Branşlarımız

Mikrobiyoloji

Mikrobiyoloji Nedir? Doğuşu ve Tarihsel Gelişimi
Mikrobiyoloji Nedir ? Mikroorganizmaları inceleyen ve araştıran bilim dalının adı mikrobiyolojidir. Bakteriler, funguslar, algler, protozoa ve virüsler başlıca mikroorganizma gruplarıdır. Mikrobiyoloji bu organizmaların şekillerini, yapılarını üremelerini, fizyolojilerini, metabolizmalarını araştırır ve onların sınıflandırılmasını yapar.

İçinde yaşadığımız dünya çıplak gözle göremediğimiz canlılarla doludur. Mikroorganizma veya mikrop denilen bu hayat formları ancak bir mikroskop yardımı ile görülebilirler. Küçük olmalarına rağmen mikroorganizmaların insanlar ve dünya üzerindeki etkileri, yeryüzünde hayatın devamını sağlamak gibi önemli bir konumdadır. Dolayısıyla insanların, istemeseler bile, mikroorganizmaların etkilerinden kurtulmaları imkansızdır.

Mikroplar yaşadığımız hayatın bir parçasıdır. Çevremizi ve imkanlarımızı onlarla paylaşmaktayız. Aktiviteleri günlük hayatımızı etkilediği gibi geleceğimizi de etkilemektedir. Mikroorganizmaları insan yaşamının dışında düşünmek mümkün değildir. Onları dünyamızın bir parçası olarak düşünmeli ve kabul etmeliyiz.

Mikroorganizmalar ve aktiviteleri konusunda bilgi sahibi olmak zorundayız. Ancak bu bilgi sayesinde onları kontrol ederek zararlı etkilerini yok edebilir veya en aza indirerek onlardan en iyi bir biçimde faydalanabiliriz.

Mikrobiyoloji Nedir ? Tarihsel Gelişimi
1674’te amatör bir gözlükçü olan Antoni van Leeuwenhoek yaptığı basit mikroskopla yeni bir dünya keşfetti. Bu mikroskobik alemin varlığı ve içinde yaşayanlar konusunda daha önce ancak çok az bilim adamının fikri vardı. Leeuwenhoek kirli sulardan, gıdalardan ve ağzından aldığı örnekler içinde gördüğü bu yaratıklara animalcules adını vermiş ve bir seri mektuplar halinde Londra Kraliyet Derneği’ne bildirmişti.Leeuwenhoek bu varlıkların incelediği her örnekte olduğunu gördü. Anlaşıldığına göre bu canlılar her yerde bulunmaktaydı.
Leeuwenhoek’in mikroorganizmaları keşfetmesi ile birçok gıda ve içkinin neden bozulduğunu açıklanmış oldu. Bilindiği gibi gıda ve içecekler yeterli bir süre açıkta bırakıldıklarında içlerinde veya üzerilerinde organizmalar ürer ve onların renklerini, tatlarını ve görünümlerini değiştirir. 
Leeuwenhoek’in mikroorganizmaları görmesinden 200 sene sonra Fransız kimyacısı Louis Pasteur yaptığı araştırmalarla mikrobiyolojinin gelişmesini sağladı.

Klinik Mikrobiyolojinin ABC’si

Klinik Mikrobiyoloji insanlar için olan hastalık etmenlerini inceler. İnsanın doğumu ile başlayıp, bir hafta gibi kısa bir sürede oluşan vücudun çeşitli bölgelerine yönelik bir bakteri florası meydana gelir. Normal flora adı verilen bu mikroorganizmalar insanı hastalıklara karşı koruyan bir bariyer olarak görev yaparlar. Hastalık materyalinden inceme yapılırken o bölgenin flora elemanları varsa bunların dışındaki mikroorganizmalar tespit edilecek şekilde çalışmalar yapılır.
Klinik Mikrobiyolojide sıklıkla Kan, İdrar, Gaita, Boğaz ve enfekte alanlardan alınmış sürüntüler kullanılır. Ayrıca hastalık belirtilerin görüldüğü tüm vücut bölgelerinden alınan akıntı ve doku parçaları veya kullanılan tıbbi materyaller enfeksiyonu yapan bakterinin tespiti için kullanılır.
Klinik Mikrobiyoloji; enfeksiyonu oluşturan mikroorganizmanın hasta materyalinden izolasyon ve idantifikasyonunu, mikroorganizmaya ait antijen veya antikorların serolojik yöntemlerle tespiti sonucunda mikroorganizmanın belirlenmesini, belirlenen mikroorganizmanın antibiyogram testleri yapılarak yok edilmesi yani tedavinin yapılabilmesi için uygun antibiyotiğin seçilmesini sağlar.
Hastalık etkenleri her biri ayrı bir bilim dalı olarak incelenen Bakteriyoloji, Viroloji, Mikoloji ve Parazitoloji içinde yer alır. Laboratuvara ulaşan materyalin cinsine, alındığı bölgeye, düşünülen enfeksiyon etkenine göre çok yönlü düşünülerek laboratuvar tanı yöntemleri seçilmeli ve uygulanmalıdır. Hastalığı taşıyan canlının insan olması bu işlemlerin çabuk ve en doğru yöntemlerle yapılmasını gerektirmektedir.
Klinik Mikrobiyoloji hastalık etkenlerinin tespitinde tanı koyarken, mikroskobik incelemeler, kültürler, serolojik ve biyokimyasal incelemelerden yararlanır. Zorunlu patojen olabilen bakterilerin tek bir kültür ile tespiti anlam taşırken, doğada yaygın olarak bulunup ta fırsatçı patojen özellik gösteren bakterilerin patojen olduklarının ispatı için hasta materyalinden en az iki örnekte gösterilmesi gerekecektir. Serolojik yöntemlerle yapılan çalışmalarda belli süre içindeki titre artışları veya sonucun belli bir titrenin üstünde olması hastalık etmeninin varlığını gösterir. Bazı patojenler için spesifik İmmunglobilinlerin varlığı ve serolojik profil içinde birbirleriyle olan uyumları hastalık tanısında yol göstericidir.

Mikrobiyoloji laboratuvarı
Bölüm Hakkında

Mikrobiyoloji, mikroorganizma adı verilen, birçoğu ancak mikroskopta görülebilen küçük canlıları inceleyen bir bilim dalıdır. Bu mikroorganizmaların pek çoğu, insanda hastalıklara neden olmaktadır. Bunların başında; bakteriler, virüsler, mantarlar ve parazitler gelmektedir. Farabi  Hastenesi Klinik Laboratuvarı’nın bir birimi olan Mikrobiyoloji Laboratuvarı’nda bu mikroorganizmalar incelenerek kişilerde oluşan hastalıkların ne olduğu saptanabilmektedir.
Çıplak gözle göremediğimiz bu minik canlıların neden olduğu hastalıklara genel olarak Enfeksiyon Hastalığı (Bulaşıcı Hastalık) adı verilmektedir. On binlerce farklı mikroorganizma hastalık etkeni olarak karşımıza çıkmaktadır.
Bu birimde infeksiyon etkeni mikroorganizmalar ile ilgili direkt ve indirekt testler yapılmaktadır. Laboratuvarda hastaların kan ve her türlü vücut sıvıları, doku örnekleri, idrar ve dışkı gibi çıkartıları ve çeşitli diğer örneklerinde bulaşıcı hastalıkların tanısı, tedavisi ve takibinde yol gösterici testler yapılmaktadır. Alt birimler olarak bakteriyoloji, viroloji mikoloji, parazitoloji ve seroloji bölümleri yer almaktadır.
Bakteriyoloji; İnsanda enfeksiyon yapan bakterilerin elde edilip, tanımlanması ve antibiyotik duyarlılıklarının belirlenmesidir. (Tifo, brucella, boğaz,idrar vs. enfeksiyonlarına neden olan bakteriler vb.)
Viroloji: İnsanda hastalık yapan virüslerin tanı testlerinin yapılması ( HCV ,rotavirus, adenovirus vb)
Mikoloji; İnsanda hastalık oluşumuna sebep olan mantarların direkt boyalı preparatlarla test edilmesi.
Parazitoloji;Dışkı, idrar ve bazı diğer vücut sıvılarında parazit ve parazit yumurta araştırması(amip, giardia,trichomonas vs.).
Seroloji: Enfeksiyon hastalıklarında  antikora dayalı tanı yöntemi(anti HBs,anti HIV,anti HCV vb)
Mikrobiyoloji laboratuvarında çalışılan testlerin başlıcaları şunlardır: Kültür testleri, bakteri tanımlama testleri, antibiyotik  duyarlılık testleri, direkt mikroskobik incelemeler, boyalı preparat incelemeleri, dışkıda parazit yumurtası araması, antijen tarama testleri, antikor testleri (serolojik testler), ASO,CRP,RF,Hemogram,sedim,spermiogram testleri.
Mikrobiyoloji laboratuvarı denilince; bu testler arasında ilk akla gelen, kültür, bakteri tanımlama ve antibiyotik duyarlılık testleridir.Bu testler enfeksiyonların tedavisinde çok önemli katkılar sağlamaktadır. Özellikle dirençli bakterilerle oluşan enfeksiyonlarla baş edebilmek için bu testler çok önemli olmaktadır.
Bölüm Doktorları
Farabi Hastanesi ile

sağlıkla gülümse hayata. konforlu sağlık hizmeti. teknolojik sağlık hizmeti. modern sağlık hizmeti.

© 2024 Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin tüm hakları saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.