE DERECELERİ

1.ROMATİZMA ARAŞTIRMA VE SAVAŞ DERNEĞİ I. EKLEM MUAYENESİ KURSU

2.İSTANBUL YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ SEREBRAL PALSİDE BOTULİNUM TOKSİN – A UYGULAMALARI KURSU

3.CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM BECERİLERİ GELİŞTİRME KURSU

4.OMEGA ARAŞTIRMA ŞİRKETİ İSTATİSTİKTE ANALİZE GİRİŞ VE ORTA DÜZEY İSTATİSTİK ANALİZ EĞİTİM KURSU
Powered by Froala Editor

Soru Sor

İptal Et
Farabi Hastanesi ile

sağlıkla gülümse hayata. konforlu sağlık hizmeti. teknolojik sağlık hizmeti. modern sağlık hizmeti.

© 2019 Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin tüm hakları saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.